Meny

Skäl till avvisande för motiv

Som marknadsplatsdesigner har du säkert redan frågat dig vad kunder verkligen vill ha. Tematiskt får det gärna vara en överraskning, men inte vad gäller kvaliteten. För att ett motiv ska sälja bra måste det vara av hög kvalitet och tilltala en bred kundgrupp. Därför avvisar vi motiv redan före publiceringen om ett av följande skäl föreligger:

Dålig upplösning

För marknadsplatsen måste pixelgrafik ha tillräckligt bra kvalitet så att vi kan uppnå ett så bra tryckresultat som möjligt. Se till att dina motiv har en bra upplösning och inte är pixlade. Läs mer om våra krav på pixelgrafik här.

Motivet är suddigt

Oskarpa eller bleka marknadsplatsmotiv kan vi tyvärr inte aktivera, eftersom tryckresultatet med stor sannolikhet skulle bli dåligt. Läs mer om våra krav på pixelgrafik här.

Halvtransparent motiv

Halvtransparenta motiv ger inget bra tryckresultat med digitaltryck på mörka och färgade produkter. Vid digitaltryck får produkten en försprutning under det egentliga tryckmotivet, vilket bl.a. ger färgerna en bättre lyskraft. Vid halvtransparenta motiv lyser denna försprutning igenom och ger en ful grå hinna. Försök i stället att lösa upp de aktuella områdena på ditt motiv.

Felaktigt vektoriserat

Om du har vektoriserat ditt motiv automatiskt, är det mycket möjligt att några motivelement har omsatts orent. Ibland avrundas hörn, objekt deformeras eller ankarpunkter sätts helt nytt. Detta kan ibland leda till fula former eller ojämn text.

Kontrastproblem

Motiv med låg kontrast är ofta svåra att känna igen efter tryck. Ladda därför endast upp kontrastrika motiv med mättade färger.

Inte (fullständigt) frilagt

För marknadsplatsen godtar vi inga motiv med bakgrund (förutom för andra produkter än textilier). Var vid friläggningen noga med att ta bort bakgrunden fullständigt och inte lämna några pixelrester eller fula ränder.

Felaktig beskrivning

Du söker efter ”födelsedag” och förväntar dig ett tårtmotiv, men hittar bara stadsnamn, grillar eller geckoödlor? Det är inte konstigt för motiven har taggats eller kategoriserats fel. För bättre sökresultat och försäljningschanser jämför vi taggarna, beskrivningarna, titlarna och kategorierna med ditt motivs innehåll. Om dessa inte skulle passa motivet till mer än 50 % eller om du använt rättsligt tveksamma ord, förbehåller vi oss rätten att inte publicera detta på marknadsplatsen.

Mer än tre versioner

Ju fler varianter av ett motiv du erbjuder, desto svårare blir beslutet för dina kunder. Vridningar, spegelvändningar, storleksändringar, olika färger eller arrangemang höjer knappast ett motivs försäljningschanser. Välj ut de tre bästa varianterna av ditt motiv och ladda endast upp dessa på marknadsplatsen.

Överutbud

Eftersom det redan finns många motiv med hjärtan, kronor och flaggor på vår marknadsplats, kan vi tyvärr inte godta fler liknande motiv. Du kanske har en idé om hur du kan skapa unika hjärt-, kron- och flaggmotiv. Tips: Ta reda på vilka teman som förekommer sällan på marknadsplatsen och designa motiv till dem. Du kanske hittar en nisch.

Skrivfel

Kontrollera texten i ditt motiv så att den inte innehåller några fel. Motiv med skrivfel vill vi inte erbjuda våra kunder på marknadsplatsen.

Okända rättigheter

Om vi hittar ett av dina uppladdade motiv på internet, men inte kan hitta någon koppling till dig, behöver vi ett bevis av dig på dina rättigheter till motivet. Om du har köpt motivet av tredje part är i synnerhet en utvidgad återförsäljningslicens nödvändig för marknadsplatsen.

Ordmärke

Ditt motiv får inte utgöra ett intrång i ett ordmärke. På onlineplattformen TMview kan du kontrollera om din idé redan är registrerad som ordmärke i den för oss relevanta Niceklassen 25 (kläder och skor).

Figurmärke

Tyvärr kan vi inte använda några motiv som innehåller skyddade figurmärken. Detta gäller även parodier som på grund av risk för förväxling kan bryta mot befintliga varumärkesrättigheter. Relevant för detta är en varumärkesregistrering i Niceklass 25 (kläder och skor).

Upphovsrätt

Motiv som är skyddade av tredje parts rättigheter kan vi endast trycka om du kan visa upp ett tillstånd för användning. Detta gäller även motiv som designats av dig där du bearbetat element av skyddade motiv. Läs mer

Personliga rättigheter

Motiv med bilder eller namn på verkliga personer kan bryta mot befintliga personliga rättigheter. Sådana motiv måste vi därför tyvärr avvisa. Personliga rättigheter gäller 10 år efter en persons död.

Författningsskydd

Innehåll som är förbjudet enligt lag kan inte heller tryckas av oss.

Foto

Vår marknadsplats utmärks framför allt av egendesignade motiv. Därmed vill vi avgränsa oss från andra plattformar som har specialiserat sig på fototryck. Därför har enkla fotomotiv ingen chans, såvida de inte är underlaget för ett motiv som du har designat och bearbetat. Ett undantag är motiv till mobilskal.

Mycket personligt innehåll

Ladda inte upp motiv med mycket personligt eller specifikt innehåll, t.ex. ett namn, ett födelsedatum, en webb- eller e-postadress. Sådana motiv är inte intressanta för kunder på marknadsplatsen och försäljningsutsikterna är därmed låga.

Etiskt tveksamt

Motiv som överträder gränserna för god smak är tabu. Skäl till ett avvisande kan vara pornografiskt, våldsförhärligande, diskriminerande eller förtalande innehåll eller innehåll som förhärligar missbruk av illegala droger. Vi stöder visserligen yttrandefrihet, men tar avstånd från motiv som angriper vissa gruppers moraliska föreställningar (religion, politik, kön, sexuell läggning etc.).

Nytt rättsligt läge

Emellanåt ändras rättsläget och vi måste ta bort motiv från vår plattform som ibland funnits där länge. Tyvärr finns det ingen garanti för att motiv som en gång aktiverats för alltid finns att köpa på vår plattform.

Var denna artikel till hjälp?