Valikko

Toimitamme tilauksesi ja olemme käytettävissäsi. COVID-19-kriisi pakottaa meidät poikkeamaan totutusta. Teemme kuitenkin parhaamme: Jatkamme toimintaa niin kauan kuin työntekijöidemme ja tavarantoimittajien terveys ei vaarannu. Otamme vastaan tilauksesi, teemme painatuksen ja lähetämme tuotteet. Pysy terveenä ja pidä mieli korkealla!

x

Designhinta-palkkion lähdeverotus

Jos asuin- tai toimipaikkasi on jossain muussa maassa kuin Saksassa, osasta maksusummaasi joudutaan mahdollisesti pidättämään veroa. Joudutaanko veroennakkoa pidättämään vai ei, riippuu kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdystä sopimuksesta (verosopimus). Jos Saksan kanssa on olemassa verosopimus, antamalla verotunnisteesi (Suomessa henkilötunnus) voit mahdollisesti välttää veronpidätyksen kokonaan tai ainakin alentaa sitä. Jollei verosopimusta ole tai et anna oikeaa verotunnistettasi, joudumme pidättämään kaikista designhintaan perustuvista palkkioista 15 % lähdeveroa sekä 5,5 % tästä lähdeverosta laskettua solidaarisuuslisää.

Mikä verosopimus on?

Verosopimus kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi on lyhyesti sanottuna kahden valtion välinen sopimus, jossa säädetään, missä määrin yhden valtion verotusoikeutta sovelletaan tuloihin, jotka on hankittu toisessa valtiossa. Sopimuksen tarkoitus on välttää, että luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla on tuloja molemmista valtioista, verotetaan molemmissa valtioissa, siis kaksinkertaisesti. Jos maasi on solminut verosopimuksen Saksan kanssa, voidaan tuloihin, jotka ovat alle 5 500 € kuukaudessa ja alle 40 000 € vuodessa, soveltaa valvontailmoitusmenettelyä (saksaksi Kontrollmeldeverfahren/KMV).

Mitä tarkoittaa valvontailmoitusmenettely?

Valvontailmoitusmenettely (saksaksi Kontrollmeldeverfahren/KMV) on yksinkertaistettu menettely lähdeveron alentamiseksi tai siitä vapauttamiseksi Saksan tuloverolain (EStG) 50d §:n 5. momentin mukaisesti. Yksinkertaistamisesta johtuen verohelpotus myönnetään ilman, että sinun ulkomaisena maksunsaajana olisi jätettävä asiasta erityistä hakemusta. Saksan veroviranomainen, Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), voi valtuuttaa Spreadshirtin soveltamaan valvontailmoitusmenettelyä veronpidätyksessä. Siten on mahdollista, että saamiasi palkkioita ei veroteta Saksassa tai että niihin sovelletaan alennettua verokantaa. Lisätietoa verosopimuksesta ja valvontailmoitusmenettelystä löydät BZSt:n verkkosivuilta (saksaksi).

Täytyykö minun maksaa lähdeveroa?

Saadaksesi tietää, paljonko sinulta pidätetään veroa, valitse valikosta omaa tilannettasi vastaava vaihtoehto. Jollet tiedä, onko valtiolla, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee, verosopimus Saksan kanssa ja minkä suuruista veroprosenttia veronpidätyksessä sovelletaan, voit tarkastaa asian tästä listasta.

Napsauta asiantilaa, joka koskee sinua:

  • 1. Asuin- tai toimipaikka Saksassa
  • 2. Asuin- tai toimipaikka maassa, jolla on verosopimus Saksan kanssa:
    2.1 Veronpidätys 0 %
  • 2. Asuin- tai toimipaikka maassa, jolla on verosopimus Saksan kanssa:
    2.2 Veronpidätys 1 % – 15 %
  • 3. Asuin- tai toimipaikka maassa, jolla ei ole verosopimusta Saksan kanssa.

1. Asuin- tai toimipaikka Saksassa

Verotunnistenumeron/henkilötunnuksen antaminen ei ole tarpeen. Jos olet antanut nimesi ja osoitetietosi oikein, sinulle maksetaan koko palkkio vähentämättömänä. Jos nimeäsi ja osoitettasi ei ole tallennettu oikein, emme voi suorittaa maksua. Tarkasta osoitetietosi tästä.

2. Asuin- tai toimipaikka maassa, jolla on verosopimus Saksan kanssa (0 %)

2.1 Veronpidätys 0 %

Jollet tiedä, onko Saksalla kaksinkertaista verotusta koskevaa sopimusta valtion kanssa, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee, ja minkä suuruista veroprosenttia lähdeveroon sovelletaan, voit tarkastaa asian tästä listasta.

Nimi ja osoitetiedot

Maksun saaminen edellyttää oikeiden nimi- ja osoitetietojesi antamista. Tarkasta osoitetietosi tästä.

Verotunnistenumero, Suomessa henkilötunnus

Lisäksi sinun on annettava oikea verotunnistenumerosi (Suomessa henkilötunnus). Jollet tee niin, joudumme pidättämään designhinnasta maksettavasta palkkiostasi veroa (15 % lähdeveroa sekä 5,5 % lähdeverosta laskettua solidaarisuuslisää). Spreadshirt ilmoittaa ja maksaa pidätetyn veron Saksan veroviranomaiselle BZSt:lle.

