Meny

Vi levererar och vi finns här för dig! Covid-19-krisen tvingar oss att frångå vardagen. Men vi gör det bästa av det. Så länge våra medarbetares och leverantörers hälsa inte äventyras fortsätter vi. Dina beställningar tas emot, trycks och skickas. Håll dig frisk och förhoppningsfull!

x

Källskatt på ersättning från motivpriset

Om din hemvist/ditt säte ligger i ett annat land än Tyskland, kan det vara nödvändigt att göra ett skatteavdrag på en del av din utbetalningssumma. Det är enbart din ersättning från motivpriset som berörs av denna så kallade källskatt. Om ett skatteavdrag görs eller inte beror på dubbelbeskattningsavtalet (DBA). Om ett DBA med Tyskland föreligger kan du under vissa omständigheter helt undvika eller åtminstone minska avdraget genom att ange ditt skatteregistreringsnummer. Om inget DBA föreligger eller om du inte anger ditt korrekta skatteregistreringsnummer, måste vi principiellt hålla inne ett skatteavdrag på 15 % av ersättningen från motivpriset (källskatt) plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten.

Vad är ett DBA?

Kort sagt är dubbelbeskattningsavtalet (DBA) ett avtal mellan två stater, som reglerar i vilken omfattning en stats beskattningsrätt ska tillämpas på inkomster som uppnåddes i en annan stat. Avtalet ska förhindra att fysiska eller juridiska personer som har inkomster i båda staterna beskattas i båda staterna, alltså dubbelt. Om ditt land har ingått ett DBA med Tyskland, är det för inkomster som ligger under 5 500 euro per månad resp. 40 000 euro per år möjligt att tillämpa kontrollrapporteringsförfarandet (KMV).

Vad betyder KMV?

Kontrollrapporteringsförfarandet (KMV) är ett förenklat förfarande för nedsättning eller befrielse från källskatten enligt § 50d st. 5 i den tyska inkomstskattelagen (EStG). Förenklingen består i att skattelättnaden beviljas utan separat ansökan av dig som utländsk fordringsägare. Den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern) kan bemyndiga Spreadshirt att tillämpa KMV för skatteavdraget. Därigenom är det möjligt att dina ersättningar i Tyskland inte beskattas eller endast beskattas till en lägre skattesats. Mer information om DBA och KMV finns på webbplatsen för Bundeszentralamt für Steuern (på tyska).

Måste jag betala källskatt?

För att ta reda på hur högt skatteavdraget är för dig väljer du den situation som stämmer för dig i menyn. Om du inte vet om det finns ett DBA med ditt land för hemvist/säte och vilken procentsats som ska användas för skatteavdraget, kan du titta i denna landsöversikt.

Klicka på den situation som stämmer för dig:

  • 1. Hemvist/säte i Tyskland
  • 2. Hemvist/säte i ett land som har ett DBA med Tyskland:
    2.1 Skatteavdrag 0 %
  • 2. Hemvist/säte i ett land som har ett DBA med Tyskland:
    2.2 Skatteavdrag 1–15 %
  • 3. Hemvist/säte i ett land som inte har ingått något DBA med Tyskland

1. Hemvist/säte i Tyskland

Du behöver inte ange ett skatteregistreringsnummer. Om ditt namn och dina adressuppgifter är korrekt angivna, får du hela din ersättning utbetald. Om ditt namn och din adress inte är korrekt angivna, kan vi inte göra någon utbetalning. Kontrollera dina adressuppgifter här.

2. Hemvist/säte i ett land som har ett DBA med Tyskland (0 %)

2.1 Skatteavdrag på 0 %

Om du inte vet om det finns ett dubbelbeskattningsavtal med ditt land för hemvist/säte och vilken procentsats som ska användas för skatteavdraget, kan du titta i denna landsöversikt.

Namn och adressuppgifter

Att dina korrekta namn- och adressuppgifter anges är en förutsättning för att få en utbetalning. Kontrollera dina adressuppgifter här.

Skatteregistreringsnummer

Dessutom måste du ange ditt korrekta skatteregistreringsnummer. Görs inte det måste vi göra ett skatteavdrag (15 % källskatt plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten) på din ersättning från motivpriset vid utbetalningen. Spreadshirt kommer att anmäla och betala den uttagna skatten till den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern).

