Meny

Publicera landsövergripande

Vi vill presentera dina motiv för en så stor publik som möjligt. Därför kan du även erbjuda dem på andra språk och i andra länder – såvida dina motiv är lämpliga för det och tilltalar en internationell publik.

Översätta motivbeskrivning automatiskt

För varje motiv kan du bestämma om det ska publiceras landsövergripande. Ange namn, beskrivning och nyckelord för ditt motiv på det språk som du ursprungligen registrerade dig på och aktivera ”Översätt alla språk automatiskt”. Informationen översätts automatiskt till alla språk på din plattform. Det betyder följande:

  • På den europeiska plattformen erbjuds dina motiv på marknadsplatserna i Danmark, Storbritannien, Spanien, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen och Sverige.
  • På den amerikanska plattformen erbjuds dina motiv på marknadsplatserna i USA, Kanada (engelska, franska) och Australien.

Så snart den automatiska översättningen är färdig kan du anpassa enskilda språk. Det går inte att avaktivera eller radera enskilda översättningar.

Vilka motiv är lämpliga?

Vid landsövergripande publicering översätts endast dina motivs metadata automatiskt (alltså namn, beskrivning, nyckelord), inte själva motivet. Därmed är alla motiv som antingen inte har text eller använder en internationellt begriplig engelska lämpliga för landsövergripande publicering. Sådana motiv markeras av vårt designteam vid granskningen och aktiveras därmed för landsövergripande publicering.

Ett exempel: Julie från London designar ett snyggt djungelmotiv med lite och väldigt lättbegriplig text och publicerar det på spreadshirt.co.uk. Eftersom hennes motiv är lämpligt för den internationella marknaden kan hon få det översatt automatiskt till andra språk och därmed publicera det landsövergripande.

Motiv för landsövergripande språkgrupper

Om ett motiv tilltalar en viss språkgrupp som omfattar flera länder (t.ex. tyskspråkiga i Österrike och Schweiz) publiceras språkspecifika motiv automatiskt i dessa utvalda länder – oberoende av om du låter översätta detta motiv automatiskt till andra språk.

Ett exempel: Peter från Österrike designar en rolig T-shirt med ett ordspråk på tyska. Eftersom även kunder i Tyskland och Schweiz kan tycka att denna T-shirt är rolig publiceras den automatiskt på spreadshirt.de och spreadshirt.ch, men inte på de andra domänerna.

Här följer en lista över språken och tillhörande länder, där vi även publicerar lämpliga språkbaserade motiv landsövergripande:

Tyska Tyskland Österrike Schweiz
Engelska Storbritannien Irland  
Franska Frankrike Schweiz Belgien
Nederländska Nederländerna Belgia  
Italienska Italien Schweiz  
Amerikansk engelska USA Kanada Australien