Menu

Działamy normalnie i jesteśmy do Twojej dyspozycji! Kryzys związany z wirusem COVID-19 zmusza nas do nabrania dystansu od codzienności. Ale staramy się wyciągnąć z tego pozytywy: dopóki nie jest zagrożone zdrowie naszych pracowników i dostawców, będziemy działać. Twoje zamówienia zostaną przyjęte, wydrukowane i wysłane. Dbaj o zdrowie i nie popadaj w zwątpienie!

x

Wypłata Twojego wynagrodzenia

Środki zostaną dodane do Twojego konta. Gdy tylko na Twoim koncie znajdzie się minimalna wysokość środków, raz w miesiącu dokonamy rozliczenia. Minimalna wysokość środków na koncie jest uzależniona od waluty wybranej w Twoim koncie i jest podana tutaj. Rozliczenie Twoich środków na koncie rozpoczniemy najpóźniej 15. dnia roboczego kolejnego miesiąca. Zapisanie na dobro rachunku bankowego nastąpi więc dopiero w ciągu 15 dni roboczych po rozliczeniu.

Warunki wypłaty Twojego wynagrodzenia

Abyśmy mogli wypłacić Ci wynagrodzenie, prosimy o podanie następujących informacji w Twoim koncie:

  • Poprawne imię i nazwisko oraz aktualny adres w rubryce „Dane osobowe”.
  • Szczegóły wypłaty w zakładce „Dane konta płatniczego”.

Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba Twojej firmy znajduje się poza terenem Niemiec

Jeżeli państwem Twojego zamieszkania lub Twojej siedziby nie są Niemcy, do wypłaty wynagrodzenia, oprócz Twojego imienia, nazwiska i adresu, potrzebny nam będzie również Twój numer identyfikacji podatkowej. Jeżeli jesteś obywatelem (obywatelką) Stanów Zjednoczonych, możesz podać jeden z następujących numerów: Social Security Number (SSN), Employer’s Identification Number (EIN) lub Taxpayer’s Identification Number (TIN). Jeżeli nie podasz poprawnego numeru identyfikacji podatkowej, co do zasady będziemy zmuszeni potrącić podatek u źródła w wysokości 15% Twojego wynagrodzenia z ceny wzoru oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła.
W zależności od państwa zamieszkania lub państwa siedziby może się okazać, że zapłacisz również podatek u źródła ze swojego wynagrodzenia z ceny wzoru. Więcej na temat potrąceń podatkowych dowiesz się z tego artykułu.

Twoje miejsce zamieszkania lub Twoja siedziba znajduje się w Niemczech.

Jeżeli państwem Twojego zamieszkania lub państwem Twojej siedziby są Niemcy, nie musisz podawać swojego numeru identyfikacji podatkowej. Jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres zostały podane poprawnie, otrzymasz swoje wynagrodzenie w pełnej wysokości. Natomiast jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres nie zostały podane poprawnie, niestety nie będzie możliwa wypłata wynagrodzenia. W tej sytuacji jak najszybciej popraw lub uzupełnij swoje dane.

Uwagi dotyczące wypłat w systemie płatności SEPA oraz za pośrednictwem serwisu PayPal

W sekcji „Finanse” masz do wyboru dwie możliwości wypłaty wynagrodzenia: przelew SEPA na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Niemczech lub innym kraju europejskim bądź przelew za pośrednictwem serwisu PayPal. W przypadku przelewu SEPA wypłata dokonywana jest wyłącznie w euro lub funtach brytyjskich. W przypadku przelewu za pośrednictwem serwisu PayPal – w dowolnej walucie. Jeżeli w swoim koncie użytkownika nie podasz konta PayPal, zastrzegamy sobie prawo do wypłaty Twojego wynagrodzenia w euro. W celu przeliczenia walut stosujemy odpowiednio kursy walut obcych na podstawie notowań Niemieckiego Banku Federalnego [Deutsche Bundesbank].

Czy ten artykuł był przydatny?