Menu

Copyright-opmerkingen

Door jou geüploade designs mogen niet in strijd zijn met bestaande rechten van derden of wettelijke bepalingen. Daartoe behoren auteurs-, persoonlijkheid- en merkenrechten, maar ook radicale, belasterende of constitutioneel bedenkelijke motieven, logo’s of teksten.

Om een design (foto, logo, tekst e.d.) bij Spreadshirt te kunnen gebruiken, moet je de rechten voor dit design bezitten, in zoverre er zulke rechten bestaan. Informeer voor het gebruik van een design of er rechten mee verbonden zijn en vraag de eigenaar om een beperkt gebruiksrecht.

Informatie over geregistreerde merken en diens omvang van bescherming vind je op de volgende websites:

Als een woord- of beeldmerk voor de Nice-klasse 25 (bekleding) is aangemeld, kun je ervan uitgaan dat het niet op kleding mag worden gebruikt en we het motief moeten weigeren. De Nice-klasse kun je op het merkenplatform TMview bekijken.

Voorbeelden van designs die we niet accepeteren

Copyright, merken en parodieën

Dit zijn bijvoorbeeld de bekende logo’s en merken. Als je deze geprint wil hebben, zul je toestemming moeten hebben van de eigenaar van het merk.

Staatsrechtelijke aangelegenheden en symbolen van de staat

Designs die in strijd zijn met de grondwet mogen en willen we niet drukken.

Persoonlijke rechten en laster

Afbeeldingen van bekendheden mogen, zonder toestemming, niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Om onnodige problemen te voorkomen, worden deze dus ook niet geprint.

Wat gebeurt er met ontwerpen die in strijd zijn met de juridische bepalingen?

Klanten én partners moeten zich ervan bewust zijn dat het niet toegestane gebruik van door rechten beschermd materiaal hoge kosten kan veroorzaken. Dit geldt ook voor grafieken en teksten die lasterlijk of staatsrechtelijk bedenkelijk zijn. In het geval van een rechtsschennis zal Spreadshirt de eigenaar van het recht met alle vorderingen doorverwijzen naar de veroorzaker ofwel bij hem eigen schaden verhalen.

Afgekeurd worden ook ontwerpen en teksten met discriminerend taalgebruik of teksten die in strijd zijn met de wet. Bij klachten door de eigenaar van het copyright is Spreadshirt verplicht de gegevens van de aansprakelijke partij ter beschikking te stellen.

Spreadshirt probeert dan ook van tevoren copyright problemen op te merken en te verhinderen. Wanneer we beschermd materiaal vinden zal dit – soms ook zonder waarschuwing vooraf– door ons worden verwijderd.

Heb je een beschermd ontwerp of discriminerend taalgebruik ontdekt? Stuur dan svp een E-mail (in het Engels) naar: legal@spreadshirt.nl. Je aangifte wordt vertrouwelijk behandeld.