Meny

Vi leverer og vi er her for deg! COVID-19-krisen tvinger oss til å ta avstand fra hverdagen. Men vi gjør det beste ut av det: Så lenge ikke våre medarbeideres og leverandørers helse er i fare, fortsetter vi som før. Bestillingene dine mottas, trykkes og sendes. Pass på helsa og hold ut!

x

Kildeskatt på motivpris-honorar

Hvis du holder til i et annet land enn Tyskland, kan det være nødvendig å trekke skatt fra en del av summen som skal utbetales. Om det ilegges skattetrekk eller ikke, avhenger av skatteavtalen. Hvis det foreligger en skatteavtale med Tyskland, kan du under visse omstendigheter unngå eller redusere skattetrekket ved å oppgi ditt skatte-ID-nummer. Hvis det ikke foreligger noen skatteavtale eller du ikke oppgir korrekt skatte-ID-nummer, må vi prinsipielt trekke 15 % i skatt fra motivprisen (kildeskatt) pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten.

Hva er en skatteavtale?

Kort sammenfattet er en skatteavtale en kontrakt mellom to stater som bestemmer i hvilken grad et lands skatterett skal gjelde for inntekter som er opptjent i et annet land. En slik avtale skal forhindre dobbeltbeskatning, altså at naturlige eller juridiske personer som har inntekt i to land blir ilagt skatt i begge landene. Hvis landet ditt har inngått en skatteavtale med Tyskland, er det mulig å bruke den såkalte kontrollmeldingsprosedyren (KMP) for inntekter på under 5500 € i måneden eller 40 000 € i året.

Hva er KMP?

Kontrollmeldingsprosedyren (KMP) er en forenklet prosedyre for reduksjon eller fritak fra kildeskatt iht. § 50d avs. 5 i tysk inntektskattelov (Einkommensteuergesetz, EStG). Forenklingen består i at skattefritaket/-reduksjonen innrømmes deg som utenlandsk kreditorer uten spesielle søknadsprosedyrer. Tyske skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern) kan autorisere Spreadshirt til å anvende KMP for skattetrekk. Dermed er det mulig at honoraret ditt ikke skattelegges i Tyskland, eller at det skattelegges med en lavere skatteprosent. Mer informasjon om skatteavtaler og KMP kan du finne på tysk på nettstedet til tyske skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Må jeg betale kildeskatt?

For å finne ut hvor høyt skattetrekket blir for deg, kan du velge din aktuelle situasjon i menyen. Hvis du ikke vet om det eksisterer en skatteavtale mellom Tyskand og landet du har tilhold i, eller hvilken prosenssats som gjelder for skattetrekket, kan du kikke på denne landsoversikten.

Klikk på den situasjonen som gjelder for deg:

  • 1. Tilhold i Tyskland
  • 2. Tilhold i et land som har skatteavtale med Tyskland:
    2.1. Skattetrekk 0 %
  • 2. Tilhold i et land som har skatteavtale med Tyskland:
    2.2 Skattetrekk 1 %-15 %
  • 3. Tilhold i et land uten skatteavtale med Tyskland

1. Tilhold i Tyskland

Det er ikke nødvendig å oppgi skatte-ID-nummer. Hvis navn og adressedata er korrekt angitt, vil du få utbetalt hele honoraret. Hvis navn og adresse ikke er lagt inn korrekt, kan vi ikke foreta noen utbetaling. Sjekk dine adresseopplysninger her.

2. Tilhold i et land som har skatteavtale med Tyskland (0 %)

2.1 Skattetrekk på 0 %

Hvis du ikke vet om det finnes en skatteavtale mellom Tyskland og landet du har tilhold i, eller hvilken prosentssats som gjelder for skattetrekket, kan du kikke på denne landsoversikten.

Navn og adresseopplysninger

Angivelse av korrekte navn- og adresseopplysninger er en betingelse for å motta utbetalinger. Sjekk dine adresseopplysninger her.

