Meny

Använda metadata rätt

Det är dina motivs metadata som avgör om dina motiv hittas på nätet. Därför är det inte bara viktigt att erbjuda snygga motiv, utan även att använda metadata rätt.

Det viktigaste först: Formulera metadata för dina motiv så kundorienterat som möjligt. Föreställ dig en användare som inte alls känner till dina motiv och som gör en sökning i en sökmotor. Undvik att bara rada upp nyckelord eller till och med upprepa dem (vilket räknas som spam).

Motivnamn: kort och entydigt

Namnet på ditt motiv bör vara så kort, entydigt och passande som möjligt. I idealfallet beskriver det motivet exakt och skiljer sig från namnet på dina andra motiv och dina konkurrenters. Ett till tre ord och högst 35 tecken räcker. Ditt motivnamn visas bland annat på två särskilt viktiga ställen:

  • I titeln till sökresultaten på Google, som länkar till dina produkter
  • På detaljsidan och i listvyn med dina motiv

Om motivnamnet passar till båda situationerna har du gjort allt rätt.

Motivbeskrivning: individuell och specifik

Med beskrivningen av ditt motiv ökar du dina chanser att dyka upp i dina potentiella kunders sökresultat. Skriv en lättläst, sammanhängande text om ditt motiv. Beskriv vad som syns på ditt motiv och rikta dig direkt till din målgrupp.

Ett exempel: ”Bebisens första födelsedag” – ”Fira tillsammans med ditt barn och dess bästa vänner. Med detta motiv är barnet stjärnan på födelsedagsfesten. Grattis!”

Här har du alltså plats att breda ut dig. Du har 200 tecken till förfogande. Du bör använda 130 till 160 tecken för att sökmotorerna också ska använda din beskrivning för att visa i sökresultaten. Allmänna textelement som ”födelsedag, present, roligt ...” bör du undvika. Internet är fullt av det och det hjälper inte heller dina kunder.

Tips: Skriv inte om själva produkten, alltså t.ex. T-shirten som du har placerat motivet på. Det har vi redan gjort åt dig. Eftersom metadata är så viktiga för din försäljningsframgång lönar det sig alltid att granska dina motivs namn och beskrivningar kritiskt, även för motiv som du redan har publicerat. Fråga dig om de skulle övertyga dig som kund?

Motivnyckelord: koncist och precist

Med nyckelorden matar du vår sökmotor på marknadsplatsen. Välj nyckelord noggrant och tänk alltid på din målgrupp – med vilka sökord skulle de söka efter ditt motiv? Beskriv så koncist och precist som möjligt med minst tre sökord vad som syns på motivet och separera med returtangenten eller ett kommatecken. Du behöver inte skilja mellan singular och plural. Undvik att upprepa samma ord två gånger.

Nyckelorden får inte bryta mot tredje parts rättigheter eller registrerade varumärken. Information om registrerade varumärken och vad skyddet omfattar hittar du på följande webbplatser:

Sälja internationellt: mycket enkelt på Spreadshirt

Om ditt motiv även är intressant för andra språk erbjuder vi det automatiskt på Spreadshirts marknadsplatser för andra länder. Då översätter vi dina metadata åt dig. För att det ska fungera måste du göra följande: Skapa dina metadata på det språk som du har skapat ditt konto på. Om du även har ett tyskt konto fyller du i metadata på tyska. Lycka till!