Menu

Årsager til afvisning af motiv

For at et motiv skal sælge godt, skal det være af høj kvalitet og ramme et bredt købersegment. Derfor kontrollerer vi hver enkelt design, inden det offentliggøres, og afviser det, hvis en af følgende årsager foreligger. Hvis du har spørgsmål til årsagen til, at dit design blev afvist, bedes du henvende dig til vores Legal Service på legal@spreadshirt.net.

  • Mere om regler og retningslinjer
  • Copyright
  • Retningslinjer for vores community
  • Designkvalitet
  • Retningslinjer for markedspladsen

Mere om regler og retningslinjer

Vi afviser dit design, hvis vi finder det på nettet, og der ikke er en tydelig forbindelse til dig. Vi afviser designet på vores markedsplads, også selvom det af tredjepartsudbydere er kategoriseret som offentligt tilgængeligt (public domain content). Dels fordi brugsret og ophavsret ofte er uklare og uigennemskuelige ved tredjepartsudbydere Dels fordi vi ønsker at undgå flere konkurrerende udbud. Hvis du faktisk er ophavsmand til et af de af ovennævnte årsager afviste designs, så tag venligst kontakt til os.

Copyright

Copyright

Designs som tilhører eller er beskyttede af tredjepart, trykker vi kun, hvis du kan forevise en tilladelse til at anvende dem. Dette gælder også, hvis dine designs indeholder delelementer af beskyttede motiver. Få mere at vide

Varemærke

Vi accepterer ikke designs, som indeholder beskyttede varemærker, idet dette kan betyde sagsanlæg og dyre erstatninger. Det gælder også for parodier på motiver eller tekster, som på grund af risikoen for forveksling kan krænke eksisterende ophavsrettigheder. Her er registrering i Nizza-klasse 25 (beklædning og sko) relevant.

Varemærke

Vi accepterer ikke designs, som indeholder beskyttede varemærker, idet dette kan føre til sagsanlæg og dyre erstatninger. På onlineplatformen TMview kan du kontrollere, om din idé allerede findes som varemærke i den relevante Nizza-klasse 25 (beklædning og sko).

Personlige rettigheder

Designs med billeder af eller navne på virkelige personer kan krænke privatlivets fred og falder ind under straffeloven. Sådanne designs må vi derfor afvise. Reglerne om privatlivets fred gælder i op til 10 år, efter at en person er afgået ved døden.

Ændrede juridiske forhold

Juridiske bestemmelser kan undertiden ændre sig. Derfor kan det også forekomme, at vi fjerner designs fra vores platform, som har ligget der i længere tid. Der gives således desværre ingen garanti for, at et design altid vil være at finde på vores platform.

Retningslinjer for vores community

Brud på community-retningslinjer

Vi afviser designs, som bryder med vores community-retningslinjer, det vil sige som udbreder illegalt indhold eller hetz (hate speech), som opfordrer til vold, eller som har pornografisk indhold. Vi forbeholder os endvidere ret til at fjerne eller begrænse andet sensitivt indhold, hvis det er relevant i forhold til at beskytte mindreårige eller i forhold til det mangfoldige community.

Retsbeskyttelse

Vi trykker ikke lovstridige motiver eller tekster.

Designkvalitet

Ikke (fuldstændig) skåret fri

På markedspladsen accepterer vi ikke designs med baggrund (udover på ikke-tekstil-produkter). Når du skærer et motiv frit, så vær opmærksom på, at baggrunden fjernes helt, så ingen pixelrester eller grimme kanter kan ses.

Dårlig opløsning

På markedspladsen skal pixelgrafikker være af en tilstrækkelig høj kvalitet, for at vi kan opnå det bedst mulige trykresultat. Sørg for, at dine motiver har en god opløsning og ikke er pixelerede. Læs mere om vores krav til pixelgrafikker her.

Halvtransparente motiver

Halvtransparente motiver på dunkle eller farvede produkter resulterer i dårlige trykresultater ved digitaltryk. Ved digitaltryk sprøjtes der først et underlag under det egentlige trykmotiv, hvilket bl.a. gør farverne mere strålende. Ved halvtransparente motiver vil dette påsprøjtede underlag skinne igennem og give et sløret resultat. Prøv i stedet at opbløde de pågældende områder af dine designs.

Designet er sløret

Uskarpe eller udviskede markedspladsmotiver kan vi desværre ikke frigive, fordi trykresultatet højst sandsynligt vil blive dårligt. Læs mere om vores krav til pixelgrafikker her.

Kontrastproblemer

Designs med svage kontraster kan være svære at se, når de bliver trykt. Upload derfor kun designs med kraftige farver.

Forkert vektoriseret

Hvis du har vektoriseret dit motiv automatisk, kan du risikere, at enkelte elementer af motivet overføres uskarpt. F.eks. afrundes hjørner, objekter får forkerte omrids, eller ankerpunkter får helt nye placeringer. Dette gør, at resultatet falder uheldigt ud, eller at f.eks. skrift bliver uregelmæssig.

Stavefejl

Opdager vi, at du utilsigtet er kommet til at lave en skrivefejl, afviser vi designet. Så kan du korrigere det og uploade igen.

Retningslinjer for markedspladsen

Foto

Vores markedsplads er primært kendetegnet ved de selv-designede motiver. Dermed adskiller vi os fra andre platforme, der har specialiseret sig i fotoprint. I forlængelse heraf har simple fotomotiver ingen chance, medmindre de er grundlaget for et design, som du har skabt og udviklet. Motiver til mobilcovers og posters er undtagelsen, der bekræfter reglen.

Meget personlige motiver

Upload venligst ikke motiver med meget personligt eller specifikt indhold, herunder et navn, en fødselsdato, en web- eller mailadresse. Disse motiver er ikke interessante for køberne på markedspladsen, og muligheden for salg er tilsvarende dårlig.

Utilstrækkelig beskrivelse

Du leder efter „fødselsdag“ og forventer et kagemotiv, men finder bare bynavne, grillmotiver eller firben? Ikke så sært, for designsene blev tagget eller kategoriseret forkert. Vi sammenligner tags, beskrivelser, titler og kategorier med indholdet af dine designs for at opnå bedre søgeresultater og dermed øge chancerne for salg. Hvis de ikke passer til designet med mere end 50%, eller du har brugt juridisk betænkelige ord, så forbeholder vi os retten til ikke at offentliggøre dem på markedspladsen.

Designserier

Vi afviser serier af designs, hvor kun enkelte elementer varieres. Det vil sige designserier som „Vintage since ÅRSTAL“ med alle årstal fra 1901 til 2025 eller „5-stjernet PROFESSION“ med alle „professioner", lige fra læge til tømrer.

Hjalp denne artikel dig?