Meny

Kildeskatt på motivpris-honorar

Hvis du holder til i et annet land enn Tyskland, kan det hende det må trekkes skatt fra honoraret ditt. Vi er prinsipielt forpliktet til trekke 15 % skatt fra honorar fra motivprisen (kildeskatt) pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten. Hvis du har tilhold i et land som har en skatteavtale med Tyskland, kan fratrekket under visse omstendigheter unngås eller reduseres.

Må jeg betale kildeskatt?

For å finne ut hvor høyt skattetrekket blir for deg, kan du nedenfor velge din aktuelle situasjon. I denne oversikten kan du se om landet du har tilhold i har en skatteavtale med Tyskland.

Klikk på den situasjonen som gjelder for deg:

  • 1. Tilhold i Tyskland
  • 2. Tilhold i et land som har en skatteavtale med Tyskland
  • 3. Tilhold i et land som ikke har skatteavtale med Tyskland

1. Tilhold i Tyskland

Det trekkes ikke skatt. Det er ikke nødvendig å oppgi skatte-ID-nummer. Hvis navn og adressedata er korrekt angitt, vil du få utbetalt hele honoraret. Hvis navn og adresse ikke er lagt inn korrekt, kan vi ikke foreta noen utbetaling. Sjekk dine adresseopplysninger her.

2. Tilhold i et land som har en skatteavtale med Tyskland

Navn og adresseopplysninger

Korrekt angivelse av navn- og adresseopplysninger er en avgjørende betingelse for å kunne motta utbetalinger. Sjekk dine adresseopplysninger her.

Skattetrekk

Prinsipielt må vi trekke skatt (15 % kildeskatt pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten) fra ditt honorar for motivprisen ved utbetalingen. Skatten som trekkes vil Spreadshirt rapportere og innbetale til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

På oppfordring kan Spreadshirt sende deg dokumentasjon på skatt som allerede har blitt trukket. Denne dokumentasjonen kan brukes for å rapportere om innbetalt skatt i ditt eget personlige skatteoppgjør.

Eksempelutregning:

Skattetrekk for en markedsplassdesigner med tilhold i Belgia.

100,00 euro honorar fra motivprisen
- 15,00 euro 15 % kildeskatt
- 0,82 euro 5,5 % solidaritettillegg på kildeskatten
= 84,18 euro utbetalingsbeløp for honorar fra motivprisen

I dette eksempelet er Spreadshirt forpliktet til å rapportere og overføre skatt på 15,82 euro til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Kontrollmeldingsprosedyre (opphevet siden 2022)

Frem til slutten av 2021 var det mulig å få utbetalt hele honoraret fra motivprisen via en såkalt kontrollmeldingsprosedyre («Kontrollmeldeverfahren», eller bare KMV). Men fra 01.01.2022 ble denne prosedyren fjernet fra lovverket. Dermed er Spreadshirt fra 2022 ikke lenger autorisert av tyske skattemyndigheter til å anvende kontrollmeldingsprosedyren. Utbetalingen av ditt honorar i januar 2022 vil altså skje uten bruk av kontrollmeldingsprosedyren. Fra 2022 er skattefritak bare mulig etter en søknad i form av en fritaksdokumentasjon (tysk: «Freistellungsbescheinigung»).

Fritaksattest

Det er mulig å søke om en fritaksattest hos tyske skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern). Fra 01.01.2023 er det kun mulig å sende inn søknaden via nettportalen til Bundeszentralamt für Steuern (BOP).

For å logge deg inn på denne portalen, trenger du en sertifikatfil. To ulike typer sertifikatfiler kan benyttes:

  • Sertifikatfil for ElsterOnline-portalen
  • Sertifikatfil for BZStOnline-portalen

Hvis du ikke er registrert i noen av disse portalene, kan du benytte denne trinn-for-trinn-veiledningen for første gangs registrering.

Når du har logget deg inn på skattemyndighetenes nettportal (BOP-portalen), kan du sette i gang søknadsprosessen i punktet «Forms & Services». Her går du til punktet «Tax-International» og velger «Application for Section 50c German Income Tax Act (EStG)». Hjelp til utfyllingen av selve søknaden finner du i denne PDF-filen.

Når søknaden om fritak er sendt inn og har blitt behandlet av BOP, blir du informert om avgjørelsen via BOP-kontoen din. Send oss fritaksattesten på e-post.

Så snart vi har mottatt en gyldig fritaksattest, blir det ikke lenger foretatt skattetrekk. For enkelte stater beregnes det en restskattesats, og honoraret reduseres da med en lavere skattesats. Skattesatsen som skal anvendes er fastlagt i skatteavtalen mellom ditt tilholdsland og Tyskland.

I alle tilfeller gjelder følgende:

Vi gjør deg oppmerksom på at tyske skattemyndigheter kan informere skattemyndighetene i ditt tilholdsland om honorar som er utbetalt til deg.

3. Tilhold i et land som ikke har skatteavtale med Tyskland

Navn og adresseopplysninger

Korrekt angivelse av navn- og adresseopplysninger er en avgjørende betingelse for å kunne motta utbetalinger. Sjekk dine adresseopplysninger her.

Skattetrekk

Prinsipielt må vi trekke skatt (15 % kildeskatt pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten) fra ditt honorar for motivprisen ved utbetalingen. Skatten som trekkes vil Spreadshirt rapportere og innbetale til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

På oppfordring kan Spreadshirt sende deg dokumentasjon på skatt som allerede har blitt trukket. Denne dokumentasjonen kan brukes for å rapportere om innbetalt skatt i ditt eget personlige skatteoppgjør.

Eksempelutregning:

Skattetrekk for en markedsplassdesigner med tilhold i Paraguay.

100,00 euro honorar fra motivprisen
- 15,00 euro 15 % kildeskatt
- 0,82 euro 5,5 % solidaritettillegg på kildeskatten
= 84,18 euro utbetalingsbeløp for honorar fra motivprisen

Spreadshirt er forpliktet til å registrere og overføre skatt på 15,82 euro til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

I alle tilfeller gjelder følgende:

Vi gjør deg oppmerksom på at tyske skattemyndigheter kan informere skattemyndighetene i ditt tilholdsland om honorar som er utbetalt til deg.

Obs: Informasjon på denne siden må ikke anses som skatterådgivning og kan ikke tas til støtte for skatteposisjoner. Ta kontakt med en skatterådgiver eller et revisorfirma for rådgivning.