Valikko

Designhinta-palkkion lähdeverotus

Jos asuin- tai toimipaikkasi on jossain muussa maassa kuin Saksassa, osasta sinulle maksettavaa summaa joudutaan mahdollisesti pidättämään veroa. Lähtökohtaisesti olemme velvollisia pidättämään printtihinnasta maksettavasta palkkiosta 15 % lähdeveroa sekä solidaarisuuslisänä 5,5 % lähdeverosta. Jos asuin- tai toimipaikkasi on Euroopan unionissa tai Yhdysvalloissa, voit mahdollisesti välttää verovähennyksen joko kokonaan tai ainakin alentaa sitä antamalla verotunnistenumerosi (TIN, Suomessa henkilötunnus).

Asuin- tai toimipaikka EU:ssa tai Yhdysvalloissa

Jos asuin- tai toimipaikkasi on Euroopan unionissa tai Yhdysvalloissa, voit hyötyä kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdystä sopimuksesta Saksan ja näiden maiden välillä. Tuloihin, jotka ovat kuukausittain alle 5 500 € ja vuosittain alle 40 000 €, voidaan soveltaa valvontailmoitusmenettelyä.

Mitä valvontailmoitusmenettely tarkoittaa?

Valvontailmoitusmenettely on yksinkertaistettu menettely lähdeveron alentamiseksi tai siitä vapauttamiseksi Saksan tuloverolain (EStG) 50d §:n 5. momentin mukaisesti. Yksinkertaistamisen ansiosta verohelpotus myönnetään ilman, että sinun olisi jätettävä asiasta erityistä hakemusta. Saksan veroviranomainen voi valtuuttaa Spreadshirtin soveltamaan valvontailmoitusmenettelyä veronpidätyksessä. Menettelyn ansiosta on mahdollista, että saamiasi palkkioita ei veroteta Saksassa tai että niihin sovelletaan alennettua verokantaa. Lisätietoa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdystä verosopimuksesta ja valvontailmoitusmenettelystä löydät Bundeszentralamt für Steuern -verkkosivuilta (saksaksi).

Täytyykö minun maksaa lähdeveroa?

Selvittääksesi, miten paljon veroa sinulta pidätetään, valitse valikosta omaa tilannettasi vastaava vaihtoehto.

Klikkaa tilannetta, joka koskee sinua:

  • 1. Asuin- tai toimipaikka Saksassa
  • 2. Asuin- tai toimipaikka Euroopan unionissa tai Yhdysvalloissa
  • 3. Asuin- tai toimipaikka Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen ulkopuolella

1. Asuin- tai toimipaikka Saksassa

Veroa ei pidätetä. Verotunnistenumeron tai henkilötunnuksen antaminen ei ole tarpeen. Jos olet antanut nimesi ja osoitetietosi oikein, sinulle maksetaan koko palkkio vähentämättömänä. Jos nimeäsi ja osoitettasi ei ole tallennettu oikein, emme voi suorittaa maksua. Tarkasta osoitetietosi tästä.

2. Asuin- tai toimipaikka Euroopan unionissa tai Yhdysvalloissa

Nimi ja osoitetiedot

Maksun saaminen edellyttää oikeiden nimi- ja osoitetietojesi antamista. Tarkasta osoitetietosi tästä.

Veronpidätys

Lähtökohtaisesti joudumme pidättämään printtihinnasta sinulle maksettavasta palkkiosta veroa (15 % lähdeveroa sekä 5,5 % solidaarisuuslisää lähdeverosta). Spreadshirt ilmoittaa ja maksaa pidätetyn veron Saksan veroviranomaiselle.

Pyynnöstä Spreadshirt antaa sinulle todistuksen tuloistasi pidätetystä verosta. Tämän verotodistuksen esittäminen voi mahdollistaa pidätetyn veron huomioon ottamisen henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Esimerkkilasku:

Veronpidätys markkinapaikkasuunnittelijalta, jonka asuin- tai toimipaikka on Belgiassa.

100,00 euroa palkkiota printtihinnasta
–15,00 euroa 15 %:n lähdeveroa
–0,82 euroa 5,5 %:n solidaarisuuslisää lähdeverosta
= 84,18 euroa printtihinnasta maksettavan palkkion summa

Tässä esimerkissä Spreadshirt on velvollinen ilmoittamaan ja maksamaan 15,82 euroa veroa Saksan veroviranomaiselle.

Valvontailmoitusmenettely

Nimi- ja osoitetietojen lisäksi sinun tulee antaa oikea verotunnistenumerosi (TIN, Suomessa henkilötunnus). Anna tässä verotunnisteesi (Suomessa henkilötunnus).

