Meny

Källskatt på ersättning från motivpriset

Om din hemvist/ditt säte ligger i ett annat land än Tyskland, kan ett skatteavdrag behöva göras på din ersättning. Principiellt är vi nämligen skyldiga att hålla inne ett skatteavdrag på 15 % av ersättningen från motivpriset (källskatt) plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten. Om din hemvist/ditt säte ligger i ett land som har ingått ett dubbelbeskattningsavtal med Tyskland, kan avdraget under vissa omständigheter undvikas eller minskas.

Måste jag betala källskatt?

För att ta reda på hur högt skatteavdraget är för dig väljer du den situation som stämmer för dig nedan. I denna översikt kan du se om det land där din hemvist/ditt säte ligger har ingått ett dubbelbeskattningsavtal med Tyskland.

Klicka på den situation som stämmer för dig:

  • 1. Hemvist/säte i Tyskland
  • 2. Hemvist/säte i ett land med dubbelbeskattningsavtal med Tyskland
  • 3. Hemvist/säte i ett land utan dubbelbeskattningsavtal med Tyskland

1. Hemvist/säte i Tyskland

Ett skatteavdrag görs inte. Du behöver inte ange ett skatteregistreringsnummer. Om ditt namn och dina adressuppgifter är korrekt angivna, får du hela din ersättning utbetald. Om ditt namn och din adress däremot inte är korrekt angivna, kan vi inte göra någon utbetalning. Kontrollera dina adressuppgifter här.

2. Hemvist/säte i ett land med dubbelbeskattningsavtal med Tyskland

Namn och adressuppgifter

Att dina korrekta namn- och adressuppgifter anges är en nödvändig förutsättning för att få en utbetalning. Kontrollera dina adressuppgifter här.

Skatteavdrag

Principiellt måste vi göra ett skatteavdrag (15 % källskatt plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten) på din ersättning från motivpriset vid utbetalningen. Spreadshirt kommer att anmäla och betala den uttagna skatten till den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern).

Spreadshirt utfärdar på begäran ett skatteintyg om det genomförda skatteavdraget. Vid uppvisande av detta skatteintyg kan den uttagna skatten beaktas inom ramen för din personliga taxering.

Beräkningsexempel:

Skattesats för en designer på marknadsplatsen med hemvist/säte i Belgien

100,00 EUR ersättning från motivpriset
- 15,00 EUR 15 % källskatt
- 0,82 EUR 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten
= 84,18 EUR utbetalningsbelopp av ersättningen från motivpriset

Spreadshirt är i detta exempel skyldigt att anmäla och betala skatten på 15,82 EUR till den tyska centrala skattemyndigheten.

Kontrollrapporteringsförfarande (avskaffat sedan 2022)

Fram till slutet av 2021 var det möjligt att få hela ersättningen från motivpriset utbetald via det så kallade kontrollrapporteringsförfarandet. Detta avskaffades dock till den 1 januari 2022. Därmed upphör Spreadshirts tillstånd från den tyska centrala skattemyndigheten att använda förfarandet från 2022. Från utbetalningen av ditt tillgodohavande i januari 2022 används förfarandet alltså inte längre. Från 2022 är endast en skattelättnad möjlig genom en separat ansökan i form av ett intyg om skattebefrielse.

Intyg om skattebefrielse

Det finns möjlighet att ansöka om ett intyg om skattebefrielse hos den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern). Sedan den 1 januari 2023 måste denna ansökan i princip lämnas in elektroniskt via onlineportalen för Bundeszentralamt für Steuern (BOP).

För att registrera dig på BOP behöver du ett certifikat. Två certifikat kan användas till det:

  • certifikat från Elster-onlineportalen eller
  • certifikat från BZSt-onlineportalen

Om du ännu inte är registrerad på en av dessa portaler, hjälper dessa anvisningar steg för steg till med den första inloggningen.

Så snart du har loggat in på onlineportalen (BOP) kan du börja med ansökan under ”Forms & Services”. Det är viktigt att du väljer ”Application for Section 50c German Income Tax Act (EStG)” under ”Tax-International”. Denna pdf hjälper dig att fylla i ansökan.

Efter att du har lämnat in ansökan om skattebefrielse och den centrala skattemyndigheten har behandlat din ansökan får du ett besked direkt i ditt BOP-konto. Skicka detta intyg om skattebefrielse till oss via e-post.

Så snart ett giltigt intyg om skattebefrielse föreligger görs inget skatteavdrag från denna tidpunkt. För vissa länder ska i detta sammanhang en restskattesats beaktas, så att ersättningen minskas med en reducerad skattesats. Den skattesats som ska tillämpas framgår av det dubbelbeskattningsavtal som ditt land för hemvist/säte har ingått med Tyskland.

I varje fall gäller följande:

Vi vill upplysa dig om att de tyska skattemyndigheterna kan informera skattemyndigheterna i ditt land för hemvist/säte om betalningarna av ersättning till dig.

3. Hemvist/säte i ett land utan dubbelbeskattningsavtal med Tyskland

Namn och adressuppgifter

Att dina korrekta namn- och adressuppgifter anges är en nödvändig förutsättning för att få en utbetalning. Kontrollera dina adressuppgifter här.

Skatteavdrag

Principiellt måste vi göra ett skatteavdrag (15 % källskatt plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten) på din ersättning från motivpriset vid utbetalningen. Spreadshirt kommer att anmäla och betala den uttagna skatten till den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern).

Spreadshirt utfärdar på begäran ett skatteintyg om det genomförda skatteavdraget. Vid uppvisande av detta skatteintyg kan den uttagna skatten beaktas inom ramen för din personliga taxering.

Beräkningsexempel:

Skattesats för en designer på marknadsplatsen med hemvist/säte i Paraguay

100,00 EUR ersättning från motivpriset
- 15,00 EUR 15 % källskatt
- 0,82 EUR 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten
= 84,18 EUR utbetalningsbelopp av ersättningen från motivpriset

Spreadshirt är skyldigt att anmäla och betala skatten på 15,82 EUR till den tyska centrala skattemyndigheten.

I varje fall gäller följande:

Vi vill upplysa dig om att de tyska skattemyndigheterna kan informera skattemyndigheterna i ditt land för hemvist/säte om betalningarna av ersättning till dig.

Observera: Informationen på denna sida får varken ses som skatterådgivning eller användas för stöd för skattepositioner. Fråga en skatterådgivare om råd för skattetips.