Menu

Kildeskat på godtgørelsen af designprisen

Hvis du har bopæl i et andet land end Tyskland, kan det være nødvendigt at foretage et skattetræk inden udbetalingen til dig. Vi er som udgangspunkt forpligtede til at tilbageholde 15 % i skat inden udbetalingen af designprisen (kildeskat) tillagt 5,5 % solidaritetstillæg af kildeskatten. Hvis du er hjemmehørende i et land, som har en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland, så kan skatten under visse omstændigheder reduceres eller helt undgås.

Skal jeg betale kildeskat?

Find ud af, hvor meget du skal betale i skat, ved at klikke i menuen på den situation, som passer bedst på dig. Se i denne oversigt, om dit opholdsland har en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland.

Klik på den situation, som passer bedst:

  • 1. Bopæl i Tyskland
  • 2. Bopæl i et land, som har indgået dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland
  • 3. Bopæl i et land uden dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland

1. Bopæl i Tyskland

Der er ikke trukket skat. Det er ikke nødvendigt at oplyse CVR. Hvis du har oplyst korrekt navn og adresse, vil du modtage hele beløbet. Er navn og adresse ikke korrekt, kan vi ikke foretage udbetaling. Kontroller dine kontaktdata.

2. Bopæl i et land, som har indgået dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland

Navn og adresseoplysninger

Korrekt navn og adresse er en forudsætning for at modtage udbetalinger. Kontroller dine kontaktdata.

Skattefradrag

Som udgangspunkt tilbageholder vi skat ved udbetalingen (15 % kildeskat tillagt 5,5 % solidaritetstillæg på kildeskatten) af din provision af designprisen. Spreadshirt indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

På opfordring kan Spreadshirt udstede en erklæring til dig vedrørende beskatningen. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold.

Eksempel:

Skattefradrag for en markedspladsdesigner bosiddende i Belgien

100,00 euro i godtgørelse på designprisen
- 15,00 euro 15 % kildeskat
- 0,82 euro 5,5 % solidaritetsbidrag af kildeskatten
= 84,18 euro til udbetaling fra designprisen

Spreadshirt er i dette eksempel forpligtet til at oplyse og overføre en skat på 15,82 euro til de tyske skattemyndigheder.

Oplysningspligt (ophævet fra 2022)

Frem til slutningen af 2021 var det muligt på grund af den såkaldte oplysningspligt at få udbetalt hele godtgørelsen på designprisen. Oplysningspligten blev imidlertid ophævet ved lov pr. 01.01.2022. Dermed forsvandt også Spreadshirts bemyndigelse fra de tyske skattemyndigheder til fra 2022 at anvende oplysningspligten. Fra og med januar 2022 vil oplysningspligten dermed ikke længere komme i brug ved udbetaling af dit tilgodehavende. En afgiftsfritagelse er fra 2022 således kun mulig via en særskilt anmodning i form af en fritagelsesattest.

Skattefritagelsesattest

Der er mulighed for at ansøge om skattefritagelse ved de tyske skattemyndigheder. Ansøgning skal fra og med den 1.1.2023 som udgangspunkt indsendes elektronisk via det tyske skattevæsens onlineportal (Bundeszentralamtes für Steuern (BOP)).

Du skal have det korrekte certifikat for at kunne tilmelde dig BOP. Du kan bruge et af disse to certifikater:

  • ElsterOnline-portalcertifikatet eller
  • BZStOnline-portalcertifikatet

Hvis du endnu ikke har registreret dig på en af portalerne, kan denne trin-for-trin-vejledninghjælpe dig igennem den første registrering.

Når du har registreret dig på onlineportalen (BOP), kan du begynde på ansøgningen under “Formulare & Leistungen”. Det er vigtigt, at du vælger “Anträge nach § 50c EStG” under “Steuer-International”. Denne PDF kan hjælpe dig, når du udfylder den egentlige ansøgning.

Når du har indsendt din ansøgning om skattefritagelse, og den er blevet godkendt af Bundeszentralamt für Steuern, får du attesten sendt direkte til din BOP-account. Send venligst den fremsendte skattefritagelsesattest til os via e-mail.

Så snart vi har modtaget en gyldig fritagelsesattest, trækker vi ikke længere skat. For enkelte landes vedkommende kan der i den forbindelse være en restbeskatning, så godtgørelsen beregnes med en lavere sats. Det anvendte skattetræk beregnes ud fra den dobbeltbeskatningsaftale, som Danmark har indgået med Tyskland.

Under alle omstændigheder gælder det:

Vi gør opmærksom på, at de tyske skattemyndigheder kan informere skattemyndighederne i det land, hvor du opholder dig, om udbetalingen af godtgørelser til dig.

3. Bopæl i et land uden dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland

Navn og adresseoplysninger

Korrekt navn og adresse er en forudsætning for at modtage udbetalinger. Kontroller dine kontaktdata.

Skattefradrag

Som udgangspunkt tilbageholder vi skat ved udbetalingen (15 % kildeskat tillagt 5,5 % solidaritetstillæg på kildeskatten) af din provision af designprisen. Spreadshirt indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

På opfordring kan Spreadshirt udstede en erklæring til dig vedrørende beskatningen. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold.

Eksempel:

Skattefradrag for en markedspladsdesigner bosiddende i Paraguay

100,00 euro i godtgørelse på designprisen
- 15,00 euro 15 % kildeskat
- 0,82 euro 5,5 % solidaritetsbidrag af kildeskatten
= 84,18 euro til udbetaling fra designprisen

Spreadshirt er forpligtet til at oplyse om og overføre skat på 15,82 euro til de tyske skattemyndigheder.

Under alle omstændigheder gælder det:

Vi gør opmærksom på, at de tyske skattemyndigheder kan informere skattemyndighederne i det land, hvor du opholder dig, om udbetalingen af godtgørelser til dig.

Bemærk:Informationerne på denne side må hverken anses som skatterådgivning eller anvendes i forbindelse med skatteoplysning. Vi anbefaler professionel skatterådgivning.