Meny

Kildeskatt på motivpris-honorar

Hvis du holder til i et annet land enn Tyskland, kan det hende det må trekkes skatt fra honoraret ditt. Vi er prinsipielt forpliktet til trekke 15 % skatt fra honorar fra motivprisen (kildeskatt) pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten. Hvis du har tilhold i et land som har en skatteavtale med Tyskland, kan fratrekket under visse omstendigheter unngås eller reduseres.

Må jeg betale kildeskatt?

For å finne ut hvor høyt skattetrekket blir for deg, kan du nedenfor velge din aktuelle situasjon. I denne oversikten kan du se om landet du har tilhold i har en skatteavtale med Tyskland.

Klikk på den situasjonen som gjelder for deg:

  • 1. Tilhold i Tyskland
  • 2. Tilhold i et land som har en skatteavtale med Tyskland
  • 3. Tilhold i et land som ikke har skatteavtale med Tyskland

1. Tilhold i Tyskland

Det trekkes ikke skatt. Det er ikke nødvendig å oppgi skatte-ID-nummer. Hvis navn og adressedata er korrekt angitt, vil du få utbetalt hele honoraret. Hvis navn og adresse ikke er lagt inn korrekt, kan vi ikke foreta noen utbetaling. Sjekk dine adresseopplysninger her.

2. Tilhold i et land som har en skatteavtale med Tyskland

Navn og adresseopplysninger

Korrekt angivelse av navn- og adresseopplysninger er en avgjørende betingelse for å kunne motta utbetalinger. Sjekk dine adresseopplysninger her.

Skattetrekk

Prinsipielt må vi trekke skatt (15 % kildeskatt pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten) fra ditt honorar for motivprisen ved utbetalingen. Skatten som trekkes vil Spreadshirt rapportere og innbetale til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

På oppfordring kan Spreadshirt sende deg dokumentasjon på skatt som allerede har blitt trukket. Denne dokumentasjonen kan brukes for å rapportere om innbetalt skatt i ditt eget personlige skatteoppgjør.

Eksempelutregning:

Skattetrekk for en markedsplassdesigner med tilhold i Belgia.

100,00 euro honorar fra motivprisen
- 15,00 euro 15 % kildeskatt
- 0,82 euro 5,5 % solidaritettillegg på kildeskatten
= 84,18 euro utbetalingsbeløp for honorar fra motivprisen

I dette eksempelet er Spreadshirt forpliktet til å rapportere og overføre skatt på 15,82 euro til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Kontrollmeldingsprosedyre (opphevet siden 2022)

Frem til slutten av 2021 var det mulig å få utbetalt hele honoraret fra motivprisen via en såkalt kontrollmeldingsprosedyre («Kontrollmeldeverfahren», eller bare KMV). Men fra 01.01.2022 ble denne prosedyren fjernet fra lovverket. Dermed er Spreadshirt fra 2022 ikke lenger autorisert av tyske skattemyndigheter til å anvende kontrollmeldingsprosedyren. Utbetalingen av ditt honorar i januar 2022 vil altså skje uten bruk av kontrollmeldingsprosedyren. Fra 2022 er skattefritak bare mulig etter en søknad i form av en fritaksdokumentasjon (tysk: «Freistellungsbescheinigung»).

Fritaksdokumentasjon

Det er mulig å søke om fritaksdokumentasjon hos tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern). Søknaden om fritaksdokumentasjon finner du på internettsiden til Bundeszentralamt für Steuern. Rull nedover til du finner «Lizenzen», og velg skjemaet som passer for landet ditt og språket du ønsker. Det utfylte skjemaet sender du til «Bundeszentralamt für Steuern». Når søknaden din er innvilget, mottar du en fritaksdokumentasjon («Freistellungsbescheinigung»), som du så må sende til oss på e-post. Hvis det foreligger gyldig fritaksdokumentasjon ved tidspunktet for utbetalingen, trekkes det ikke skatt. I enkelte stater beregnes det en restskattesats, slik at honoraret fra motivprisen reduseres med en lavere skattesats. Skattesatsen som skal anvendes er fastlagt i skatteavtalen mellom ditt tilholdsland og Tyskland.

I alle tilfeller gjelder følgende:

Vi gjør deg oppmerksom på at tyske skattemyndigheter kan informere skattemyndighetene i ditt tilholdsland om honorar som er utbetalt til deg.

3. Tilhold i et land som ikke har skatteavtale med Tyskland

Navn og adresseopplysninger

Korrekt angivelse av navn- og adresseopplysninger er en avgjørende betingelse for å kunne motta utbetalinger. Sjekk dine adresseopplysninger her.

Skattetrekk

Prinsipielt må vi trekke skatt (15 % kildeskatt pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten) fra ditt honorar for motivprisen ved utbetalingen. Skatten som trekkes vil Spreadshirt rapportere og innbetale til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

På oppfordring kan Spreadshirt sende deg dokumentasjon på skatt som allerede har blitt trukket. Denne dokumentasjonen kan brukes for å rapportere om innbetalt skatt i ditt eget personlige skatteoppgjør.

Eksempelutregning:

Skattetrekk for en markedsplassdesigner med tilhold i Paraguay.

100,00 euro honorar fra motivprisen
- 15,00 euro 15 % kildeskatt
- 0,82 euro 5,5 % solidaritettillegg på kildeskatten
= 84,18 euro utbetalingsbeløp for honorar fra motivprisen

Spreadshirt er forpliktet til å registrere og overføre skatt på 15,82 euro til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

I alle tilfeller gjelder følgende:

Vi gjør deg oppmerksom på at tyske skattemyndigheter kan informere skattemyndighetene i ditt tilholdsland om honorar som er utbetalt til deg.

Obs: Informasjon på denne siden må ikke anses som skatterådgivning og kan ikke tas til støtte for skatteposisjoner. Ta kontakt med en skatterådgiver eller et revisorfirma for rådgivning.