Meny

Vi leverer og vi er her for deg! COVID-19-krisen tvinger oss til å ta avstand fra hverdagen. Men vi gjør det beste ut av det: Så lenge ikke våre medarbeideres og leverandørers helse er i fare, fortsetter vi som før. Bestillingene dine mottas, trykkes og sendes. Pass på helsa og hold ut!

x

Utbetaling av honorar

Ditt tilgodehavende godskrives kontoen din. Når kontoen din overstiger et minimumsbeløp, foretas avregningen av ditt tilgodehavende månedlig. Minstebeløpet er avhengig av den valutaen som er valgt i kontoen din, og er angitt her. Senest den femtende virkedagen i måneden etter begynner vi med avregningen av ditt tilgodehavende. Beløpet godskrives altså bankkontoen innen 15 virkedager etter avregningen.

Forutsetning for utbetaling av honorar

For at vi skal kunne utbetale ditt tilgodehavende, ber vi deg legge inn følgende opplysninger i brukerkontoen din:

  • Korrekt navn og aktuell adresse under «Personlige opplysninger»
  • Dine utbetalingsopplysninger under «Betalingsforbindelse»

Du eller ditt firma har tilhold utenfor Tyskland

Hvis du har tilhold i et annet land enn Tyskland, trenger vi ditt skatte-ID-nummer, i tillegg til navn og adresse, for utbetalingen. Hvis du er borger i USA, kan du oppgi enten ditt Social Security Number (SSN), Employer’s Identification Number (EIN) eller Taxpayer’s identification Number (TIN). Hvis du ikke oppgir korrekt skatte-ID-nummer, må vi alltid trekke kildeskatt på 15 % fra honorar fra motivprisen pluss 5,5 % solidaritetsskatt (SolZ).
Avhengig av tilholdslandet kan det dessuten påfalle kildeskatt på ditt honorar fra motivprisen Mer informasjon om skattetrekk får du i denne artikkelen.

Du har tilhold i Tyskland

Hvis du har tilhold i Tyskland, trenger du ikke oppgi noe skatte-ID-nummer. Hvis du har angitt korrekt navn og adressedata, vil du få utbetalt hele honoraret. Hvis du ikke har angitt korrekt navn og adresse, kan vi dessverre ikke foreta noen utbetaling. I dette tilfellet ber vi deg å oppgi disse opplysningene så raskt som mulig.

Informasjon om utbetalingsalternativene SEPA og PayPal

I økonomiadministrasjonen din finner du to utbetalingsalternativer: SEPA-betaling til en europeisk konto eller betaling via PayPal. Med SEPA overfører vi bare i valutaene euro og GBP. Med PayPal kan vi betale i all slags valuta. Hvis du ikke har oppgitt en PayPal-konto, forbeholder vi oss retten til å foreta utbetalingen i euro. For valutaomregning benyttes vekslingskursen fra den tyske sentralbanken (Deutsche Bundesbank).

Var denne artikkelen nyttig?