Meny

Skäl till avvisande för motiv

För att ett motiv ska sälja bra måste det vara av hög kvalitet och tilltala en bred kundgrupp. Därför granskar vi varje motiv före publiceringen och avvisar det om ett av följande skäl föreligger. Om du har frågor om varför ditt motiv avvisades, kontaktar du vår juridiska service på legal@spreadshirt.net.

  • Oklara rättigheter
  • Upphovsrätt
  • Communityriktlinjer
  • Motivkvalitet
  • Marknadsplatsriktlinjer

Oklara rättigheter

Vi avvisar ditt motiv om vi hittar det på internet utan någon koppling till dig. Även om ett motiv hos en tredjepartsleverantör betecknas som allmän egendom (public domain content) avvisar vi det för vår marknadsplats. För det första är nyttjanderätt eller upphovsrätt hos tredjepartsleverantörer ofta oklar eller inte lätt att förstå utan vidare. För det andra vill vi undvika att samma utbud förekommer flera gånger. Ta kontakt med oss om du är den faktiska upphovsmannen till ett motiv som avvisats av detta skäl.

Upphovsrätt

Upphovsrätt

Motiv som är skyddade av tredje parts rättigheter kan vi endast trycka om du kan visa upp ett tillstånd för användning. Detta gäller även motiv som designats av dig där du bearbetat element av skyddade motiv. Läs mer

Figurmärke

Vi kan inte godta motiv som innehåller skyddade figurmärken, för annars hotar varningsbrev och höga böter. Detta gäller även parodier som på grund av risk för förväxling kan bryta mot befintliga varumärkesrättigheter. Relevant för detta är en varumärkesregistrering i Niceklass 25 (kläder och skor).

Ordmärke

Vi kan inte godta motiv som innehåller skyddade ordmärken, för annars hotar varningsbrev och höga böter. På onlineplattformen TMview kan du kontrollera om din idé redan är registrerad som ordmärke i den för oss relevanta Niceklassen 25 (kläder och skor).

Personliga rättigheter

Motiv med bilder eller namn på verkliga personer kan bryta mot befintliga personliga rättigheter. Sådana motiv måste vi därför tyvärr avvisa. Personliga rättigheter gäller 10 år efter en persons död.

Nytt rättsligt läge

Emellanåt ändras rättsläget och vi måste ta bort motiv från vår plattform som ibland funnits där länge. Tyvärr finns det ingen garanti för att motiv som en gång aktiverats för alltid finns att köpa på vår plattform.

Communityriktlinjer

Överträdelse av communityriktlinjerna

Vi avvisar motiv som bryter mot våra communityriktlinjer eftersom de sprider olagligt innehåll eller hatpropaganda, uppmanar till våld eller är pornografiska. Vi förbehåller oss dessutom rätten att ta bort annat känsligt innehåll eller begränsa dess synlighet om detta främjar skyddet av minderåriga eller bidrar till en mångsidig community.

Författningsskydd

Innehåll som är förbjudet enligt lag kan inte heller tryckas av oss.

Motivkvalitet

Inte (fullständigt) frilagt

För marknadsplatsen godtar vi inga motiv med bakgrund (förutom för andra produkter än textilier). Var vid friläggningen noga med att ta bort bakgrunden fullständigt och inte lämna några pixelrester eller fula ränder.

Dålig upplösning

För marknadsplatsen måste pixelgrafik ha tillräckligt bra kvalitet så att vi kan uppnå ett så bra tryckresultat som möjligt. Se till att dina motiv har en bra upplösning och inte är pixlade. Läs mer om våra krav på pixelgrafik här

Halvtransparenta motiv

Halvtransparenta motiv ger inget bra tryckresultat med digitaltryck på mörka och färgade produkter. Vid digitaltryck får produkten en försprutning under det egentliga tryckmotivet, vilket bl.a. ger färgerna en bättre lyskraft. Vid halvtransparenta motiv lyser denna försprutning igenom och ger en ful grå hinna. Försök i stället att lösa upp de aktuella områdena på ditt motiv.

Motivet är suddigt

Oskarpa eller bleka marknadsplatsmotiv kan vi tyvärr inte aktivera, eftersom tryckresultatet med stor sannolikhet skulle bli dåligt. Läs mer om våra krav på pixelgrafik här.

Kontrastproblem

Motiv med låg kontrast är ofta svåra att känna igen efter tryck. Ladda därför endast upp kontrastrika motiv med mättade färger.

Felaktigt vektoriserat

Om du har vektoriserat ditt motiv automatiskt, är det mycket möjligt att några motivelement har omsatts orent. Ibland avrundas hörn, objekt deformeras eller ankarpunkter sätts helt nytt. Detta kan ibland leda till fula former eller ojämn text.

Skrivfel

Om vi upptäcker ett skrivfel som du råkat göra avvisar vi det aktuella motivet. Då kan du korrigera det och ladda upp det igen.

Marknadsplatsriktlinjer

Foto

Vår marknadsplats utmärks framför allt av egendesignade motiv. Därmed vill vi avgränsa oss från andra plattformar som har specialiserat sig på fototryck. Därför har enkla fotomotiv ingen chans, såvida de inte är underlaget för ett motiv som du har designat och bearbetat. Ett undantag är motiv till mobilskal och postrar.

Mycket personligt innehåll

Ladda inte upp motiv med mycket personligt eller specifikt innehåll, t.ex. ett namn, ett födelsedatum, en webb- eller e-postadress. Sådana motiv är inte intressanta för kunder på marknadsplatsen och försäljningsutsikterna är därmed låga.

Felaktig beskrivning

Du söker efter ”födelsedag” och förväntar dig ett tårtmotiv, men hittar bara stadsnamn, grillar eller geckoödlor? Det är inte konstigt för motiven har taggats eller kategoriserats fel. För bättre sökresultat och försäljningschanser jämför vi taggarna, beskrivningarna, titlarna och kategorierna med ditt motivs innehåll. Om dessa inte skulle passa motivet till mer än 50 % eller om du använt rättsligt tveksamma ord, förbehåller vi oss rätten att inte publicera detta på marknadsplatsen.

Motivserier

Vi avvisar serier av motiv, där bara enskilda element varierar. Dit räknas till exempel motivserier som ”Vintage since ÅRTAL” med alla årtal från 1901 till 2025 eller ”5-stjärnigt YRKE” med alla yrken från läkare till snickare.

Var denna artikel till hjälp?