Jos designhinnasta maksettu palkkio on alle 5 500 € kuukaudessa ja alle 40 000 € vuodessa, siihen voidaan soveltaa yksinkertaista menettelyä (valvontailmoitusmenettelyä, saksaksi KMV).

Jos verotunnistenumero (henkilötunnus) on annettu asiaankuuluvasti ja valvontailmoitusmenettelyä voidaan soveltaa, designhinnasta saamasi palkkio maksetaan edelleen kokonaisuudessaan, sillä Saksan kanssa solmittu sopimus kaksoisverotuksen välttämiseksi alentaa veronpidätyksen 0 %:iin. Anna tässä verotunnistenumerosi (Suomessa henkilötunnus).

Tulot ylittävät 5 500 € kuukaudessa tai 40 000 € vuodessa

Jos designhinnasta maksettava palkkio ylittää jommankumman näistä raja-arvoista, valvontailmoitusmenettelyn soveltaminen ei ole mahdollista ensimmäisestä rajan ylittävästä maksusta alkaen. Tästä ajankohdasta lähtien designhinnasta maksettavasta palkkiosta pidätetään 15 % lähdeveroa sekä lähdeverosta laskettu solidaarisuuslisä 5,5 %. Kaikki muut palkkiot (kumppanuusprovisio ja menestysbonus) maksetaan kokonaisuudessaan.

Saksan liittovaltion keskusverovirastolta (Bundeszentralamt für Steuern) on mahdollista hakea verovapautustodistusta. Verovapautustodistuksen hakulomakkeen löydät Bundeszentralamt für Steuern verkkosivulta. Menettelystä on säädetty Saksan tuloverolain (EStG) 50d §:n 2. momentissa. Jos maksun saaja on esittänyt maksuajankohtana voimassa olevan verovapautustodistuksen, veronpidätystä ei suoriteta.

Mikäli verovapautustodistusta ei ole ja raja-arvot ylittyvät tai verotunnistenumeroa ei ole annettu asianmukaisesti ja siten designhinnasta maksetusta palkkiostasi on pidätetty veroa, Saksan tuloverolain EStG 50d §:n 1. momentin mukaisesti pidätettyjen verojen palautusta on mahdollista hakea Saksan liittovaltion keskusverovirastolta (BZSt:lta). Hakemus löytyy täältä. Veronpalautushakemus on jätettävä neljän vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana palkkioita on saatu.

Spreadshirt antaa sinulle todistuksen toimitetusta veronpidätyksestä (katso PDF-lomake). Tämän verotodistuksen esittäminen voi mahdollistaa pidätetyn veron huomioon ottamisen henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Joka tapauksessa pätee:

Haluamme huomauttaa, että saksalaiset veroviranomaiset voivat ilmoittaa sinulle maksetut palkkiot sen valtion veroviranomaisille, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee.

2. Asuin- tai toimipaikka maassa, jolla on verosopimus Saksan kanssa (1 % – 15 %)

2.2 Veronpidätys 1 % – 15 %

Jollet tiedä, onko Saksalla kaksinkertaista verotusta koskevaa sopimusta valtion kanssa, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee, ja minkä suuruista veroprosenttia lähdeveroon sovelletaan, voit tarkastaa asian tästä listasta.

Nimi ja osoitetiedot

Maksun saaminen edellyttää oikeiden nimi- ja osoitetietojesi antamista. Tarkasta osoitetietosi tästä.

Verotunnistenumero, Suomessa henkilötunnus

Lisäksi sinun on annettava oikea verotunnistenumerosi (Suomessa henkilötunnus). Jollet tee niin, joudumme pidättämään designhinnasta maksettavasta palkkiostasi veroa (15 % lähdeveroa sekä 5,5 % lähdeverosta laskettua solidaarisuuslisää). Spreadshirt ilmoittaa ja maksaa pidätetyn veron Saksan veroviranomaiselle BZSt:lle. Jos designhinnasta maksettu palkkio on alle 5 500 € kuukaudessa ja alle 40 000 € vuodessa, siihen voidaan soveltaa yksinkertaista menettelyä (valvontailmoitusmenettelyä, saksaksi KMV).

Jos verotunnistenumero (Suomessa henkilötunnus) on annettu asianmukaisesti ja valvontailmoitusmenettelyä sovelletaan, designhinnasta maksettavan palkkion veronpidätys toimitetaan alennetun verokannan mukaisesti ja sinulle maksetaan jäljelle jäävä summa.

Spreadshirt antaa sinulle todistuksen pidätetystä verosta. Tämän verotodistuksen esittäminen voi mahdollistaa pidätetyn veron huomioon ottamisen henkilökohtaisessa verotuksessasi. Anna tässä verotunnistenumerosi (Suomessa henkilötunnus).

