Menu

Bronbelasting over royalty’s voor designprijs

Als je woon-/vestigingsplaats niet in Duitsland ligt, kan het zijn dat over een deel van het aan jou uit te betalen bedrag belasting moet worden ingehouden. Principieel zijn wij verplicht belasting van 15% over de verdienste uit de designprijs (bronbelasting) plus 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting in te houden. Heb je een woon-/vestigingsplaats in de Europese Unie of in de Verenigde Staten, kun je voorkomen of gedeeltelijk voorkomen dat de belasting wordt ingehouden als je je registratienummer aangeeft.

Woon-/vestigingsplaats in de EU of VS?

Als je woon-/vestigingsplaats in de Europese Unie of in de Verenigde Staten is, kun je profiteren van het bestaande dubbelbelastingverdrag dat Duitsland heeft gesloten met deze landen. Het zogenaamde Duitse Kontrollmeldeverfahren (KMV, verzoek om vrijstelling) kan worden toegepast indien de inkomsten niet hoger zijn dan € 5.500 per maand resp. € 40.000 per jaar.

Wat betekent KMV?

Het Kontrollmeldeverfahren (KMV) is een vereenvoudigde procedure om een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de bronbelasting volgens §50d lid 5 Duitse Wet op de inkomstenbelasting (EStG) te verkrijgen. Dit betekent dat je een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van belasting krijgt zonder dat jij dit extra moet aanvragen. Het Bundeszentralamt für Steuern (de Duitse federale belastingdienst) kan Spreadshirt machtigen om van het KMV voor de inhouding van de belasting gebruik te maken. Daardoor is het mogelijk dat over je verdienste verkregen in Duitsland geen of slechts met een laag tarief belasting wordt geheven. Meer informatie over het dubbelbelastingverdrag en het KMV vind je op de website van het Duitse Bundeszentralamt für Steuern (in het Duits en het Engels).

Moet ik bronbelasting betalen?

Om te weten te komen hoe hoog de belasting voor jou is, moet je de situatie in het menu selecteren die voor jou geldt.

Klik op de situatie die voor jou geldt:

  • 1. Woon-/vestigingsplaats in Duitsland
  • 2. Woon-/vestigingsplaats in de Europese Unie of Verenigde Staten
  • 3. Woon-/vestigingsplaats in een land buiten de Europese Unie of Verenigde Staten

1. Woon-/vestigingsplaats in Duitsland

Er wordt geen belasting ingehouden. Het is niet nodig om een registratienummer aan te geven. Als je naam en je adresgegevens correct zijn aangegeven, krijg je je verdienste compleet uitbetaald. Als je naam en je adres echter niet correct zijn aangegeven, kunnen we niet uitbetalen. Controleer hier je adresgegevens.

2. Woon-/vestigingsplaats in de Europese Unie of Verenigde Staten

Naam en adresgegevens

Het aangeven van je correcte naam en adresgegevens is voorwaarde voor het ontvangen van een uitbetaling. Controleer hier je adresgegevens.

Ingehouden belasting

We moeten principieel over je verdienste uit de designprijs bij de uitbetaling belasting inhouden (15% bronbelasting plus 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting). Spreadshirt zal de ingehouden belasting melden bij het Bundeszentralamt für Steuern en aan deze afdragen.

Spreadshirt geeft je op verzoek een belastingattest voor de ingehouden belasting. Op vertoon van dit belastingattest kan met de ingehouden belasting in het kader van je persoonlijke belastingaanslag rekening worden gehouden.

Voorbeeldcalculatie:

Ingehouden belasting voor een Marktplaats-designer met woon-/vestigingsplaats in België

€ 100,00 verdienste uit de designprijs
- € 15,00 15% bronbelasting
- € 0,82 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting
= € 84,18 bedrag dat wordt uitbetaald aan verdienste uit de designprijs

Spreadshirt is in dit voorbeeld verplicht om € 15,82 belasting bij het Bundezentralamt für Steuern te melden en aan deze af te dragen.

Verzoek om vrijstelling (KMV)

Behalve je naam en adres moet je ook je correcte registratienummer (TIN) aangeven. Vul hier je registratienummer in.

