Menu

We leveren en staan voor je klaar! De COVID-19-crisis dwingt ons afstand te nemen van het normale leven. Maar we kunnen er wel het beste van maken: Zolang de gezondheid van onze medewerkers en leveranciers niet in gevaar is, gaan we door. Je bestellingen worden aangenomen, gedrukt en verzonden. Blijf gezond en vol vertrouwen!

x

Bronbelasting over royalty’s voor designprijs

Als je woon-/vestigingsplaats niet in Duitsland ligt, kan het nodig zijn dat over een deel van je verdienste belasting moet worden ingehouden . Of belasting wordt geheven of niet, is afhankelijk van het belastingverdrag inzake vermijden dubbele belasting. Als er een belastingverdrag met Duitsland bestaat, dan kun je de belasting eventueel geheel vermijden of tenminste verlagen door je belasting-identificatienummer aan te geven. Wanneer er geen belastingverdrag inzake vermijden dubbele belasting bestaat of je geen correcte belasting-identificatienummer aangeeft, dan moeten we een belasting van 15% over de royalty’s uit je designprijs (bronbelasting) plus 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting inhouden.

Wat is een belastingverdrag inzake vermijden dubbele belasting?

Kort samengevat is een belastingverdrag een verdrag tussen twee staten dat bepaalt in welke omvang in de ene staat belasting wordt geheven op inkomsten die in een andere staat zijn verkregen. Het verdrag moet vermijden dat natuurlijke personen of rechtspersonen, die in beide staten inkomsten verkrijgen, in beide staten - dus dubbel - belasting moeten betalen. Als jouw land een belastingverdrag met Duitsland heeft afgesloten, kan de zogenaamde Kontrollmeldeverfahren (KMV, verzoek voor vrijstelling) toegepast worden indien de inkomsten niet hoger zijn dan € 5.500 per maand resp. € 40.000 per jaar.

Wat betekent KMV?

De Kontrollmeldeverfahren (KMV) is een vereenvoudigde procedure om een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de bronbelasting volgens §50d lid 5 Duitse Wet op de inkomstenbelasting (EStG) te verkrijgen. Dit betekent dat je een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van belasting krijgt zonder dat jij, als buitenlandse gerechtigde, dit extra moet aanvragen. De Bundeszentralamt für Steuern (BZSt, de Duitse federale belastingdienst) kan Spreadshirt machtigen om van de KMV voor de inhouding van de belasting gebruik te maken. Daardoor is het mogelijk dat over je royalty’s verkregen in Duitsland geen of slechts met een laag tarief belasting wordt geheven. Meer informatie over het belastingverdrag en de KMV vind je op de website van de Duitse Bundeszentralamt für Steuern (in het Duits en het Engels).

Moet ik bronbelasting betalen?

Om te weten te komen hoe hoog de belasting voor jou is, moet je de situatie in het menu selecteren die voor jou geldt. Als je niet weet of een belastingverdrag met jouw woon-/vestigingsland bestaat en welk tarief voor jouw belasting moet worden gebruikt, kun je in dit overzicht van landen kijken.

Klik op de situatie die voor jou geldt:

  • 1. Woon-/vestigingsplaats in Duitsland
  • 2. Woon-/vestigingsplaats in een land dat met Duitsland een belastingverdrag heeft:
    2.1 Belasting 0%
  • 2. Woon-/vestigingsplaats in een land dat met Duitsland een belastingverdrag heeft:
    2.2 Belasting 1%-15%
  • 3. Woon-/verblijfplaats in een land dat met Duitsland geen belastingverdrag heeft afgesloten

1. Woon-/vestigingsplaats in Duitsland

Het is niet nodig om een belasting-identificatienummer aan te geven. Als je naam en je adresgegevens correct zijn aangegeven, krijg je je royalty’s compleet uitbetaald. Als je naam en je adres echter niet correct zijn aangegeven, kunnen we niet uitbetalen. Controleer hier je adresgegevens.

2. Woon-/vestigingsplaats in een land dat met Duitsland een belastingverdrag heeft (0%)

2.1 Belasting ter hoogte van 0%

Als je niet weet of er een belastingverdrag met jouw woon-/vestigingsland bestaat en welk tarief voor jouw belasting moet worden gebruikt, kun je in dit overzicht van landen kijken.

Naam en adresgegevens

Het aangeven van je correcte naam en adresgegevens is voorwaarde voor het ontvangen van een uitbetaling. Controleer hier je adresgegevens.