Tulot ylittävät 5 500 € kuukaudessa tai 40 000 € vuodessa

Jos designhinnasta maksettava palkkio ylittää jommankumman näistä raja-arvoista, valvontailmoitusmenettelyn soveltaminen ei ole mahdollista ensimmäisestä rajan ylittävästä maksusta alkaen. Tästä ajankohdasta lähtien designhinnasta maksettavasta palkkiosta pidätetään 15 % lähdeveroa sekä lähdeverosta laskettu solidaarisuuslisä 5,5 %. Kaikki muut palkkiot (kumppanuusprovisio ja menestysbonus) maksetaan kokonaisuudessaan.

Saksan liittovaltion keskusverovirastolta (Bundeszentralamt für Steuern) on mahdollista hakea verovapautustodistusta. Verovapautustodistuksen hakulomakkeen löydät Bundeszentralamt für Steuern verkkosivulta. Menettelystä on säädetty Saksan tuloverolain (EStG) 50d §:n 2. momentissa. Jos maksun saaja on maksusuorituksen ajankohtaan mennessä esittänyt voimassa olevan verovapautustodistuksen, designhinnasta pidätetään alennetun verokannan mukainen vero ja jäljelle jäävä summa maksetaan. Mikäli verovapautustodistusta ei ole ja raja-arvot ylittyvät tai verotunnistenumeroa ei ole annettu asianmukaisesti ja siten designhinnasta maksetusta palkkiostasi on pidätetty veroa, Saksan tuloverolain EStG 50d §:n 1. momentin mukaisesti pidätettyjen verojen palautusta on mahdollista hakea Saksan liittovaltion keskusverovirastolta (BZSt:lta). Hakemus löytyy täältä. Veronpalautushakemus on jätettävä neljän vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana palkkioita on saatu. Spreadshirt antaa sinulle todistuksen pidätetystä verosta. Tämän verotodistuksen esittäminen voi mahdollistaa pidätetyn veron huomioon ottamisen henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Joka tapauksessa pätee:

Haluamme huomauttaa, että saksalaiset veroviranomaiset voivat ilmoittaa sinulle maksetut palkkiot sen valtion veroviranomaisille, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee.

Laskuesimerkki maksusta 1–15 %:n veronpidätyksen jälkeen

Veronpidätys partnerilta, jonka asuin- tai toimipaikka on Ukrainassa (5 %:n lähdevero) ja jolla on verovapautustodistus tai johon voidaan soveltaa Saksan veroviranomaisen KMV-menettelyä.

100,00 euroa palkkiota designhinnasta
–5,00 euroa 5 % lähdeveroa
= 95,00 euroa designhinnasta maksettavan palkkion summa

Tässä esimerkissä Spreadshirt on velvollinen ilmoittamaan ja maksamaan 5,00 euron suuruisen veron Saksan veroviranomaiselle BZSt:lle.

3. Asuin- tai toimipaikka maassa, jolla ei ole verosopimusta Saksan kanssa.

Jollet tiedä, onko Saksalla kaksinkertaista verotusta koskevaa sopimusta valtion kanssa, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee, voit tarkastaa asian tästä maalistasta.

Nimi ja osoitetiedot

Maksun saaminen edellyttää oikeiden nimi- ja osoitetietojesi antamista. Tarkasta osoitetietosi tästä.

Verotunnistenumero, Suomessa henkilötunnus

Koska Saksan kanssa ei ole kaksinkertaista verotusta koskevaa sopimusta, Spreadshirt on velvollinen pidättämään 15 % veroa designhinnasta maksettavasta palkkiosta (lähdevero) sekä 5,5 % lähdeverosta laskettua solidaarisuuslisää. Spreadshirt ilmoittaa ja maksaa veron Saksan veroviranomaiselle BZSt:lle.

Verovapautusta tai pidätettyjen verojen hyvitystä ei voida hakea BZSt:ltä Saksan tuloverolain (EStG) 50d §:n mukaan.

Pyynnöstä Spreadshirt antaa sinulle todistuksen pidätetystä verosta. Tämän verotodistuksen esittäminen voi mahdollistaa pidätetyn veron huomioon ottamisen asuinpaikkasi/-valtiosi verotuksessa. Anna tässä verotunnistenumerosi (Suomessa henkilötunnus).

Esimerkkilasku

Veronpidätys partnerilta, jonka asuin- tai toimipaikka on Paraguayssa (lähdeverokanta 15 %)
100,00 euroa palkkiota designhinnasta
–15,00 euroa 15 % lähdeveroa
–0,82 euroa 5,5 % solidaarisuuslisää lähdeverosta laskettuna
= 84,18 euroa designhinnasta maksettavan palkkion summa

Spreadshirt on velvollinen ilmoittamaan ja maksamaan 15,82 euron suuruisen veron Saksan veroviranomaiselle BZSt:lle.

Huomaa: Tällä sivulla annettuja tietoja ei saa pitää veroneuvontana eikä tietoja saa käyttää apuna verotukseen vaikuttavien tietojen ilmoittamisessa veroviranomaisille. Jos tarvitset veroasioita koskevia neuvoja, käänny verotoimiston tai verokonsultin puoleen.

Oliko tästä artikkelista apua?