Meny

Salg på tvers av land

Vi ønsker å tilby motivene dine til et størst mulig publikum. Derfor tilbys ikke markedsplass-motivene dine bare i landet du er registrert i. Du vises automatisk på de andre markedsplassene på plattformen vår, slik at du når et bredt og internasjonalt publikum.

Angi navn, beskrivelse og stikkord for motivene dine på språket du registrerte deg på. Informasjonen oversettes av oss og vises på de respektive språkene i de ulike landene. Ved produktopprettelse vil du se en tilsvarende melding.

Språkgrupper på tvers av land

Når motivet retter seg mot en bestemt språkgruppe som strekker seg over landegrenser (f.eks. tysktalende i Tyskland, Østerrike og Sveits), kan språkspesifikke motiver automatisk offentliggjøres i disse utvalgte landene (se liste nedenfor). Kunder i de andre landene vil ikke kunne se disse motivene på plattformen, da de sannsynligvis ikke er interessante for dem.

Unntak: Når engelske motiver ikke sikter seg inn på særegne regionale temaer og er egnet for et internasjonalt publikum, kan de også publiseres i de andre landene.

Eksempler

Eksempel 1: Julie

Julie fra London har laget et flott jungelmotiv og publiserer det på spreadshirt.co.uk. Siden motivet er egnet for det internasjonale markedet, vises det automatisk på de andre europeiske sidene (.no, .fr osv.)

Eksempel 2: Peter

Peter fra Østerrike har laget en morsom skjorte med et tysk ordspill. Da også kunder i Tyskland og Sveits kan skjønne humoren, blir den automatisk tilgjengelig også på spreadshirt.de og spreadshirt.ch, men ikke på de andre domenene.

Eksempel 3: Rasmus

Rasmus fra Sverige lager kapser med svenske ordtak. Produktene hans er ikke av stor interesse for folk utenfor Sverige, så de tilbys kun på spreadshirt.se.

Her er en liste over språk og tilhørende land der vi publiserer egnede, språkbaserte motiver på tvers av land.

Tysk Tyskland Østerrike Sveits
Engelsk Storbritannia Irland
Fransk Frankrike Sveits Belgia
Nederlandsk Nederland Belgia
Italiensk Italia Sveits
Amerikansk engelsk USA Canada Australia