Skatte-ID-nummer

Dessuten må du oppgi korrekt skattenummer. Hvis det ikke skjer, må vi trekke skatt (15 % kildeskatt pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten) fra ditt honorar for motivprisen ved utbetalingen. Skatten som trekkes vil Spreadshirt rapportere og innbetale til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Hvis det månedlige honoraret fra motivprisen er under 5500 € og det årlige honoraret fra motivprisen er under 40 000 €, kan en forenklet prosedyre anvendes (kontrollmeldingsprosedyre, KMP).

Hvis skatte-ID-nummeret er korrekt angitt og KMP anvendes, blir honoraret fra motivprisen utbetalt komplett, ettersom skatteavtalen med Tyskland da reduserer skattetrekket til 0 %. Oppgi ditt skatte-ID-nummer her.

Inntekter over 5500 € månedlig/40 000€ årlig

Hvis honoraret fra motivprisen overskrider denne grenseverdien, kan KMP ikke lenger anvendes fra og med første utbetaling som fører til overskridelsen. Fra dette tidspunktet trekkes det 15 % i skatt fra motivprisen (kildeskatt) pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten. Alle andre honorarer (affiliate-provisjon og suksessbonus) utbetales i sin helhet.

Det er mulig å søke om fritaksdokumentasjon hos tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern). Søknaden om fritaksdokumentasjon finner du på internettsiden til Bundeszentralamt für Steuern. Prosedyren er regulert i § 50d abs. 2 i tysk inntektsskattelov (Einkommensteuergesetz, EStG). Hvis det foreligger gyldig fritaksdokumentasjon ved tidspunktet for utbetalingen, trekkes det ikke skatt.

Hvis det ikke foreligger noen fritaksdokumentasjon og grenseverdien overskrides, eller hvis skatte-ID-nummeret ikke er korrekt angitt, og det dermed blir trukket skatt fra ditt honorar for motivprisen, kan det søkes hos tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern) om tilbakebetaling av et allerede trukket skattebeløp iht. § 50d avs. 1 i tysk inntektsskattelov (EStG). Søknaden for tilbakebetaling finner du her. Fristen for å søke om tilbakebetaling er fire år etter slutten av det året honoraret ble opptjent.

Spreadshirt gir deg dokumentasjon over skatt som er trukket (se PDF-skjema). Denne dokumentasjonen kan brukes for å rapportere om innbetalt skatt i ditt eget personlige skatteoppgjør.

I alle tilfeller gjelder følgende:

Vi gjør deg oppmerksom på at tyske skattemyndigheter kan informere skattemyndighetene i ditt tilholdsland om honorar som er utbetalt til deg.

2. Tilhold i et land som har skatteavtale med Tyskland (1 % – 15 %)

2.2 Skattetrekk på 1 % – 15 %

Hvis du ikke vet om det finnes en skatteavtale mellom Tyskland og landet du har tilhold i, eller hvilken prosentssats som gjelder for skattetrekket, kan du kikke på denne landsoversikten.

Navn og adresseopplysninger

Angivelse av korrekte navn- og adresseopplysninger er en betingelse for å motta utbetalinger. Sjekk dine adresseopplysninger her.

Skatte-ID-nummer

Dessuten må du oppgi korrekt skatte-ID-nummer. Hvis det ikke skjer, må vi trekke skatt (15 % kildeskatt pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten) fra ditt honorar for motivprisen ved utbetalingen. Skatten som trekkes vil Spreadshirt rapportere og innbetale til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern). Hvis det månedlige honoraret fra motivprisen er under 5500 € og det årlige honoraret fra motivprisen er under 40 000 €, kan en forenklet prosedyre anvendes (kontrollmeldingsprosedyre, KMP).

Hvis skatte-ID-nummeret er korrekt angitt og KMP anvendes, blir det kun foretatt skattetrekk etter redusert skattesats fra honorar fra motivpriser,og det gjenværende beløpet blir utbetalt til deg.

Spreadshirt gir deg dokumentasjon over skatt som er trukket. Denne dokumentasjonen kan brukes for å rapportere om innbetalt skatt i ditt eget personlige skatteoppgjør. Oppgi ditt skatte-ID-nummer her.

