Meny

Produkter med flere trykkområder

For utformingen av produktene dine står opptil fire trykkområder til disposisjon – foran, bak, til venstre og til høyre. I denne artikkelen får du vite hvordan du kan opprette slike produkter og tilpasse dem til målgruppen din.

Flere trykkområder – slik fungerer det

Å designe produkter med flere trykkområder er ikke så annerledes enn med bare ett trykkområde. I motivoversikten klikker du på «Last opp flere motiver» for å opprette et produkt. I neste trinn har du muligheten til å laste opp et nytt motiv, eller opprette et produkt med flere trykkområder. Disse to prosessene kan ikke kombineres. Klikk altså på «Design produkter med flere trykkområder».

I neste trinn velger du motivene for de ulike trykkområdene. Du kan plassere ett motiv på hvert trykkområde. Hvis du benytter alle de fire trykkområdene, får du kun vist produkter som har et tilsvarende antall trykkområder. Hvis du bare markerer to motiver, er det derfor større utvalg av produkter.

Deretter kan du opprette produktet som vanlig: Klikk på motivet, bestem størrelse og plassering, og velg produktfarge. En funksjon er ny: Du kan skyve motivene frem og tilbake mellom de enkelte trykkområdene for å variere plasseringen.

Prisen er avgjørende

Det første trykkområdet er inkludert i hvert produkt. Hvert trykkområde utover dette vil koste mer. Prisen består av trykkostnadene for de forskjellige trykktypene og eventuelle motivpriser, dersom motivene koster noe. Motivprisen som kommer i tillegg for hvert trykkområde, blir godskrevet deg som designer – uavhengig av hvilket produkt det er snakk om.

OBS: Hver ekstra motivpris og alle ekstra trykkostnader blir lagt til i totalprisen. Dermed blir produkter med flere trykkområder dyrere på markedsplassen enn produkter med bare ett trykkområde.

Vårt tips: Erfaringen viser at mange som besøker markedsplassen ikke registrerer forskjellen mellom produkter med ett eller flere trykkområder, og først og fremst orienterer seg etter prisen. Derfor blir produkter med flere trykkområder bestilt langt sjeldnere, og bør dermed bare designes unntaksvis.