Menu

Vi leverer, og vi er der for dig! COVID-19-krisen tvinger os til at holde afstand i hverdagen. Men vi får det bedste ud af det: Vi fortsætter, så længe vores medarbejdere og vore leverandører ikke udsættes for fare. Dine ordrer modtages, trykkes og afsendes. Pas rigtig godt på dig!

x

Kildeskat på godtgørelsen af designprisen

Hvis du har bopæl i et andet land end Tyskland, kan det være nødvendigt at foretage et skattetræk af en del af det beløb, som du skal have udbetalt. Det er kun din godtgørelse på designprisen, som er berørt af denne såkaldte kildeskat. Det er dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO), som afgør, om der skal betales skat Hvis der foreligger en DBO med Tyskland, kan du under visse omstændigheder reducere eller helt undgå at betale skat, idet du oplyser dit skatteidentifikationsnummer. Hvis der ikke foreligger en DBO, eller du ikke oplyser dit korrekte skatteidentifikationsnummer, så tilbageholder vi som udgangspunkt 15% i skat af godtgørelsen af designprisen (kildeskat) tillagt 5,5% i solidaritetstillæg på kildeskatten.

Hvad er en DBO?

Helt kort er dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) en kontrakt imellem to lande, hvori det fastlægges, i hvilket omfang et lands ret til skatteinddrivelse på indkomster kan bringes i anvendelse på indkomster fra et andet land. Overenskomsten skal forebygge, at virkelige eller juridiske personer, som har indkomster fra begge lande, bliver dobbeltbeskattet. Hvis dit land har en DBO med Tyskland, kan der for indkomster på under 5.500 € pr. måned eller 40.000 € årligt anvendes en forenklet oplysningsprocedure.

Hvad betyder den forenklede oplysningsprocedure?

Oplysningsproceduren er en forenklet procedure til nedsættelse af eller fritagelse for kildeskat i henhold til § 50d afsn. 5 i den tyske skattelovgivning. Det forenklede består i, at skattenedsættelsen kan gøres gældende for dig som udenlandsk kreditor uden særskilt anmodning. De tyske skattemyndigheder kan tillade Spreadshirt at anvende den forenklede procedure ved skatteansættelse. Dette muliggør, at din godtgørelse ikke eller kun i begrænset omfang beskattes i Tyskland. Find mere information om DBO og forenklede skatteprocedurer på websiden for Bundeszentralamts für Steuern (på tysk) eller på www.skm.dk.

Skal jeg betale kildeskat?

Find ud af, hvor meget du skal betale i skat ved at klikke i menuen på den situation, der passer bedst på dig. Se i denne oversigt, om dit land har en DBO med det land, hvor du har bopæl, samt hvilken skatteprocent der anvendes.

Klik på den situation, som passer bedst:

  • 1. Bopæl i Tyskland
  • 2. Bopæl i et land, som har en DBO med Tyskland:
    2.1 Trækprocent 0%
  • 2. Bopæl i et land, som har en DBO med Tyskland:
    2.2 Trækprocent 1%-15%
  • 3. Ophold i et land, som ikke har en DBO med Tyskland.

1. Bopæl i Tyskland

Det er ikke nødvendigt at oplyse et skatteidentifikationsnummer. Hvis du har oplyst korrekt navn og adresse, vil du modtage hele din godtgørelse. Hvis navn og adresse ikke er korrekte, kan vi ikke foretage udbetaling. Kontroller dine kontaktdata.

2. Bopæl i et land, som har en DBO med Tyskland (0%)

2.1. Trækprocent på 0%

Er du i tvivl, så se i denne oversigt, om dit land har en DBO med det land, hvor du har bopæl, samt hvilken skatteprocent der anvendes.

Navn og adresseoplysninger

Korrekt navn og adresse er en forudsætning for at modtage udbetalinger. Kontroller dine kontaktdata.

