Menu

Opodatkowanie Twoich przychodów

Podatek dochodowy

Wszelkie dochody, które uzyskujesz ze sprzedaży w Spreadshirt, muszą zostać zadeklarowane we właściwym urzędzie skarbowym. Poradź się swojego doradcy podatkowego, w jakiej formie musisz dokonać tego zgłoszenia.

Jeżeli Państwem Twojego zamieszkania lub Twojej siedziby nie są Niemcy, może się okazać, że konieczne będzie potrącenie podatku z części Twojego wynagrodzenia. Tzw. podatek u źródła dotyczy wyłącznie Twojego wynagrodzenia uzyskiwanego z ceny wzoru, nie dotyczy natomiast prowizji dla partnera ani premii za uzyskane wyniki. Więcej na temat potrąceń podatkowych dowiesz się z tego artykułu.

Podatek obrotowy

Zasadniczo przychody uzyskiwane przez Ciebie ze sprzedaży w Spreadshirt podlegają opodatkowaniu podatkiem obrotowym. Skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym, aby ustalić, jakie obowiązki podatkowe wynikają dla Ciebie z tego faktu.

Jeżeli jesteś zarejestrowany w Niemczech jako płatnik podatku obrotowego, w razie odpowiedniego udokumentowania tego faktu możesz żądać wypłaty swojego przychodu wraz z niemieckim podatkiem obrotowym. Prosimy o przesłanie nam poniższego formularza potwierdzającego numer identyfikacji podatkowej w zakresie podatku obrotowego [niem. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer], w którym bez zachowania określonej formy potwierdzasz, że jesteś w Niemczech objęty obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku obrotowego.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w innym kraju Unii Europejskiej, będzie nam potrzebny Twój numer identyfikacji podatkowej płatnika podatku obrotowego UE [identyfikator podatnika VAT UE]. Prosimy o przesłanie nam poniższego formularza potwierdzającego inny niż niemiecki numer identyfikacji podatkowej płatnika podatku obrotowego UE [identyfikator podatnika VAT UE]. Zgodnie z § 13b niem. ustawy o podatku obrotowym [niem. UStG - Umsatzsteuergesetz] odwrócone obciążenie podatkiem (Reverse Charge) zostanie przeniesione na Spreadshirt, a Ty otrzymasz wynagrodzenie bez podatku obrotowego.

Czy ten artykuł był przydatny?