Als we een geldig registratienummer (TIN) hebben en de maandelijkse vergoeding uit de designprijs lager is dan € 5.500 en de jaarlijkse vergoeding uit de designprijs lager is dan € 40.000, dan kan een vereenvoudigde procedure (Kontrollmeldeverfahren (KMV) verzoek om vrijstelling) worden toegepast.

Als het KMV wordt toegepast, zal je vergoeding uit de designprijs compleet worden uitbetaald. In enkele staten moet in dit verband rekening worden gehouden met een residueel belastingtarief, zodat de beloning van de designprijs met een verlaagd belastingtarief moet worden verlaagd. Het geldende belastingtarief vloeit voort uit het dubbelbelastingverdrag dat je woon-/vestigingsland met Duitsland heeft gesloten.

Als de verdienste uit je designprijs boven de grenswaarden ligt, is de toepassing van het KMV niet meer mogelijk vanaf de eerste betaling die deze grens overschrijdt. Vanaf dit tijdstip wordt belasting van 15% over de verdienste uit de designprijs (bronbelasting) plus 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting ingehouden.

Certificaat van vrijstelling

Het is mogelijk een certificaat van vrijstelling aan te vragen bij het Duitse Bundeszentralamt für Steuern. De aanvraag voor het verstrekken van een certificaat van vrijstelling vind je op de internetpagina van het Bundeszentralamt für Steuern. Als er een geldig certificaat van vrijstelling bestaat op het moment van de uitbetaling, zal er geen belasting worden ingehouden. In enkele staten moet in dit verband rekening worden gehouden met een residueel belastingtarief, zodat de beloning van de designprijs met een verlaagd belastingtarief moet worden verlaagd. Het geldende belastingtarief vloeit voort uit het dubbelbelastingverdrag dat je woon-/vestigingsland met Duitsland heeft gesloten.

In alle gevallen geldt:

We willen je erop wijzen dat de Duitse fiscus de belastingdienst van je woon- of vestigingsplaats kan informeren over de verdienste die jij ontvangt.

3. Woon-/vestigingsplaats buiten de Europese Unie of Verenigde Staten

Naam en adresgegevens

Het aangeven van je correcte naam en adresgegevens is voorwaarde voor het ontvangen van een uitbetaling. Controleer hier je adresgegevens.

Ingehouden belasting

We moeten principieel over je verdienste uit de designprijs bij de uitbetaling belasting inhouden (15% bronbelasting plus 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting). Spreadshirt zal de ingehouden belasting melden bij het Bundeszentralamt für Steuern en aan deze afdragen.

Spreadshirt geeft je op verzoek een belastingattest voor de ingehouden belasting. Op vertoon van dit belastingattest kan met de ingehouden belasting in het kader van je persoonlijke belastingaanslag rekening worden gehouden.

Voorbeeldcalculatie:

Ingehouden belasting voor een Marktplaats-designer met woon-/vestigingsplaats in Paraguay

€ 100,00 verdienste uit de designprijs
- € 15,00 15% bronbelasting
- € 0,82 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting
= € 84,18 bedrag dat wordt uitbetaald aan verdienste uit de designprijs

Spreadshirt is verplicht om € 15,82 belasting bij het Bundeszentralamt für Steuern te melden en aan deze af te dragen.

Certificaat van vrijstelling

Als er tussen jouw woon-/vestigingsland en Duitsland een dubbelbelastingverdrag bestaat, kan een certificaat van vrijstelling worden aangevraagd bij het Bundeszentralamt für Steuern. De aanvraag voor het verstrekken van een certificaat van vrijstelling vind je op de internetpagina van het Bundeszentralamt für Steuern. Als er een geldig certificaat van vrijstelling bestaat op het moment van de uitbetaling, zal er geen belasting worden ingehouden. In enkele staten moet in dit verband rekening worden gehouden met een residueel belastingtarief, zodat de beloning van de designprijs met een verlaagd belastingtarief moet worden verlaagd. Het geldende belastingtarief vloeit voort uit het dubbelbelastingverdrag dat je woon-/vestigingsland met Duitsland heeft gesloten.

Opmerking: De informatie op deze pagina mag niet worden gezien als belastingadvies noch als ondersteuning van de belastingposities worden gebruikt. Raadpleeg een belastingadviseur voor tips rondom je belastingopgave.