Belasting-identificatienummer

Bovendien moet je je correcte belasting-identificatienummer aangeven. Als dit niet gebeurt, moeten we over je royalty’s uit de designprijs bij de uitbetaling belasting inhouden (15% bronbelasting plus 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting). Spreadshirt zal de ingehouden belasting bij de Bundeszentralamt für Steuern aanmelden en aan deze afdragen.

Als de maandelijkse royalty’s uit de designprijs lager zijn dan € 5.500 en de jaarlijkse royalty’s uit de designprijs lager zijn dan € 40.000, dan kan een vereenvoudigde procedure (Kontrollmeldeverfahren (KMV) verzoek om vrijstelling) worden toegepast.

Als het belasting-identificatienummer correct is aangegeven en de KMV wordt toegepast, dan worden je royalty’s uit de designprijs voortaan compleet uitbetaald omdat het belastingverdrag met Duitsland de belasting reduceert tot 0%. Geef hier je belasting-identificatienummer op.

Inkomsten boven € 5.500 per maand/€ 40.000 per jaar

Als de royalty’s uit je designprijs boven deze grenswaarden liggen, is de toepassing van de KMV niet meer mogelijk vanaf de eerste betaling die deze grens overschrijdt. Vanaf dit tijdstip wordt belasting van 15% over de royalty’s uit de designprijs (bronbelasting) plus 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting ingehouden. Alle andere verdiensten (affiliate-commissie en succesbonus) worden compleet uitbetaald.

Het is mogelijk een verklaring voor vrijstelling aan te vragen bij de Bundeszentralamt für Steuern. De aanvraag voor het verstrekken van een vrijstellingsverklaring vind je op de internetpagina van de Bundeszentralamt für Steuern. De procedure is in §50d lid 2 Duitse Wet op de inkomstenbelasting (EStG) geregeld. Als er een geldige vrijstellingsverklaring overgelegd is op het moment van de uitbetaling, zal geen belasting worden ingehouden.

Als er geen vrijstellingsverklaring overgelegd is en de grenswaarden zijn overschreden of als het belasting-identificatienummer niet correct is aangegeven en aldus belasting is ingehouden over je royalty’s uit de designprijs, dan kun je overeenkomstig §50d lid 1 EStG een verzoek om teruggave van de reeds betaalde belasting indienen bij de Bundeszentralamt für Steuern. Je verzoek om teruggave vind je hier. De termijn voor het verzoek om teruggave bedraagt vier jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de royalty’s zijn ontvangen.

Spreadshirt geeft je een belastingattest voor de ingehouden belasting (zie pdf-formulier). Op vertoon van dit belastingattest kan met de ingehouden belasting in het kader van je persoonlijke belastingaanslag rekening worden gehouden.

In alle gevallen geldt:

We willen je erop wijzen dat de Duitse fiscus de belastingdienst van je woon- of vestigingsplaats kan informeren over de verdienste die jij ontvangt.

2. Woon-/vestigingsplaats in een land dat met Duitsland een belastingverdrag heeft (1%-15%)

2.2 Belasting ter hoogte van 1%-15%

Als je niet weet of er een belastingverdrag met jouw woon-/vestigingsland bestaat en welk tarief voor jouw belasting moet worden gebruikt, kun je in dit overzicht van landen kijken.

Naam en adresgegevens

Het aangeven van je correcte naam en adresgegevens is voorwaarde voor het ontvangen van een uitbetaling. Controleer hier je adresgegevens.

Belasting-identificatienummer

Bovendien moet je je correcte belasting-identificatienummer aangeven. Als dit niet gebeurt, moeten we over je royalty’s uit de designprijs bij de uitbetaling belasting inhouden (15% bronbelasting plus 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting). Spreadshirt zal de ingehouden belasting bij de Bundeszentralamt für Steuern aanmelden en aan deze afdragen. Als de maandelijkse royalty’s uit de designprijs lager zijn dan € 5.500 en de jaarlijkse royalty’s uit de designprijs lager zijn dan € 40.000, dan kan een vereenvoudigde procedure (Kontrollmeldeverfahren (KMV) verzoek om vrijstelling) worden toegepast.

Als het belasting-identificatienummer correct is aangegeven en de KMV wordt toegepast, dan wordt over de royalty’s uit de designprijs slechts een gereduceerd belastingtarief geheven en wordt het resterende bedrag uitbetaald.

Spreadshirt geeft je een belastingattest voor de ingehouden belasting. Op vertoon van dit belastingattest kan met de ingehouden belasting in het kader van je persoonlijke belastingaanslag rekening worden gehouden. Geef hier je belasting-identificatienummer op.

