Meny

Säkerhetsincident juli 2021

08.07.2021 (senaste uppdatering: 02.08.2021)

Vad hände?

Vi var målet för en organiserad cyberattack som genomfördes med hög kriminell energi. De okända gärningsmännen lyckades övervinna de höga säkerhetsstandarderna och få tillgång till interna uppgifter. Vi vidtog omedelbart alla nödvändiga åtgärder för att skydda all data och arbetar systematiskt med incidenten tillsammans med externa cybersäkerhetsspecialister. Vår affärsverksamhet har inte påverkats av incidenten och alla system fungerar som vanligt.

Vilka uppgifter påverkas?

Adressuppgifter, lösenordshashar som sparats före 2014 och bankuppgifter eller PayPal-adresser påverkas.

Uppdatering 30.7.2021
Goda nyheter om lösenordshashar. Enligt den senaste informationen från våra undersökningar hamnade inga lösenordshashar i angriparnas händer. Därför är vi glada att kunna blåsa faran över.

Det är mycket viktigt för oss att hantera ämnet datasäkerhet på ett öppet och varsamt sätt. Följaktligen har vi ända från början varit öppna med alla möjliga följder av IT-attacken så länge ett eventuellt missbruk inte säkert kunde uteslutas. Rekommendationen att använda starka lösenord (se nedan) gäller naturligtvis fortfarande.

Vad skulle kunna hända med mina uppgifter?

Det finns en risk att uppgifter publiceras obehörigt eller används av okända för försök till bedrägeri eller identitetsstöld. Därför gäller den allmänna rekommendationen att se upp med misstänkta debiteringar på bankkonton. Om obehöriga debiteringar inträffar kan du själv begära återbetalning enligt de gällande reglerna för SEPA-direktdebitering.

Dessutom kan det hända att du får e-postmeddelanden med nätfiske i syfte att lägga beslag på dina personuppgifter via falska webbplatser eller installera skadlig kod på dina enheter. Kontrollera därför dina inkommande e-postmeddelandens äkthet och tillförlitlighet.

Vilka skyddsåtgärder har vidtagits?

Datasäkerhet är vår högsta prioritet och vi tar denna fråga på största allvar. Företagets IT-krisgrupp arbetar för närvarande systematiskt med incidenten tillsammans med externa cybersäkerhetsspecialister. Vi kommer att vidta ytterligare åtgärder för att se till att en sådan incident inte kan inträffa igen. De utredande myndigheterna har redan kallats in.

Vad kan du göra?

Om du har ett konto hos oss rekommenderar vi starkt att du återställer ditt lösenord. Tips för starka lösenord:

  • Välj ett så långt lösenord som möjligt
  • Använd inte personuppgifter, t.ex. födelsedatum
  • Använd olika lösenord för alla dina konton
  • Använd siffror, symboler, stora och små bokstäver
  • Ändra dina lösenord regelbundet

Jag får utbetalningar via PayPal. Bör jag även ändra mitt PayPal-lösenord?

Vi får naturligtvis ingen lösenordsinformation från PayPal. Principiellt bör du ändra dina lösenord regelbundet, särskilt när de skyddar känsliga uppgifter.

Jag raderade mitt konto för länge sen. Varför har ni fortfarande mina uppgifter?

För vissa uppgifter finns det lagstadgade lagringsskyldigheter, även om du har raderat ditt konto. Några av dessa uppgifter kan eventuellt ha komprometterats och därför har vi kontaktat dig.

Hur raderar jag mitt konto?

Logga in i ditt partnerområde. Klicka till vänster nedtill på ”Konto”. Under ”Säkerhetsinställningar” hittar du till höger nedtill alternativet ”Stäng konto”. Mer information hittar du här.

Hur kan jag få veta mer?

Vi uppdaterar den här sidan regelbundet med mer information. Titta bara tillbaka!