Meny

Beskattning av dina inkomster

Inkomstskatt

Inkomster som du får hos Spreadshirt måste deklareras som inkomster för skattemyndigheten. Red ut med din skatterådgivare i vilken form detta ska göras.

Om din hemvist/ditt säte inte ligger i Tyskland kan det vara nödvändigt att göra ett skatteavdrag på en del av din utbetalningssumma. Mer information om skatteavdrag finns i denna artikel.

Mervärdesskatt

Om du inte har din hemvist i Tyskland förskjuts skattskyldigheten enligt § 13b i den tyska mervärdesskattelagen till Spreadshirt (s.k. omvänd skattskyldighet). Därför får du din ersättning utan mervärdesskatt. I din avräkning anger vi ingen mervärdesskatt.

Partner i EU

Vi behöver ditt EU-momsregistreringsnummer. Skicka följande formulär för bekräftelse av ett icke-tyskt EU-momsregistreringsnummer till oss.