Meny

Google-Site-Verification-ID

Så här hittar du ditt Google site verification ID:

  • Logga in på https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=sv.
  • Infoga din butiksadress som Property.
  • Välj alternativet ”HTML-tagg” i fliken ”Alternativa metoder”.
  • Detta är ditt Google site verification ID:
  • Kopiera ditt Google site verification id (utan citationstecken) och infoga det i området ”Avancerat > Webbanalys” i din butiksadministration.
  • Efter ungefär en timmes cachelöptid klickar du på ”Bekräfta” i din Google Webmaster-administration.

Nu har du tillgång till Google Webmaster-funktioner till din butik.

Var denna artikel till hjälp?