Menu

Działamy normalnie i jesteśmy do Twojej dyspozycji! Kryzys związany z wirusem COVID-19 zmusza nas do nabrania dystansu od codzienności. Ale staramy się wyciągnąć z tego pozytywy: dopóki nie jest zagrożone zdrowie naszych pracowników i dostawców, będziemy działać. Twoje zamówienia zostaną przyjęte, wydrukowane i wysłane. Dbaj o zdrowie i nie popadaj w zwątpienie!

x

Podatek u źródła z wynagrodzenia uzyskanego z ceny motywu

Jeżeli Twoje miejsce zamieszkania lub Twoja siedziba znajduje się w innym kraju niż Niemcy, może się okazać, że konieczne będzie potrącenie podatku z części Twojego wynagrodzenia. Tzw. podatek u źródła dotyczy wyłącznie Twojego wynagrodzenia uzyskiwanego z ceny wzoru. To, czy zostanie potrącony podatek, czy nie, zależy od umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Jeżeli Twój kraj zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, podając swój numer identyfikacji podatkowej, możesz ewentualnie uniknąć płacenia podatku u źródła lub przynajmniej go zmniejszyć. Jeżeli Twój kraj nie zawarł z Niemcami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub nie podałeś prawidłowego numeru identyfikacji podatkowej, co do zasady będziemy zmuszeni potrącić podatek w wysokości 15% Twojego wynagrodzenia z ceny wzoru (podatek u źródła) oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła.

Czym jest umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania?

Najkrócej rzecz ujmując, umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania to umowa pomiędzy dwoma państwami regulująca w jakim zakresie prawo podatkowe jednego państwa ma zastosowanie w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych w drugim państwie. Celem tej umowy jest zapobieganie opodatkowaniu w dwóch państwach dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne i prawne w obu tych państwach (a więc podwójnie). Jeżeli Twój kraj zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, to w przypadku uzyskiwania dochodów poniżej 5 500 EUR miesięcznie lub poniżej 40 000 EUR rocznie możliwe jest zastosowanie uproszczonej procedury obniżenia podatku należnego lub zwolnienia z opodatkowania [niem. KMV - Kontrollmeldeverfahren].

Czym jest procedura KMV?

KMV to uproszczona procedura obniżenia należnego podatku u źródła lub zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem zgodnie z § 50d ust. 5 niem. ustawy o podatku dochodowym [niem. EStG - Einkommensteuergesetz]. Uproszczenie polega na tym, że jako zagraniczny wierzyciel możesz skorzystać z ulgi podatkowej bez konieczności składania odpowiedniego wniosku. Federalny Centralny Urząd Podatkowy [niem. Bundeszentralamt für Steuern] może upoważnić Spreadshirt do zastosowania w Twoim przypadku procedury KMV. Dzięki niej Twoje wynagrodzenie nie będzie opodatkowane w Niemczech lub będzie opodatkowane według niższej stawki podatku. Więcej informacji na temat umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz procedury KMV znajdziesz na stronie internetowej Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego [w języku niemieckim].

Czy muszę płacić podatek u źródła?

Aby się dowiedzieć, w jakiej wysokości zostanie potrącony podatek w Twoim przypadku, wybierz z menu sytuację, która Cię dotyczy. Jeżeli nie wiesz, czy państwo Twojego zamieszkania lub państwo Twojej siedziby zawarło z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i jaka stawka podatku ma zastosowanie w przypadku potrącenia, zajrzyj do tej Listy krajów.

Wybierz sytuację, która Cię dotyczy:

  • 1. Miejsce zamieszkania lub siedziba w Niemczech
  • 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania:
    2.1 Potrącenie podatku w wysokości 0%
  • 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania:
    2.2 Potrącenie podatku w wysokości 1%-15%
  • 3. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który nie zawarł z Niemcami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

1. Miejsce zamieszkania lub siedziba w Niemczech

Podanie numeru identyfikacji podatkowej nie jest konieczne. Jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres zostały podane poprawnie, otrzymasz swoje wynagrodzenie w pełnej wysokości. Natomiast jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres nie zostały podane poprawnie, nie będziemy mogli wypłacić Ci wynagrodzenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

2. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (stawka 0%)

2.1 Potrącenie podatku w wysokości 0%

Jeżeli nie wiesz, czy państwo Twojego zamieszkania lub państwo Twojej siedziby zawarło z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i jaka stawka podatku ma zastosowanie w przypadku potrącenia, zajrzyj do tej Listy krajów.

Imię, nazwisko i adres

Podanie poprawnego imienia, nazwiska i adresu to warunek konieczny do wypłaty Twojego wynagrodzenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

Numer identyfikacji podatkowej

Oprócz tego musisz podać swój poprawny numer identyfikacji podatkowej. Jeżeli tego nie zrobisz, z Twojego wynagrodzenia uzyskanego z ceny wzoru będziemy zmuszeni potrącić podatek (podatek u źródła w wysokości 15% oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła). Spreadshirt zgłosi i odprowadzi do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego potrącony podatek.