Inntekter over 5500 € månedlig/40 000€ årlig

Hvis honoraret fra motivprisen overskrider denne grenseverdien, kan KMP ikke lenger anvendes fra og med første utbetaling som fører til overskridelsen. Fra dette tidspunktet trekkes det 15 % i skatt fra motivprisen (kildeskatt) pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten. Alle andre honorarer (affiliate-provisjon og suksessbonus) utbetales i sin helhet.

Det er mulig å søke om fritaksdokumentasjon hos tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern). Søknaden om fritaksdokumentasjon finner du på internettsiden til Bundeszentralamt für Steuern. Prosedyren er regulert i § 50d abs. 2 i tysk inntektsskattelov (Einkommensteuergesetz, EStG). Hvis det foreligger gyldig fritaksdokumentasjon ved tidspunktet for utbetalingen, blir det foretatt skattetrekk med redusert skattesats fra honorar fra motivpris, og det gjenværende beløpet blir utbetalt til deg. Hvis det ikke foreligger noen fritaksdokumentasjon og grenseverdien overskrides, eller hvis skatte-ID-nummeret ikke er korrekt angitt, og det dermed blir trukket skatt fra ditt honorar for motivprisen, kan det søkes hos tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern) om tilbakebetaling av et allerede trukket skattebeløp iht. § 50d avs. 1 i tysk inntektsskattelov (EStG). Søknaden for tilbakebetaling finner du her. Fristen for å søke om tilbakebetaling er fire år etter slutten av det året honoraret ble opptjent. Spreadshirt gir deg dokumentasjon over skatt som er trukket. Denne dokumentasjonen kan brukes for å rapportere om innbetalt skatt i ditt eget personlige skatteoppgjør.

I alle tilfeller gjelder følgende:

Vi gjør deg oppmerksom på at tyske skattemyndigheter kan informere skattemyndighetene i ditt tilholdsland om honorar som er utbetalt til deg.

Eksempelutregning for utbetaling med skattetrekk på 1%-15%

Skattetrekk for en partner med tilhold i Ukraina (5 % kildeskatt) dersom det foreligger en fritaksdokumentasjon eller dersom KMP kan anvendes.

100,00 euro honorar fra motivprisen
-5,00 euro 5 % kildeskatt
= 95,00 euro utbetalingsbeløp for honorar fra motivprisen

I dette eksempelet er Spreadshirt forpliktet til å rapportere og overføre skatt på 5,00 euro til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

3. Tilhold i et land uten skatteavtale med Tyskland

Hvis du ikke vet om det finnes en skatteavtale mellom Tyskland og landet du har tilhold i, kan du kikke på denne landsoversikten.

Navn og adresseopplysninger

Angivelse av korrekte navn- og adresseopplysninger er en betingelse for å motta utbetalinger. Sjekk dine adresseopplysninger her.

Skatte-ID-nummer

Da det ikke foreligger noen skatteavtale med Tyskland, er Spreadshirt forpliktet til å trekke 15 % skatt fra honorar på motivprisen (kildeskatt) pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten. Spreadshirt rapporterer og innbetaler denne skatten til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Det er ikke mulig å søke om fritak eller tilbakebetaling av trukket skatt hos tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern) iht. § 50d i tysk inntektsskattelov EStG.

På forespørsel kan Spreadshirt utstede en dokumentasjon over trukket skatt. Denne dokumentasjonen kan brukes for å rapportere om innbetalt skatt i den staten du har tilhold i.Oppgi ditt skatte-ID-nummer her.

Eksempelutregning

Skattesats for en partner med tilhold i Paraguay (15 % kildeskatt)
100,00 euro honorar fra motivprisen
-15,00 euro 15 % kildeskatt
-0,82 euro 5,5 % solidaritettillegg på kildeskatt
= 84,18 euro utbetalingsbeløp for honorar fra motivprisen

Spreadshirt er forpliktet til å registrere og overføre skatt på 15,82 euro til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Obs: Informasjon på denne siden må ikke anses som skatterådgivning og kan ikke tas til støtte for skatteposisjoner. Ta kontakt med en skatterådgiver eller et revisorfirma for rådgivning.

Var denne artikkelen nyttig?