Meny

Utbetaling av honorar

Ditt tilgodehavende godskrives kontoen din. Når kontoen din overstiger et minimumsbeløp, foretas avregningen av ditt tilgodehavende månedlig. Minstebeløpet er avhengig av den valutaen som er valgt i kontoen din, og er angitt her.

Vi avregner ditt tilgodehavendefra den foregående måneden innen den 15. virkedagen i utbetalingsmåneden. Det omfatter alle bestillinger som ble betalt og sendt ut i den foregående måneden. Bestillinger som kommer inn etter den siste dagen i den foregående måneden, kan riktignok dukke opp i statistikken din, men blir først utbetalt i den påfølgende utbetalingssyklusen.

Når vi har avregnet ditt tilgodehavende, utbetaler vi det innen 15 virkedager. Beløpet godskrives altså bankkontoen din innen 15 virkedager etter avregningen (avhengig av banken).

Salg av produkter med dine motiver kan du til enhver tid se i Statistikk>Salg. Ditt tilgodehavende vises i Statistikk>Tilgodehavende 14 dager etter at varen er sendt ut.

Utbetalingseksempel

28. juli, 30. juli og 1. august selges det produkter med motivet ditt på. Allerede før avregningen av ditt tilgodehavende for juli, som utføres den 17. august, vises disse under Statistikk>Tilgodehavende. Bestillingen fra 28. juli får statusen «Sendt og betalt» den 31. juli. Den teller dermed med i ditt tilgodehavende for juli, og utbetales i august. For bestillingene fra 30. juli og 1. august endres statusen til «Sendt og betalt» først i august. Dermed teller de med i ditt tilgodehavende for august, og avregnes og utbetales i september.

Forutsetning for utbetaling av honorar

For at vi skal kunne utbetale honoraret ditt, trenger vi følgende opplysninger:


Du eller ditt firma har tilhold utenfor Tyskland

Hvis du har tilhold i et annet land enn Tyskland, trenger vi ditt skatte-ID-nummer, i tillegg til navn og adresse, for utbetalingen. Hvis du er borger i USA, kan du oppgi enten ditt Social Security Number (SSN), Employer’s Identification Number (EIN) eller Taxpayer’s identification Number (TIN). Hvis du ikke oppgir korrekt skatte-ID, må vi trekke kildeskatt på en del av inntektene dine fra inntjeningsmarginen. Mer informasjon om skattetrekk får du i denne artikkelen.

Du har tilhold i Tyskland

Hvis du har tilhold i Tyskland, trenger du ikke oppgi noe skatte-ID-nummer. Hvis du har angitt korrekt navn og adressedata, vil du få utbetalt hele honoraret. Hvis du ikke har angitt korrekt navn og adresse, kan vi dessverre ikke foreta noen utbetaling. I dette tilfellet ber vi deg å oppgi disse opplysningene så raskt som mulig. Sjekk adresseopplysningene dine her.

Informasjon om utbetalingsalternativene SEPA og PayPal

I økonomiadministrasjonen din finner du to utbetalingsalternativer: SEPA-betaling til en europeisk konto eller betaling via PayPal. Med SEPA overfører vi bare i valutaene euro og GBP. Med PayPal kan vi betale i all slags valuta. Hvis du ikke har oppgitt en PayPal-konto, forbeholder vi oss retten til å foreta utbetalingen i euro. For valutaomregning benyttes vekslingskursen fra den tyske sentralbanken (Deutsche Bundesbank).