Meny

Vad är en betaversion?

Innan en ny app eller en ny funktion i partnerområdet publiceras för alla användare genomgår den olika utvecklingsfaser. Betaversionen utgör en utvecklingsfas då den största delen av funktionerna redan är implementerade och kan testas. Utvecklingen är dock inte helt avslutad. En betaversion kännetecknas bland annat av följande:

  • enskilda funktioner saknas fortfarande
  • enskilda funktioner är ännu inte tillgängliga fullt ut
  • den nya appen eller den nya funktionen har inte genomgått några användartester ännu.

Vilka är fördelarna med betaversionerna?

Med en betaversion ska det testas om en ny app eller en ny funktion faktiskt fungerar på det sätt som utvecklarna har föreställt sig och om användarnas förväntningar uppfylls. Då står följande fråga i centrum: Hjälper den nya funktionen i appen eller i partnerområdet dig att designa produkter eller öka din försäljning? Vi är väldigt intresserade av din feedback eftersom vi kan använda den direkt i vidareutvecklingen fram till den slutliga publiceringen.

Det betyder dock inte att vi erbjuder dig en ”ofärdig” produkt att testa. En betaversion delas nämligen in i en sluten och en öppen betaversion. Den öppna betaversionen riktar sig till slutanvändare, alltså exempelvis till dig. Den slutna betaversionen föregår den öppna betaversionen och testas av medarbetarna på det företag som utvecklar den – alltså av oss. Och vi anstränger oss naturligtvis för att hitta de största felen redan i förväg. På hedersord!

SpreadApp Beta

Betaversionen till SpreadApp utgör ett specialfall. Den ska i framtiden få allt fler funktioner från partnerområdet. Med SpreadApp testar vi alltså om och hur funktioner från partnerområdet fungerar i en smartphone. Det är inte alltid helt lätt på grund av storleken och manövreringen via en pekskärm. Därför är vi desto mer intresserade av din feedback på SpreadApp Beta. Och om du saknar en funktion i appen kan du helt enkelt växla till partnerområdet.