Menu

Bronbelasting over royalty’s voor designprijs

Als je woon-/vestigingsplaats niet in Duitsland ligt, kan het zijn dat over een deel van jouw afrekeningsbedrag belasting moet worden ingehouden. We zijn namelijk principieel verplicht belasting van 15% over de vergoeding van de designprijs (bronbelasting) plus 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting in te houden. Als je woon-/vestigingsplaats ligt in een land waarmee Duitsland een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, kan de belasting eventueel worden vermeden of verlaagd.

Moet ik bronbelasting betalen?

Om te weten te komen hoe hoog de belasting voor jou is, moet je de situatie selecteren die voor jou geldt. Of het land van jouw woon-/vestigingsplaats een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten met Duitsland, zie je hier in dit overzicht.

Klik op de situatie die voor jou geldt:

  • 1. Woon-/vestigingsplaats in Duitsland
  • 2. Woon-/vestigingsplaats in een land met een dubbelbelastingverdrag met Duitsland
  • 3. Woon-/vestigingsplaats in een land zonder een dubbelbelastingverdrag met Duitsland

1. Woon-/vestigingsplaats in Duitsland

Er wordt geen belasting ingehouden. Het is niet nodig om een registratienummer aan te geven. Als je naam en je adresgegevens correct zijn aangegeven, krijg je je verdienste compleet uitbetaald. Als je naam en je adres echter niet correct zijn aangegeven, kunnen we niet uitbetalen. Controleer hier je adresgegevens.

2. Woon-/vestigingsplaats in een land met een dubbelbelastingverdrag met Duitsland

Naam en adresgegevens

Het aangeven van je correcte naam en adresgegevens is een dwingende voorwaarde voor het ontvangen van een uitbetaling. Controleer hier je adresgegevens.

Ingehouden belasting

We moeten principieel over je verdienste uit de designprijs bij de uitbetaling belasting inhouden (15% bronbelasting plus 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting). Spreadshirt zal de ingehouden belasting melden bij het Bundeszentralamt für Steuern en aan deze afdragen.

Spreadshirt geeft je op verzoek een belastingattest voor de ingehouden belasting. Op vertoon van dit belastingattest kan met de ingehouden belasting in het kader van je persoonlijke belastingaanslag rekening worden gehouden.

Voorbeeldcalculatie:

Ingehouden belasting voor een Marktplaats-designer met woon-/vestigingsplaats in België

€ 100,00 verdienste uit de designprijs
- € 15,00 15% bronbelasting
- € 0,82 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting
= € 84,18 bedrag dat wordt uitbetaald aan verdienste uit de designprijs

Spreadshirt is in dit voorbeeld verplicht om € 15,82 belasting bij het Bundezentralamt für Steuern te melden en aan deze af te dragen.

Verzoek om vrijstelling (sinds 2022 opgeheven)

Tot eind 2021 was het mogelijk om met het zogenoemde Verzoek om vrijstelling (KMV) de vergoeding van de designprijs in z’n geheel te laten uitbetalen. De KMV wordt echter op 01 januari 2022 wettelijk opgeheven. De machtiging van Spreadshirt van de Duitse belastingdienst om de KMV vanaf 2022 te blijven toepassen, komt dus ook te vervallen. Met het uitbetalen van je tegoed in januari 2022 wordt de KMV dan niet meer toegepast. Vanaf 2022 is belastingvermindering alleen nog mogelijk door het indienen van een afzonderlijk verzoek in de vorm van een certificaat van vrijstelling.

Certificaat van vrijstelling

Het is mogelijk een certificaat van vrijstelling aan te vragen bij het Duitse Bundeszentralamt für Steuern. De aanvraag voor het verstrekken van een certificaat van vrijstelling vind je op de internetpagina van het Bundeszentralamt für Steuern. Scrol hier omlaag naar ‘Licenties’ en selecteer het betreffende formulier voor je woon-/vestigingsplaats in jouw taal. Het ingevulde verzoek stuur je naar het Bundeszentralamt für Steuern (Duitse belastingdienst). Zodra je verzoek is goedgekeurd, ontvang je het certificaat van verklaring voor vrijstelling die je dan per e-mail naar ons toe moet sturen. Als er een geldig certificaat van vrijstelling bestaat op het moment van de uitbetaling, zal er geen belasting worden ingehouden. In enkele staten moet in dit verband rekening worden gehouden met een residueel belastingtarief, zodat de vergoeding van de designprijs met een gereduceerd belastingtarief moet worden verlaagd. Het geldende belastingtarief vloeit voort uit het dubbelbelastingverdrag dat je woon-/vestigingsland met Duitsland heeft gesloten.

In alle gevallen geldt:

We willen je erop wijzen dat de Duitse fiscus de belastingdienst van je woon- of vestigingsplaats kan informeren over de verdienste die jij ontvangt.

3. Woon-/vestigingsplaats in een land zonder een dubbelbelastingverdrag met Duitsland

Naam en adresgegevens

Het aangeven van je correcte naam en adresgegevens is een dwingende voorwaarde voor het ontvangen van een uitbetaling. Controleer hier je adresgegevens.

Ingehouden belasting

We moeten principieel over je verdienste uit de designprijs bij de uitbetaling belasting inhouden (15% bronbelasting plus 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting). Spreadshirt zal de ingehouden belasting melden bij het Bundeszentralamt für Steuern en aan deze afdragen.

Spreadshirt geeft je op verzoek een belastingattest voor de ingehouden belasting. Op vertoon van dit belastingattest kan met de ingehouden belasting in het kader van je persoonlijke belastingaanslag rekening worden gehouden.

Voorbeeldcalculatie:

Ingehouden belasting voor een Marktplaats-designer met woon-/vestigingsplaats in Paraguay

€ 100,00 verdienste uit de designprijs
- € 15,00 15% bronbelasting
- € 0,82 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting
= € 84,18 bedrag dat wordt uitbetaald aan verdienste uit de designprijs

Spreadshirt is verplicht om 15,82 EUR belasting bij de Bundeszentralamt für Steuern te melden en aan deze af te dragen.

In alle gevallen geldt:

We willen je erop wijzen dat de Duitse fiscus de belastingdienst van je woon- of vestigingsplaats kan informeren over de verdienste die jij ontvangt.

Opmerking: De informatie op deze pagina mag niet worden gezien als belastingadvies noch als ondersteuning van de belastingposities worden gebruikt. Raadpleeg een belastingadviseur voor tips rondom je belastingopgave.