Meny

Utbetaling av honorar

Så snart partnerkontoen har et tilgodehavende-minstebeløp, utføres avregningen av ditt honorar månedlig, og senest den 15. virkedagen i den påfølgende måneden. Minstebeløpet er avhengig av den valutaen som er valgt i partnerkontoen din, og er angitt her. Vi utbetaler det beregnede beløpet i avregningsvalutaen innen 15 virkedager etter avregningen.

Forutsetning for utbetaling av honorar

For at vi skal kunne utbetale honoraret ditt, trenger vi følgende opplysninger:


Du eller ditt firma har tilhold utenfor Tyskland

Hvis du har tilhold i et annet land enn Tyskland, trenger vi ditt skatte-ID-nummer, i tillegg til navn og adresse, for utbetalingen. Hvis du er borger i USA, kan du oppgi enten ditt Social Security Number (SSN), Employer’s Identification Number (EIN) eller Taxpayer’s identification Number (TIN). Hvis du ikke oppgir korrekt skatte-ID-nummer, må vi alltid trekke kildeskatt på 15 % fra honorar fra motivprisen pluss 5,5 % solidaritetsskatt (SolZ).
Avhengig av tilholdslandet kan det dessuten påfalle kildeskatt på ditt honorar fra motivprisen Mer informasjon om skattetrekk får du i denne artikkelen.

Du har tilhold i Tyskland

Hvis du har tilhold i Tyskland, trenger du ikke oppgi noe skatte-ID-nummer. Hvis du har angitt korrekt navn og adressedata, vil du få utbetalt hele honoraret. Hvis du ikke har angitt korrekt navn og adresse, kan vi dessverre ikke foreta noen utbetaling. I dette tilfellet ber vi deg å oppgi disse opplysningene så raskt som mulig.

Informasjon om utbetalingsalternativene SEPA og PayPal

I økonomiadministrasjonen din finner du to utbetalingsalternativer: SEPA-betaling til en europeisk konto eller betaling via PayPal. Med SEPA overfører vi bare i valutaene euro og GBP. Med PayPal kan vi betale i all slags valuta. Hvis du ikke har oppgitt en PayPal-konto, forbeholder vi oss retten til å foreta utbetalingen i euro. For valutaomregning benyttes vekslingskursen fra den tyske sentralbanken (Deutsche Bundesbank).

Var denne artikkelen nyttig?