Meny

Optimera pixelgrafik för trycket

Pixelgrafik är flerfärgade bilder eller foton som består av enskilda pixlar (bildpunkter). Pixlarna är ordnade i ett raster, därav beteckningen ”rastergrafik”. Varje pixel har tilldelats färginformation och tillsammans skapar de bilden. Hos Spreadshirt används pixelgrafik som tryckförlaga för digitaltryck. Följ dessa tips för att vi ska kunna uppnå ett så perfekt tryckresultat som möjligt med din grafik:

Krav på ditt pixelgrafik

  • Filformat PNG, JPG, BMP eller GIF
  • Filstorlek högst 10 MB
  • Bildupplösning minst 200 dpi
  • Högst 4 000 x 4 000 pixlar
  • Motivet är frilagt

Optimera bildupplösningen

Foton eller grafik i formatet PNG, JPG, GIF eller BMP består av pixlar (bildpunkter) som ordnats som ett raster, vilka har tilldelats färginformation. Antalet pixlar i bredd och höjd bestämmer senare även storleken på trycket.

Vi trycker textilier med 200 dpi. Förkortningen dpi, som står för dots per inch (punkter per tum), ger även information om bildpunkternas täthet. En 1 000 pixlar bred grafik, som trycks med 200 dpi, ger till exempel ett 12,7 cm brett motiv. En 2 000 pixlar bred grafik ger ett 25 cm brett motiv osv.

Ett motiv med låg pixelbredd eller -höjd (t.ex. 800 x 600 pixlar) kan därmed inte förstoras utan kvalitetsförlust (till ungefär 12 x 10 cm eller mer). Trycket skulle troligtvis se oskarpt och suddigt ut på grund av pixlarna som ”saknas”. Ladda därför upp motiv med tillräcklig upplösning och pixelantal. Vi rekommenderar 200 dpi och högst 4 000 x 4 000 pixlar för att inte överskrida den maximala filstorleken på 10 MB.

Vid för låg upplösning syns pixlarna tydligt.

Frilägga motiv rätt

Det är oerhört populärt att trycka foton på T-shirts. Foton kommer framför allt till sin rätt när störande bildelement i bakgrunden tas bort – det egentliga motivet friläggs alltså. Det räcker inte att göra bakgrunden vit, eftersom en vit yta då också trycks, som syns både på färgade och vita produkter. Bakgrunder måste vara transparenta för att de ska ignoreras av vår skrivare. Därför är det viktigt att spara ditt frilagda motiv som PNG.

Motiv med bakgrund jämfört med frilagt motiv.

Inga färgövergångar med transparens

För att ditt motiv ska kunna stråla i sin fulla glans på alla produktfärger sprutar våra skrivare först ett vitt ytlager på produkten. På detta lager trycks sedan ditt egentliga motiv. Därför får ditt motiv inte innehålla några färgövergångar från transparent till täckande. På halvtransparenta områden skulle nämligen inte bara produktfärgen utan även det vita lagret skina igenom. Vårt tips för avancerade användare: För att ändå få en effekt som vid transparenta övergångar kan du använda raster- och halvtoneffekter som funktionen ”lös upp” eller ”gitter” i ditt grafikprogram.

Ta hänsyn till färgskillnader i CMYK- och RGB-läget

På skärmen verkar färgerna ofta mer lysande än på den färdigtryckta T-shirten. För att färgerna på din tryckta T-shirt ska verka lika intensiva som på skärmen kan du försöka med följande:

  • Öka ljusstyrkan på ditt motiv. Den tryckta produkten strålar aldrig lika klart som samma bild på skärmen. Tänk alltid på att skärmen har sin egen ljuskälla, medan trycket endast reflekterar ljuset.
  • Ställ in kontrasterna på din grafik särskilt högt och höj färgmättnaden. Du kommer att se att ”för mycket” modifieras i tryckresultatet.
  • Ladda alltid upp din grafik i RGB-läget. Våra programvarusystem arbetar med detta färgområde, och därför kan man förvänta sig mindre färgavvikelser med RGB-filer än med CMYK-filer.

Från vänster till höger: Perfekt – För mörkt motiv – För låg kontrast – För låg mättnad.