Om månadsersättningen från motivpriset är mindre än 5 500 euro och årsersättningen från motivpriset är mindre än 40 000 euro, kan ett förenklat förfarande (kontrollrapporteringsförfarande (KMV)) tillämpas.

Om skatteregistreringsnumret är korrekt angivet och KVM är tillämpligt, betalas i fortsättningen hela din ersättning från motivpriset ut, eftersom dubbelbeskattningsavtalet med Tyskland minskar skatteavdraget till 0 %. Ange ditt skatteregistreringsnummer här.

Inkomster över 5 500 euro per månad/40 000 euro per år

Om ersättningen från motivpriset överstiger ett av dessa gränsvärden, kan KMV inte längre tillämpas i och med den första utbetalningen som leder till överskridandet. Från denna tidpunkt hålls ett skatteavdrag inne på 15 % av ersättningen från motivpriset (källskatt) plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten. Alla andra ersättningar (affiliateprovision och framgångsbonus) betalas ut till fullo.

Det finns möjlighet att ansöka om ett intyg om skattebefrielse hos den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern). Ansökan om ett intyg om skattebefrielse finns på webbplatsen för Bundeszentralamt für Steuern. Förfarandet regleras i § 50d st. 2 i den tyska inkomstskattelagen (EStG). Om ett giltigt intyg om skattebefrielse föreligger vid tidpunkten för utbetalningen görs inget skatteavdrag.

Om inget intyg om skattebefrielse föreligger och gränsvärdena överskrids eller om skatteregistreringsnumret inte är korrekt angivet och därmed ett skatteavdrag på din ersättning från motivpriset gjorts, kan man enligt § 50d st. 1 i den tyska inkomstskattelagen (EStG) ansöka om återbetalning av den skatt som redan betalats hos den tyska centrala skattemyndigheten. Ansökan om återbetalning finns här. Fristen för att ansöka om återbetalning är principiellt fyra år efter utgången av det kalenderår när ersättningarna erhölls.

Spreadshirt utfärdar ett skatteintyg om det genomförda skatteavdraget (se PDF-formulär). Vid uppvisande av detta skatteintyg kan den uttagna skatten beaktas inom ramen för din personliga taxering.

I varje fall gäller följande:

Vi vill upplysa dig om att de tyska skattemyndigheterna kan informera skattemyndigheterna i ditt land för hemvist/säte om betalningarna av ersättning till dig.

2. Hemvist/säte i ett land som har ett DBA med Tyskland (1–15 %)

2.2 Skatteavdrag på 1–15 %

Om du inte vet om det finns ett dubbelbeskattningsavtal med ditt land för hemvist/säte och vilken procentsats som ska användas för skatteavdraget, kan du titta i denna landsöversikt.

Namn och adressuppgifter

Att dina korrekta namn- och adressuppgifter anges är en förutsättning för att få en utbetalning. Kontrollera dina adressuppgifter här.

Skatteregistreringsnummer

Dessutom måste du ange ditt korrekta skatteregistreringsnummer. Görs inte det måste vi göra ett skatteavdrag (15 % källskatt plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten) på din ersättning från motivpriset vid utbetalningen. Spreadshirt kommer att anmäla och betala den uttagna skatten till den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern). Om månadsersättningen från motivpriset är mindre än 5 500 euro och årsersättningen från motivpriset är mindre än 40 000 euro, kan ett förenklat förfarande (kontrollrapporteringsförfarande (KMV)) tillämpas.

Om skatteregistreringsnumret är korrekt angivet och KMV är tillämpligt, görs bara ett skatteavdrag till den reducerade skattesatsen på ersättningen från motivpriset och det resterande beloppet betalas ut till dig.

Spreadshirt utfärdar ett skatteintyg om det genomförda skatteavdraget. Vid uppvisande av detta skatteintyg kan den uttagna skatten beaktas inom ramen för din personliga taxering. Ange ditt skatteregistreringsnummer här.