Skatteidentifikationsnummer

Du skal også oplyse dit korrekte skattenummer. Sker dette ikke, tilbageholder vi skat ved udbetalingen (15% kildeskat tillagt 5,5% solidaritetstillæg på kildeskatten) af din godtgørelse af designprisen. Spreadshirt indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

Hvis den månedlige godtgørelse på designprisen er mindre end 5.500 €, og den årlige godtgørelse på designprisen er mindre end 40.000 €, træder en forenklet oplysningsprocedure i kraft.

Hvis dit skattenummer er korrekt oplyst, og oplysningsproceduren træder i kraft, vil hele din godtgørelse på designprisen komme til udbetaling, idet DBO med Tyskland reducerer skatteprocenten til 0%. Oplys dit skatteidentifikations-nummer her.

Indkomster over 5.500 € pr. måned/40.000 € pr. år

Overstiger din godtgørelse på designprisen en af disse grænseværdier, er anvendelsen af proceduren fra og med den første udbetaling, som fører til en overskridelse af beløbet, ikke længere mulig. Fra dette tidspunkt tilbageholdes 15% i skat på designprisen (kildeskat) tillagt 5,5% solidaritetstillæg af kildeskatten. Alle andre godtgørelser (affiliateprovision og bonus) udbetales med det fulde beløb.

Det er muligt at ansøge om fritagelse herfra ved de tyske skattemyndigheder. Du finder ansøgningsformular vedr. denne skattefritagelse på skattemyndighedernes hjemmeside. Dette beskrives i den tyske skattelovgivning §50d afsnit 2 om indkomstskat. Ved dokumenteret bevilget fritagelse på tidspunktet for udbetalingen foretages der ikke tilbageholdelse af skat.

Foreligger der ikke dokumentation for fritagelse, og overskrides grænsebeløbene, eller er skatteidentifikationsnummeret ikke korrekt, så der af den årsag tilbageholdes skat af din godtgørelse på designprisen, kan du i henhold til §50d afsnit 1 i den tyske skattelovgivning ansøge om tilbagebetaling af den tilbageholdte skat ved de tyske skattemyndigheder. Find formularen til brug ved tilbagebetaling her. Fristen for ansøgning om tilbagebetaling af skat er 4 år fra udløbet af det kalenderår, i hvilket skatten af godtgørelsen blev tilbageholdt.

Spreadshirt udsteder en skatteerklæring til dig vedrørende den tilbageholdte skat (se PDF- formular). Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold.

Under alle omstændigheder gælder det:

Vi gør opmærksom på, at de tyske skattemyndigheder kan informere skattemyndighederne i det land, hvor du opholder dig, om udbetalingen af godtgørelser til dig.

2. Bopæl i et land, som har en DBO med Tyskland (1%-15%)

2.2. Trækprocent på 1%-15%

Er du i tvivl, så se i denne oversigt, om dit land har en DBO med det land, hvor du har bopæl, samt hvilken skatteprocent der anvendes.

Navn og adresseoplysninger

Korrekt navn og adresse er en forudsætning for at modtage udbetalinger. Kontroller dine kontaktdata.

Skatteidentifikationsnummer

Du skal også oplyse dit korrekte skatteidentifikationsnummer. Sker dette ikke, tilbageholder vi skat ved udbetalingen (15% kildeskat tillagt 5,5% solidaritetstillæg på kildeskatten) af din godtgørelse af designprisen. Spreadshirt indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder. Hvis den månedlige godtgørelse på designprisen er mindre end 5.500 €, og den årlige godtgørelse på designprisen er mindre end 40.000 €, træder en forenklet oplysningsprocedure i kraft.

Hvis skatteidentifikationsnummeret er korrekt oplyst, og kontrolprocedurerne finder anvendelse, foretages der en tilbageholdelse af skat på designprisen i et reduceret forhold, og det resterende beløb udbetales til dig.

Spreadshirt udsteder en skatterklæring til dig vedrørende den tilbageholdte skat. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold. Oplys dit skatteidentifikations-nummer her.