Jeżeli Twoje wynagrodzenie uzyskiwane z ceny wzoru wynosi miesięcznie mniej niż 5 500 EUR lub rocznie mniej niż 40 000 EUR, możliwe będzie zastosowanie w Twoim przypadku uproszczonej procedury obniżenia podatku należnego lub zwolnienia z opodatkowania [niem. KMV - Kontrollmeldeverfahren].

Jeżeli numer identyfikacji podatkowej został podany poprawnie i w Twoim przypadku można zastosować uproszczoną procedurę KMV, Twoje wynagrodzenie uzyskiwane z ceny wzoru nadal będzie wypłacane w pełnej wysokości, ponieważ umowa z Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania redukuje potrącenie podatku do 0%. Podaj tutaj swój numer identyfikacji podatkowej.

Przychody powyżej 5 500 EUR miesięcznie lub 40 000 EUR rocznie

Jeżeli Twoje wynagrodzenie uzyskiwane z ceny wzoru przekroczy jeden z podanych wyżej limitów, zastosowanie uproszczonej procedury KMV nie będzie możliwe od momentu wypłaty pierwszego wynagrodzenia prowadzącego do przekroczenia tego limitu. Od tego momentu z Twojego wynagrodzenia uzyskiwanego z ceny wzoru będziemy potrącać podatek w wysokości 15% wynagrodzenia (podatek u źródła) oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła. Wszelkie inne rodzaje wynagrodzenia (prowizja dla partnera, premia za uzyskane wyniki) będą wypłacane w pełnej wysokości.

W Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku znajdziesz na stronie internetowej Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego. Procedura ta jest uregulowana w §50d ust. 2 niem. ustawy o podatku dochodowym. W przypadku posiadania ważnego zwolnienia z obowiązku potrącenia podatku w momencie wypłaty wynagrodzenia nie zostanie potrącony podatek.

W przypadku nieposiadania ważnego zwolnienia z obowiązku potrącenia podatku oraz przekroczenia limitu dochodów lub podania nieprawidłowego numeru identyfikacji podatkowej, w wyniku czego od Twojego wynagrodzenia uzyskanego z ceny motywu został potrącony podatek, zgodnie z § 50d ust. 1 niem. ustawy o podatku dochodowym możesz złożyć do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego wniosek o zwrot już odprowadzonego podatku. Wniosek o zwrot podatku znajdziesz tutaj. Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku wynosi co do zasady 4 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wynagrodzenie zostało uzyskane.

Spreadshirt wystawi Ci zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku (patrz formularz w formacie PDF). Przedłożenie zaświadczenia o wysokości potrąconego podatku umożliwia uwzględnienie go w Twoim osobistym rozliczeniu podatkowym.

Ważna uwaga ogólna:

Niemieckie urzędy skarbowe mogą informować urzędy skarbowe państwa Twojego zamieszkania lub Twojej siedziby o uzyskiwanych przez Ciebie wynagrodzeniach.

2. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (stawka 1%-15%)

2.2 Potrącenie podatku w wysokości 1%- 15%

Jeżeli nie wiesz, czy państwo Twojego zamieszkania lub państwo Twojej siedziby zawarło z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i jaka stawka podatku ma zastosowanie w przypadku potrącenia, zajrzyj do tej Listy krajów.

Imię, nazwisko i adres

Podanie poprawnego imienia, nazwiska i adresu to warunek konieczny do wypłaty Twojego wynagrodzenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

Numer identyfikacji podatkowej

Oprócz tego musisz podać swój poprawny numer identyfikacji podatkowej. Jeżeli tego nie zrobisz, z Twojego wynagrodzenia uzyskanego z ceny wzoru będziemy zmuszeni potrącić podatek (podatek u źródła w wysokości 15% oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła). Spreadshirt zgłosi i odprowadzi do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego potrącony podatek. Jeżeli Twoje wynagrodzenie uzyskiwane z ceny wzoru wynosi miesięcznie mniej niż 5 500 EUR lub rocznie mniej niż 40 000 EUR, możliwe będzie zastosowanie w Twoim przypadku uproszczonej procedury obniżenia podatku należnego lub zwolnienia z opodatkowania [niem. KMV - Kontrollmeldeverfahren].

Jeżeli numer identyfikacji podatkowej został podany poprawnie i w Twoim przypadku można zastosować uproszczoną procedurę KMV, z Twojego wynagrodzenia uzyskiwanego z ceny wzoru zostanie potrącony jedynie podatek z uwzględnieniem obniżonej stawki podatku, a pozostała kwota zostanie Ci wypłacona.

Spreadshirt wystawi Ci zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku. Przedłożenie zaświadczenia o wysokości potrąconego podatku umożliwia uwzględnienie go w Twoim osobistym rozliczeniu podatkowym. Podaj tutaj swój numer identyfikacji podatkowej.