Jos voimassa oleva TIN-verotunnistenumerosi tai henkilötunnuksesi on tiedossamme, ja printtihinnasta maksettu palkkio on kuukausittain alle 5 500 € ja vuosittain alle 40 000 €, siihen voidaan soveltaa valvontailmoitusmenettelyä.

Jos valvontailmoitusmenettelyä sovelletaan, palkkio printtihinnasta maksetaan sinulle vähentämättömänä. Joissakin maissa sovelletaan tässä yhteydessä alennettua verokantaa, jonka osuus tulee pidättää printtihinnan perusteella maksetusta palkkiosta. Sovellettava verokanta määrittyy sen mukaan, mitä asuin- tai toimipaikkavaltiosi Saksan kanssa tekemässä sopimuksessa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi on säädetty.

Jos printtihinnan perusteella maksettava palkkio ylittää jommankumman raja-arvon, valvontailmoitusmenettelyä ei voida soveltaa ensimmäisestä rajan ylitykseen johtavasta maksusta alkaen. Tästä ajankohdasta lähtien printtihinnasta maksettavasta palkkiosta pidätetään 15 %:n lähdevero sekä 5,5 %:n solidaarisuuslisä lähdeverosta.

Vapautustodistus

Verovapautustodistusta on mahdollista hakea Saksan veroviranomaiselta (Bundeszentralamt für Steuern). Verovapautustodistuksen hakulomakkeen löydät Bundeszentralamt für Steuern -verkkosivulta. Jos maksun saaja on esittänyt maksuajankohtana voimassa olevan verovapautustodistuksen, veronpidätystä ei suoriteta. Joissakin maissa sovelletaan tässä yhteydessä alennettua verokantaa, jonka osuus tulee pidättää printtihinnan perusteella maksetusta palkkiosta. Sovellettava verokanta määrittyy sen mukaan, mitä asuin- tai toimipaikkavaltiosi Saksan kanssa tekemässä sopimuksessa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi on säädetty.

Kaikissa tapauksissa pätee:

Huomioithan, että saksalaiset veroviranomaiset voivat ilmoittaa sinulle maksetut palkkiot sen valtion veroviranomaisille, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee.

3. Asuin- tai toimipaikka Euroopan unionin tai Yhdysvaltojen ulkopuolella

Nimi ja osoitetiedot

Maksun saaminen edellyttää oikeiden nimi- ja osoitetietojesi antamista. Tarkasta osoitetietosi tästä.

Veronpidätys

Lähtökohtaisesti joudumme pidättämään printtihinnasta sinulle maksettavasta palkkiosta veroa (15 % lähdeveroa sekä 5,5 % solidaarisuuslisää lähdeverosta). Spreadshirt ilmoittaa ja maksaa pidätetyn veron Saksan veroviranomaiselle.

Pyynnöstä Spreadshirt antaa sinulle todistuksen tuloistasi pidätetystä verosta. Tämän verotodistuksen esittäminen voi mahdollistaa pidätetyn veron huomioon ottamisen henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Esimerkkilasku:

Verokanta markkinapaikkasuunnittelijalle, jonka asuin- tai toimipaikka on Paraguayssa

100,00 euroa palkkiota printtihinnasta
–15,00 euroa 15 %:n lähdeveroa
–0,82 euroa 5,5 %:n solidaarisuuslisää lähdeverosta
= 84,18 euroa printtihinnasta maksettavan palkkion summa

Spreadshirt on velvollinen ilmoittamaan ja maksamaan 15,82 euroa veroa Saksan veroviranomaiselle.

Vapautustodistus

Jos Saksan ja sen valtion, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee, välillä on tehty sopimus kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi, Saksan veroviranomaiselta on mahdollista hakea verovapautustodistusta. Verovapautustodistuksen hakulomakkeen löydät Bundeszentralamt für Steuern -verkkosivulta. Jos maksun saaja on esittänyt maksuajankohtana voimassa olevan verovapautustodistuksen, veronpidätystä ei suoriteta. Joissakin maissa sovelletaan tässä yhteydessä alennettua verokantaa, jonka osuus tulee pidättää printtihinnan perusteella maksetusta palkkiosta. Sovellettava verokanta määrittyy sen mukaan, mitä asuin- tai toimipaikkavaltiosi Saksan kanssa tekemässä sopimuksessa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi on säädetty.

Huomaa: Tällä sivulla annettuja tietoja ei saa pitää veroneuvontana eikä niihin saa viitata verotukseen vaikuttavien tietojen ilmoittamisessa veroviranomaisille. Saadaksesi veroasioita koskevia neuvoja, käänny verotoimiston tai verokonsultin puoleen.