Menu

Informacje o prawach autorskich

Udostępniane przez Ciebie motywy nie mogą naruszać praw osób trzecich ani przepisów prawa. Dotyczy to praw autorskich, dóbr osobistych i praw znaków towarowych. Niedozwolone jest również korzystanie z motywów, logo i tekstów o charakterze radykalnym, obraźliwym lub naruszającym prawo konstytucyjne.

Aby użyć wzoru (fotografii, logo, tekstu itp.) w koszulkomacie, Twoim sklepie Spreadshirt lub w Pasażu, musisz posiadać prawa do tego wzoru, o ile takie prawa istnieją. Przed użyciem wzoru zasięgnij informacji na temat jego stanu prawnego lub zwróć się do właściciela prawa o przyznanie Ci ograniczonego prawa do użytkowania.

Informacje na temat zarejestrowanych znaków firmowych oraz zasięgu ochrony znajdziesz na następujących stronach:

Jeżeli znak towarowy w postaci tekstu lub obrazu należy do klasy 25 w klasyfikacji nicejskiej (odzież), możesz założyć, że zastosowanie go na ubraniach budzi wątpliwości natury prawnej, a my nie możemy zaakceptować takiego motywu. Znaki towarowe objęte klasyfikacją nicejską znajdziesz na platformie TMview.

Wzory - przykłady negatywne

Tutaj znajdziesz kilka wzorów, których nie można wykorzystywać w tej lub zbliżonej formie.

Prawa autorskie, znaki towarowe i parodie

Oto kilka znanych i chronionych prawem autorskim logo. Bez zgody posiadacza praw do nich nie można ich drukować.

Konstytucja i symbole Republiki Federalnej Niemiecą

Nie możemy i nie chcemy drukować motywów, które naruszają konstytucję lub inne prawa podstawowe.

Prawa osobiste i zniesławienie

Zdjęcia znanych osób nie mogą być wykorzystywane do celów reklamowych czy handlowych, chyba, że wyrażą na to zgodę. Nie chcemy mieć problemów, dlatego nie drukujemy takich wzorów.

Co się dzieje ze wzorami, które naruszają przepisy prawne?

Zarówno klienci, jak i partnerzy powinni być świadomi faktu, że niedozwolone użycie chronionych prawnie materiałów może wiązać się z wysokimi kosztami. To dotyczy również grafik i tekstów, które naruszają dobre imię innych lub konstytucję. W przypadku naruszenia prawa firma Spreadshirt zastrzega sobie prawo do odesłania właściciela prawa wraz ze wszelkimi roszczeniami do osoby, które to prawo naruszyła lub dochodzenia u niego szkód własnych.

Spreadshirt dokłada wszelkich starań, aby zapobiegać bezprawnym działaniom i możliwie wcześnie je uniemożliwiać. Treści budzące podejrzenia usuwane są z naszej bazy danych - w uzasadnionych przypadkach - w trybie natychmiastowym.

Jeśli zauważyłeś podejrzany wzór lub tekst wyślij do nas mail (w języku angielskim) na adres: legal@ spreadshirt.pl. Twoje dane osobowe będą oczywiście przez nas traktowane w sposób poufny, zgodnie z obowiązującą ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Czy ten artykuł był przydatny?