Menu

Kildeskat på godtgørelsen af designprisen

Hvis du har bopæl i et andet land end Tyskland, kan det være nødvendigt at foretage et skattetræk af en del af det beløb, som du skal have udbetalt. Som udgangspunkt er vi forpligtede til at tilbageholde 15 % i skat på designprisen (kildeskat) tillagt 5,5% solidaritetstillæg af kildeskatten. Er du hjemmehørende i EU eller i USA, kan du ved at oplyse dit TIN-nummer muligvis reducere eller helt undgå skatten.

Bor du i EU eller USA?

Hvis du er hjemmehørende i EU eller i USA, kan du profitere af de eksisterende dobbeltbeskatningsaftaler (DBA), som Tyskland har indgået med disse lande. For indkomster på under 5.500 € pr. måned eller 40.000 € årligt anvendes en forenklet oplysningsprocedure.

Hvad betyder den forenklede oplysningsprocedure?

Oplysningsproceduren er en forenklet procedure til nedsættelse af eller fritagelse for kildeskat i henhold til § 50d, afsn. 5, i den tyske skattelov (EStG). Det forenklede består i, at skattenedsættelsen kan gøres gældende for dig uden særskilt anmodning. De tyske skattemyndigheder kan tillade Spreadshirt at anvende den forenklede procedure ved skatteansættelse. Dette muliggør, at din provision ikke eller kun i begrænset omfang beskattes i Tyskland. Find mere information om dobbeltbeskatningsaftalen og forenklede skatteprocedurer på websiden for Bundeszentralamts für Steuern (på tysk) eller på skat.dk.

Skal jeg betale kildeskat?

Find ud af, hvor meget du skal betale i skat, ved at klikke i menuen på den situation, som passer bedst på dig.

Klik på den situation, som passer bedst:

  • 1. Bopæl i Tyskland
  • 2. Bopæl i EU eller i USA
  • 3. Bopæl i et land uden for EU eller USA

1. Bopæl i Tyskland

Der er ikke trukket skat. Det er ikke nødvendigt at oplyse CVR- eller SE-nummer. Hvis du har oplyst korrekt navn og adresse, vil du modtage hele beløbet. Er dit navn og adresse ikke korrekt, kan vi ikke foretage udbetaling. Kontroller dine kontaktdata her.

2. Bopæl i EU eller i USA

Navn og adresseoplysninger

Korrekt navn og adresse er en forudsætning for at modtage udbetalinger. Kontroller dine kontaktdata her.

Skattefradrag

Som udgangspunkt tilbageholder vi skat ved udbetalingen (15 % kildeskat tillagt 5,5 % solidaritetstillæg på kildeskatten) af din provision af designprisen. Spreadshirt indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

På opfordring kan Spreadshirt udstede en erklæring til dig vedrørende beskatningen. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold.

Eksempel:

Skattefradrag for en markedspladsdesigner bosiddende i Belgien

100,00 euro i godtgørelse på designprisen
- 15,00 euro 15 % kildeskat
- 0,82 euro 5,5 % solidaritetsbidrag af kildeskatten
= 84,18 euro til udbetaling fra designprisen

Spreadshirt er i dette eksempel forpligtet til at oplyse og overføre en skat på 15,82 euro til de tyske skattemyndigheder.

Forenklet oplysningsprocedure

Du skal oplyse navn og adresse samt korrekte skatteoplysninger (TIN). Oplys dit CVR-nummer her.

Hvis vi har dit TIN-nummer, og hvis den månedlige provision af designprisen er mindre end 5.500 €, og den årlige godtgørelse på designprisen er mindre end 40.000 €, så træder en forenklet oplysningsprocedure i kraft.

Ved anvendelse an den forenklede procedure kommer hele din provision for designprisen til udbetaling. For enkelte landes vedkommende kan der i den forbindelse være en restbeskatning, så provisionen af designprisen beregnes med en lavere sats. Det anvendte skattetræk beregnes ud fra den dobbeltbeskatningsaftale, som dit hjemland har indgået med Tyskland.

Overstiger din provision af designprisen en af disse grænseværdier, er anvendelsen af proceduren fra og med den første udbetaling, som fører til en overskridelse af beløbet, ikke længere mulig. Fra dette tidspunkt tilbageholdes 15 % i skat på designprisen (kildeskat) tillagt 5,5 % i solidaritetstillæg af kildeskatten.

Fritagelsesattest

Det er muligt at ansøge om skattefritagelse ved de tyske skattemyndigheder. Du finder ansøgningsformular vedr. denne skattefritagelse på de tyske skattemyndigheders hjemmeside. Ved dokumenteret bevilget fritagelse på tidspunktet for udbetalingen foretages der ikke tilbageholdelse af skat. For enkelte landes vedkommende kan der i den forbindelse være en restbeskatning, så provisionen af designprisen beregnes med en lavere sats. Det anvendte skattetræk beregnes ud fra den dobbeltbeskatningsaftale, som dit hjemland har indgået med Tyskland.

Under alle omstændigheder gælder det:

Vi gør opmærksom på, at de tyske skattemyndigheder kan informere skattemyndighederne i det land, hvor du opholder dig, om udbetalingen af godtgørelser til dig.

3. Bopæl uden for EU eller USA

Navn og adresseoplysninger

Korrekt navn og adresse er en forudsætning for at modtage udbetalinger. Kontroller dine kontaktdata her.

Skattefradrag

Som udgangspunkt tilbageholder vi skat ved udbetalingen (15 % kildeskat tillagt 5,5 % solidaritetstillæg på kildeskatten) af din provision af designprisen. Spreadshirt indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

På opfordring kan Spreadshirt udstede en erklæring til dig vedrørende beskatningen. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold.

Eksempel:

Skattefradrag for en markedspladsdesigner bosiddende i Paraguay

100,00 euro i godtgørelse på designprisen
- 15,00 euro 15 % kildeskat
- 0,82 euro 5,5 % solidaritetsbidrag af kildeskatten
= 84,18 euro til udbetaling fra designprisen

Spreadshirt er forpligtet til at oplyse om og overføre skat på 15,82 euro til de tyske skattemyndigheder.

Fritagelsesattest

Hvis der eksisterer en dobbeltbeskatningsaftale mellem Tyskland og det land, hvor du bor, så er der mulighed for at søge om skattefritagelse ved de tyske skattemyndigheder. Du finder ansøgningsformular vedr. denne skattefritagelse på de tyske skattemyndigheders hjemmeside. Ved dokumenteret bevilget fritagelse på tidspunktet for udbetalingen foretages der ikke tilbageholdelse af skat. For enkelte landes vedkommende kan der i den forbindelse være en restbeskatning, så provisionen af designprisen beregnes med en lavere sats. Det anvendte skattetræk beregnes ud fra den dobbeltbeskatningsaftale, som dit hjemland har indgået med Tyskland.

Bemærk:Informationerne på denne side må hverken anses som skatterådgivning eller anvendes i forbindelse med skatteoplysning. Vi anbefaler professionel skatterådgivning.