Meny

Spårning

Din SpreadShop ger dig möjlighet att analysera kundernas beteende och dra värdefulla slutsatser för optimering av din butik. På det sättet kan du till exempel få veta hur många kunder som påbörjar beställningsprocessen och hur många som slutför den.

Så här fungerar spårning på Facebook.

Om du använder tjänsterna från Google eller Facebook kan du mycket enkelt koppla dem till din SpreadShop. Vi har skapat gränssnitt speciellt för dessa leverantörer och du behöver bara ange ditt aktuella ID i Spreadshirts partnerområde.

Aktivera spårning med Google eller Facebook

För att använda Googles eller Facebooks spårning aktiverar du funktionen i ditt partnerområde under Avancerat > Spårning. Ett fält öppnas där du anger ditt Analytics-id (Google) eller pixel-id (Facebook). Så snart du sparar är spårningen aktiverad och levererar data till det valda analysverktyget.

Observera: Konfigurationen av en Facebook-pixel kan ta 24 timmar. Ett popup-fönster som ber dig att avsluta konfigurationen trots att du redan har avslutat den kan du ignorera för närvarande.

Andra leverantörer och egen spårning

Som avancerad användare har du möjlighet att definiera egen spårning eller använda andra spårningsleverantörer som hotjar eller crazyegg. Ange koden från den aktuella leverantören under Avancerat > Spårning i området ”Andra spårningsverktyg” i ditt partnerområde eller definiera din helt egen spårningskod.

Händelse Utlöses när en kund...
onUpdate ...byter kategori (herr, dam osv.) eller växlar från en listsida till en detaljsida.
onAddToBasket ...lägger en artikel i kundvagnen.
onBasketChange ...gör ändringar i kundvagnen (tar bort artiklar, ändrar storlek/antal, löser in kupong).
onCheckoutStep ...går vidare i kassan (t.ex. från adress till betalningssätt).
onOrderSuccess ...slutför en beställning.

Så här integrerar du din kod i inmatningsfältet:

<script>
    window.sprdShop.onUpdate(function (data) { console.log(data); });
    window.sprdShop.onAddToBasket(function (item) { console.log(item); });
    window.sprdShop.onBasketChange(function (data) { console.log(data); });
    window.sprdShop.onCheckoutStep(function (data) { console.log(data); });
    window.sprdShop.onOrderSuccess(function (data) { console.log(data); });
</script>


Denna kod ger bara objekt i konsolen, så att du kan kontrollera om allt fungerar. Ersätt sedan console.log(data); med ditt analysverktygs kod, så att informationen kommer till din butik och du kan utvärdera beteendet. Händelserna onBasketChange, onOrderSuccess och onCheckoutStep ges först när kunden kommer till kassan.

Var denna artikel till hjälp?