Przychody powyżej 5 500 EUR miesięcznie lub 40 000 EUR rocznie

Jeżeli Twoje wynagrodzenie uzyskiwane z ceny wzoru przekroczy jeden z podanych wyżej limitów, zastosowanie uproszczonej procedury KMV nie będzie możliwe od momentu wypłaty pierwszego wynagrodzenia prowadzącego do przekroczenia tego limitu. Od tego momentu z Twojego wynagrodzenia uzyskiwanego z ceny wzoru będziemy potrącać podatek w wysokości 15% wynagrodzenia (podatek u źródła) oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła. Wszelkie inne rodzaje wynagrodzenia (prowizja dla partnera, premia za uzyskane wyniki) będą wypłacane w pełnej wysokości.

W Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku znajdziesz na stronie internetowej Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego. Procedura ta jest uregulowana w §50d ust. 2 niem. ustawy o podatku dochodowym. W razie posiadania, w chwili wypłaty wynagrodzenia uzyskiwanego z ceny wzoru, ważnego zwolnienia z obowiązku potrącenia podatku zostanie potrącony podatek z uwzględnieniem obniżonej stawki podatku, a pozostała kwota zostanie Ci wypłacona. W przypadku nieposiadania ważnego zwolnienia z obowiązku potrącenia podatku oraz przekroczenia limitu dochodów lub podania nieprawidłowego numeru identyfikacji podatkowej, w wyniku czego od Twojego wynagrodzenia uzyskanego z ceny motywu został potrącony podatek, zgodnie z § 50d ust. 1 niem. ustawy o podatku dochodowym możesz złożyć do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego wniosek o zwrot już odprowadzonego podatku. Wniosek o zwrot podatku znajdziesz tutaj. Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku wynosi co do zasady 4 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wynagrodzenie zostało uzyskane. Spreadshirt wystawi Ci zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku. Przedłożenie zaświadczenia o wysokości potrąconego podatku umożliwia uwzględnienie go w Twoim osobistym rozliczeniu podatkowym.

Ważna uwaga ogólna:

Niemieckie urzędy skarbowe mogą informować urzędy skarbowe państwa Twojego zamieszkania lub Twojej siedziby o uzyskiwanych przez Ciebie wynagrodzeniach.

Przykładowe wyliczenie wynagrodzenia z potrąceniem podatku 1-15%

Podatek potrącany w przypadku partnera mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na Ukrainie (podatek u źródła w wysokości 5%), jeśli partner posiada zwolnienie z obowiązku potrącenia podatku lub można zastosować procedurę KMV.

100,00 EUR – wynagrodzenie uzyskiwane z ceny wzoru
- 5,00 EUR podatek u źródła w wysokości 5%
= 95,00 EUR – wypłacana kwota wynagrodzenia z ceny wzoru

W powyższym przykładzie Spreadshirt jest zobowiązany zgłosić i odprowadzić do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego podatek w wysokości 5,00 EUR.

3. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który nie zawarł z Niemcami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Jeżeli nie wiesz, czy państwo Twojego zamieszkania lub państwo Twojej siedziby zawarło z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i jaka stawka podatku ma zastosowanie w przypadku potrącenia, zajrzyj do tej Listy krajów.

Imię, nazwisko i adres

Podanie poprawnego imienia, nazwiska i adresu to warunek konieczny do wypłaty Twojego wynagrodzenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

Numer identyfikacji podatkowej

Jeżeli Twój kraj nie zawarł z Niemcami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, Spreadshirt jest zobowiązany potrącić podatek w wysokości 15% Twojego wynagrodzenia z ceny wzoru (podatek u źródła) oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła. Spreadshirt zgłosi i odprowadzi do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego naliczony podatek.

Złożenie w Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym wniosków o zwolnienie z obowiązku potrącenia podatku lub o zwrot już odprowadzonego podatku zgodnie z § 50d niem. ustawy o podatku dochodowym nie jest możliwe.

Na życzenie Spreadshirt wystawi Ci zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku. Przedłożenie zaświadczenia o wysokości potrąconego podatku umożliwia uwzględnienie go w rozliczeniu podatkowym w Twoim kraju zamieszkania (prowadzenia działalności). Podaj tutaj swój numer identyfikacji podatkowej.

Przykładowe wyliczenie

Stawka podatkowa dla partnera mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Paragwaju (podatek u źródła w wysokości 15%)
100,00 EUR – wynagrodzenie uzyskiwane z ceny wzoru
- 15,00 EUR podatek u źródła w wysokości 15%
- 0,82 EUR dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła
= 84,18 EUR – wypłacana kwota wynagrodzenia z ceny wzoru

W powyższym przykładzie Spreadshirt jest zobowiązany zgłosić i odprowadzić do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego podatek w wysokości 15,82 EUR.

Wskazówka: Informacje podane na tej stronie nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe ani wykorzystywane do poparcia stanowiska reprezentowanego w kwestiach podatkowych. Aby zasięgnąć porady z zakresu prawa podatkowego, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Czy ten artykuł był przydatny?