Indkomster over 5.500 € pr. måned/40.000 € pr. år

Overstiger din godtgørelse på designprisen en af disse grænseværdier, er anvendelsen af proceduren fra og med den første udbetaling, som fører til en overskridelse af beløbet, ikke længere mulig. Fra dette tidspunkt tilbageholdes 15% i skat på designprisen (kildeskat) tillagt 5,5% solidaritetstillæg af kildeskatten. Alle andre godtgørelser (affiliateprovision og bonus) udbetales med det fulde beløb.

Det er muligt at ansøge om fritagelse herfra ved de tyske skattemyndigheder. Du finder ansøgningsformular vedr. denne skattefritagelse på skattemyndighedernes hjemmeside. Dette beskrives i den tyske skattelovgivning §50d afsnit 2 om indkomstskat. Foreligger der en gyldig fritagelseserklæring på tidspunktet for udbetalingen af godtgørelsen på designprisen, foretages en tilbageholdelse af skat i reduceret omfang, og det resterende beløb udbetales til dig. Foreligger der ikke dokumentation for fritagelse, og overskrides grænsebeløbene, eller er skatteidentifikationsnummeret ikke korrekt oplyst, og foretages der derfor fuld tilbageholdelse af skat på godtgørelsen af designprisen, kan du i henhold til §50d afsnit 1 i den tyske skattelovgivning ansøge om delvis tilbageførsel af det tilbageholdte beløb ved de tyske skattemyndigheder. Find formularen til brug ved tilbagebetaling her. Fristen for ansøgning om tilbagebetaling af skat er 4 år fra udløbet af det kalenderår, i hvilket skatten af godtgørelsen blev tilbageholdt. Spreadshirt udsteder en skatterklæring til dig vedrørende den tilbageholdte skat. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold.

Under alle omstændigheder gælder det:

Vi gør opmærksom på, at de tyske skattemyndigheder kan informere skattemyndighederne i det land, hvor du opholder dig, om udbetalingen af godtgørelser til dig.

Eksempel på en udbetaling med et skattefradrag på 1-15 %

Skattefradrag for en partner hjemmehørende i Ukraine (5 % kildeskat), hvis en erklæring om fritagelse for skattetræk foreligger, eller andre ligningsmæssige forhold gør sig gældende.

100,00 euro i godtgørelse på designprisen
- 5,00 euro 5 % kildeskat
= 95,00 euro til udbetaling som godtgørelse på designprisen

Spreadshirt er i dette eksempel forpligtet til at oplyse og overføre skat på 5,00 euro til de tyske skattemyndigheder.

3. Ophold i et land, som ikke har en DBO med Tyskland.

Se i denne oversigt, om dit land har en dobbeltbeskatningsaftale med det land, hvor du har bopæl.

Navn og adresseoplysninger

Korrekt navn og adresse er en forudsætning for at modtage udbetalinger. Kontroller dine kontaktdata.

Skatteidentifikationsnummer

Da der ikke eksisterer en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland, er Spreadshirt forpligtet til at tilbageholde 15% i skat af designprisen (kildeskat) tillagt 5,5% solidaritetstillæg på kildeskatten. Spreadshirt indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

Ansøgning om fritagelse eller tilbageførsel af skat i henhold til §50d i den tyske skattelovgivning er ikke mulig.

Spreadshirt udsteder en erklæring til dig vedr. den tilbageholdte skat, når du anmoder om det. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat i det land, hvor du bor eller opholder dig. Oplys dit skatteidentifikations-nummer her.

Eksempel

Skattetræk for en partner med bopæl i Paraguay (15 % kildeskat)
100,00 euro i godtgørelse på designprisen
- 15,00 euro 15 % kildeskat
- 0,82 euro 5,5 % solidaritetsbidrag af kildeskatten
= 84,18 euro til udbetaling som godtgørelse på designprisen

Spreadshirt er forpligtet til at oplyse om og overføre skat på 15,82 euro til de tyske skattemyndigheder.

Bemærk:Informationerne på denne side må hverken anses som skatterådgivning eller anvendes i forbindelse med skatteplanlægning. Vi anbefaler professionel skatterådgivning.

Hjalp denne artikel dig?