Inkomster över 5 500 euro per månad/40 000 euro per år

Om ersättningen från motivpriset överstiger ett av dessa gränsvärden, kan KMV inte längre tillämpas i och med den första utbetalningen som leder till överskridandet. Från denna tidpunkt hålls ett skatteavdrag inne på 15 % av ersättningen från motivpriset (källskatt) plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten. Alla andra ersättningar (affiliateprovision och framgångsbonus) betalas ut till fullo.

Det finns möjlighet att ansöka om ett intyg om skattebefrielse hos den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern). Ansökan om ett intyg om skattebefrielse finns på webbplatsen för Bundeszentralamt für Steuern. Förfarandet regleras i § 50d st. 2 i den tyska inkomstskattelagen (EStG). Om ett giltigt intyg om skattebefrielse föreligger vid tidpunkten för utbetalningen, görs ett skatteavdrag till den reducerade skattesatsen på ersättningen från motivpriset och det resterande beloppet betalas ut. Om inget intyg om skattebefrielse föreligger och gränsvärdena överskrids eller om skatteregistreringsnumret inte är korrekt angivet och därmed ett skatteavdrag på din ersättning från motivpriset gjorts, kan man enligt § 50d st. 1 i den tyska inkomstskattelagen (EStG) ansöka om återbetalning av den skatt som redan betalats hos den tyska centrala skattemyndigheten. Ansökan om återbetalning finns här. Fristen för att ansöka om återbetalning är principiellt fyra år efter utgången av det kalenderår när ersättningarna erhölls. Spreadshirt utfärdar ett skatteintyg om det genomförda skatteavdraget. Vid uppvisande av detta skatteintyg kan den uttagna skatten beaktas inom ramen för din personliga taxering.

I varje fall gäller följande:

Vi vill upplysa dig om att de tyska skattemyndigheterna kan informera skattemyndigheterna i ditt land för hemvist/säte om betalningarna av ersättning till dig.

Beräkningsexempel för en utbetalning med skatteavdrag på 1–15 %

Skatteavdrag för en partner med hemvist/säte i Ukraina (5 % källskattesats) när ett intyg om skattebefrielse föreligger eller KMV kan tillämpas.

100,00 EUR ersättning från motivpriset
-5,00 EUR 5 % källskatt
= 95,00 EUR utbetalningsbelopp av ersättningen från motivpriset

Spreadshirt är i detta exempel skyldigt att anmäla och betala skatten på 5,00 EUR till den tyska centrala skattemyndigheten.

3. Hemvist/säte i ett land som inte har ingått något DBA med Tyskland

Om du inte vet om det finns ett dubbelbeskattningsavtal med ditt land för hemvist/säte, kan du titta i denna landsöversikt.

Namn och adressuppgifter

Att dina korrekta namn- och adressuppgifter anges är en förutsättning för att få en utbetalning. Kontrollera dina adressuppgifter här.

Skatteregistreringsnummer

Eftersom det inte finns något dubbelbeskattningsavtal med Tyskland är Spreadshirt skyldigt att hålla inne ett skatteavdrag på 15 % av ersättningen från motivpriset (källskatt) plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten. Spreadshirt kommer att anmäla och betala skatten till den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern).

Ansökan om befrielse eller återbetalning av den skatt som betalats är inte möjlig hos skattemyndigheten enligt § 50d EStG.

Spreadshirt utfärdar på din begäran ett skatteintyg om skatteavdraget. Vid uppvisande av detta skatteintyg kan den uttagna skatten beaktas i ditt land för hemvist/säte. Ange ditt skatteregistreringsnummer här.

Beräkningsexempel

Skattesats för en partner med hemvist/säte i Paraguay (15 % källskattesats)
100,00 EUR ersättning från motivpriset
-15,00 EUR 15 % källskatt
-0,82 EUR 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten
= 84,18 EUR utbetalningsbelopp av ersättningen från motivpriset

Spreadshirt är skyldigt att anmäla och betala skatten på 15,82 EUR till den tyska centrala skattemyndigheten.

Observera: Informationen på denna sida får varken ses som skatterådgivning eller användas för stöd för skattepositioner. Fråga en skatterådgivare om råd för skattetips.

Var denna artikel till hjälp?