Inkomsten boven € 5.500 per maand/€ 40.000 per jaar

Als de royalty’s uit je designprijs boven deze grenswaarden liggen, is de toepassing van de KMV niet meer mogelijk vanaf de eerste betaling die deze grens overschrijdt. Vanaf dit tijdstip wordt belasting van 15% over de royalty’s uit de designprijs (bronbelasting) plus 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting ingehouden. Alle andere verdiensten (affiliate-commissie en succesbonus) worden compleet uitbetaald.

Het is mogelijk een verklaring voor vrijstelling aan te vragen bij de Bundeszentralamt für Steuern. De aanvraag voor het verstrekken van een vrijstellingsverklaring vind je op de internetpagina van de Bundeszentralamt für Steuern. De procedure is in §50d lid 2 Duitse Wet op de inkomstenbelasting (EStG) geregeld. Als er een geldige vrijstellingsverklaring overgelegd is op het moment van uitbetaling wordt over de royalty’s uit de designprijs belasting geheven ter hoogte van een gereduceerd belastingtarief en het resterende bedrag wordt uitbetaald. Als er geen vrijstellingsverklaring overgelegd is en de grenswaarden zijn overschreden of als het belasting-identificatienummer niet correct is aangegeven en aldus belasting is ingehouden over je royalty’s uit de designprijs, dan kun je overeenkomstig §50d lid 1 EStG een verzoek om teruggave van de reeds betaalde belasting indienen bij de Bundeszentralamt für Steuern. Je verzoek om teruggave vind je hier. De termijn voor het verzoek om teruggave bedraagt vier jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de royalty’s zijn ontvangen. Spreadshirt geeft je een belastingattest voor de ingehouden belasting. Op vertoon van dit belastingattest kan met de ingehouden belasting in het kader van je persoonlijke belastingaanslag rekening worden gehouden.

In alle gevallen geldt:

We willen je erop wijzen dat de Duitse fiscus de belastingdienst van je woon- of vestigingsplaats kan informeren over de verdienste die jij ontvangt.

Voorbeeldcalculatie voor een uitbetaling met ingehouden belasting (1-15%)

Ingehouden belasting voor een partner met woon-/vestigingsplaats in de Oekraïne (5% bronbelasting) indien een verklaring voor vrijstelling aanwezig is of KMV (verzoek voor vrijstelling) toegepast kan worden.

100,00 EUR royalty’s uit de designprijs
- 5,00 EUR 5% bronbelasting
= 95,00 EUR uitbetalingsbedrag aan royalty’s uit de designprijs

Spreadshirt is in dit voorbeeld verplicht om 5,00 EUR belasting de Bundezentralamt für Steuern te melden en aan deze af te dragen.

3. Woon-/vestigingsplaats in een land dat met Duitsland geen belastingverdrag heeft

Als je niet weet of een belastingverdrag met jouw woon-/vestigingsland bestaat, kun je in dit overzicht van landen kijken.

Naam en adresgegevens

Het aangeven van je correcte naam en adresgegevens is voorwaarde voor het ontvangen van een uitbetaling. Controleer hier je adresgegevens.

Belasting-identificatienummer

Omdat er geen belastingverdrag inzake vermijden dubbele belasting met Duitsland bestaat, is Spreadshirt verplicht belasting van 15% over de royalty’s uit de designprijs (bronbelasting) plus 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting in te houden. Spreadshirt zal de ingehouden belasting bij de Bundeszentralamt für Steuern aanmelden en aan deze afdragen.

Een verzoek voor belastingvrijstelling en/of teruggave van betaalde belasting overeenkomstig §50d Duitse Wet op de inkomstenbelasting (EStG ) de Duitse Bundeszentralamt für Steuern is niet mogelijk.

Spreadshirt geeft je op aanvraag een belastingattest voor de ingehouden belasting. Op vertoon van dit belastingattest kan met de ingehouden belasting in je woonplaats/vestiging rekening worden gehouden. Geef hier je belasting-identificatienummer op.

Voorbeeldcalculatie

Belastingtarief voor een partner met woon-/vestigingsplaats in Paraguay (15% bronbelasting)
100,00 EUR royalty’s uit de designprijs
- 15,00 EUR 15% bronbelasting
- 0,82 EUR 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting
= 84,18 EUR uitbetalingsbedrag aan royalty’s uit de designprijs

Spreadshirt is verplicht 15,82 EUR belasting aan te melden bij de Bundeszentralamt für Steuern en aan deze af te dragen.

Opmerking: De informatie op deze pagina mag niet worden gezien als belastingadvies noch als ondersteuning van de belastingposities worden gebruikt. Raadpleeg een belastingadviseur voor tips rondom je belastingopgave.

Heeft dit artikel je geholpen?