Meny

Färgskillnader på skärm och T-shirt

På den tryckta artikeln ser färgerna på ditt motiv ibland annorlunda ut än på din skärm. Det finns olika skäl till detta:

  • För att kunna trycka ditt pixelmotiv omvandlar vi det från RGB- till CMYK-färgschemat och genomför ytterligare färgvärdeskorrigeringar. Detta kan leda till lätta färgavvikelser.
  • Varje skärm visar färger olika. Kombinationen av ljusstyrka, kontrast och intensitet kan ändra färgernas effekt avsevärt.
  • Textilfärgen påverkar tryckresultatet. Hur olika färger ser ut på textilier i vitt, svart eller andra färger ser du i exemplet nedan.

Färgtabell (Kornit)

Färgtabell

Tryckresultat på vit, svart och röd textil (Kornit)

Tryckresultat

Färgtabell (Brother)

colortest digital print

Tryckresultat på vit, svart och röd textil (Brother)

print result