Meny

Information om upphovsrätt

Motiv som du har laddat upp får inte bryta mot tredje parts rättigheter eller lagbestämmelser. Dit räknas upphovsrätten, personliga rättigheter och varumärkesrätten, men även radikala, ärekränkande eller författningsrättsligt tveksamma motiv, logotyper eller texter.

För att kunna använda ett motiv (foto, logotyp, text m.m.) på Spreadshirt måste du ha rättigheterna till detta motiv, om sådana rättigheter överhuvudtaget existerar. Ta reda på motivets rättsliga status innan du använder det eller be rättighetsinnehavaren om en begränsad nyttjanderätt.

Information om registrerade märken och vad skyddet omfattar hittar du på följande webbplatser:

Om ett ord- eller figurmärke är registrerat för Niceklass 25 (kläder), kan du utgå ifrån att en användning på kläder är rättsligt tveksam och vi måste avvisa motivet. Du kan se Niceklassen på varumärkesplattformen TMview.

Negativa exempel på motiv

Här hittar du några exempel på motiv som du inte får använda:

Upphovsrätt, märken och parodier

Här är några kända, upphovsrättsligt skyddade logotyper. Dessa får inte tryckas utan tillstånd från varumärkesinnehavaren.

Konstitutionellt och symboler för Tyskland

Vi får och vill inte trycka motiv som bryter mot författningen eller till och med mot grundläggande rättigheter.

Personliga rättigheter och ärekränkning

Bilder av kända personer får inte missbrukas för reklam- eller affärssyften, åtminstone inte utan deras samtycke. För att undvika onödiga problem trycker vi inte sådana motiv.

Vad händer med motiv som bryter mot rättsliga bestämmelser?

Både kunder och partner bör vara medvetna om att otillåten användning av rättsligt skyddat material kan leda till höga kostnader. Detta gäller även för grafik och texter som är ärekränkande eller författningsrättsligt tveksamma. Vid en överträdelse kommer Spreadshirt att hänvisa rättighetsinnehavaren med samtliga fordringar till den ansvarige resp. göra anspråk på ersättning för egna skador från den ansvarige.

Spreadshirt gör dessutom stora insatser för att upptäcka och stoppa överträdelser av alla slag så snabbt som möjligt. Om vi upptäckter misstänkt innehåll när vi gör våra undersökningar kommer vi att ta bort detta, under vissa omständigheter utan förvarning.

Har du upptäckt ett misstänkt motiv eller en ärekränkande text? Skicka då ett e-mail (på engelska) till: legal@spreadshirt.se. Dina uppgifter kommer naturligtvis behandlas konfidentiellt enligt gällande datalagstiftningen.