Menu

Redenen voor weigeren van ontwerpen

Om een design goed te kunnen verkopen, moet het een goede kwaliteit hebben en een groot publiek aanspreken. Daarom weigeren we designs om de volgende redenen. Als je nog vragen hebt over waarom je design is geweigerd, neem dan contact op met onze Legal Service onder legal@spreadshirt.net.

Rechten niet duidelijk

Als designer kun je bij Spreadshirt geld verdienen met je ideeën. In jouw belang willen we dus ook graag de gebruiksrechten en auteursrechten beschermen. Over het algemeen weigeren we een design op onze site te zetten als we het op internet vinden en we het niet in verbinding met jou kunnen brengen. In een dergelijk geval is het auteurschap niet eenduidig. Zelfs als een derde het design als publiek (public domain content) kenmerkt, zijn de gebruiksrechten niet eenduidig en moeten we het design weigeren. Daarnaast willen we voorkomen dat designs meervoudig worden aangeboden. Maar als je daadwerkelijk de auteur bent, neemt dan even contact met ons op.

Copyright

Wij als on-demand aanbieder moeten in het bijzonder op het auteursrecht letten. Als we designs of spreuken afdrukken die zijn beschermd als afbeelding- of woordmerken of als we merk- en persoonlijke rechten negeren, zouden wij en mogelijk ook jij aangemaand kunnen worden of zelfs hoge boetes kunnen krijgen. Daarom kunnen we beschermde designs alleen dan vrijgeven als je ons de betreffende toestemming kunt aantonen. Dit geldt ook voor designs waarin je slechts elementen van beschermde designs of parodieën gebruikt. Parodieën kunnen ook bestaande merkenrechten schenden omdat ze eventueel hiermee verwisseld kunnen worden. Dit geldt ook voor de afbeeldingen of namen van echte bestaande personen die worden beschermd door het persoonlijkheidsrecht.
Als je niet zeker weet of je design bestaande rechten schendt, kijk dan op het online platform TMview. Als je idee al is gemeld, was helaas iemand anders sneller.
Overigens verandert de juridische situatie soms en moeten we designs van ons platform verwijderen, ook al zijn ze oorspronkelijk vrijgegeven.

Communityrichtlijnen

We staan voor een vreedzaam samenleven en zijn ervan overtuigd dat we het leven met de designs van de Spreadshirt-community een beetje mooier kunnen maken. Designs die illegale of ophitsende inhoud (hate speech) verbreiden, tot geweld oproepen of pornografisch zijn, zijn daarom bij ons kansloos. Gebaseerd op onze Communityrichtlijnen behouden we ons bovendien het recht voor om ook andere gevoelige inhoud te verwijderen of de zichtbaarheid ervan te beperken. Dit geldt vooral voor de bescherming van minderjarigen of als dit de behoeften van onze diverse community dient. Wat wettelijk verboden is drukken we principieel niet.

Designkwaliteit

Spreadshirt staat voor kwaliteit. Alle producten die op onze platforms te koop zijn, moeten hun kopers gelukkig maken. Daarom hebben we voor de designs een reeks kwaliteitscriteria gedefinieerd waaraan moet worden voldaan.

 • Design niet volledig zonder achtergrond: designs mogen absoluut geen achtergrond hebben. Zorg ervoor dat je de achtergrond van je designs helemaal verwijdert of dat je de achtergrond volledig en correct aanmaakt. Dit geldt ook voor pixelresten. Randen moeten schoon en nauwkeurig bewerkt zijn.
 • Resolutie te laag: om een goed drukresultaat te krijgen, hebben pixeldesigns een voldoende hoge resolutie nodig en mogen ze niet te gepixeld zijn. Lees meer over de eisen aan pixeldesigns.
 • Beeldkwaliteit te laag: onscherpe of wazige designs kunnen we helaas niet vrijgeven omdat het drukresultaat niet zou voldoen aan jouw noch aan onze verwachtingen.
 • Contrast te laag: designs met weinig contrast zien er vaak na het afdrukken saai uit en komen niet goed tot hun recht. Upload daarom alleen designs met een goed contrast en krachtige kleuren.
 • Onzuivere vectordesigns: bij automatisch gevectoriseerde designs kan het gebeuren dat enkele designelementen onzuiver worden omgezet. Veelvoorkomende problemen zijn afgeronde hoeken, vervormde objecten of onjuist ingestelde ankerpunten. Let op schone vectordesigns zodat we je design snel kunnen publiceren.
 • Design heeft halftransparante delen: de digitale druktechniek levert de beste drukresultaten maar is veeleisender in de productie dan andere druktechnieken. Hierbij wordt namelijk onder het eigenlijke design een laag gesproeid die er o.a. voor zorgt dat de kleuren meer glanzen. Bij halftransparante designs glinstert deze voorgesproeide laag erdoorheen, wat leidt tot suboptimale drukresultaten, vooral op donkere en gekleurde producten. Onze tip: vermijd halftransparante designs en sprenkle in plaats daarvan de betreffende delen van je design.
 • Schrijffouten: als we een schrijffout ontdekken die je per ongeluk hebt gemaakt, zullen we in jouw interesse het design niet publiceren. Zo kun je de fout corrigeren en opnieuw uploaden.
 • Foutieve aanwijzingen of gevaarlijke inhoud: designs die foutieve of gevaarlijke aanwijzingen voor eerste hulp bevatten of op een andere wijze potentieel schadelijke handelingen weergeven, worden om veiligheidsredenen geweigerd. Zulke aanwijzingen zouden mensen kunnen verleiden tot het uitvoeren van gevaarlijke handelingen, hetgeen kan leiden tot letsel of schade.
 • Inhoudelijke fout met betrekking tot speciale kennis: designs die foutieve informatie, foute formules van scheikundige verbindingen, grammaticale fouten of andere inhoudelijke fouten bevatten, weigeren we voor de zekerheid. Dit betreft vooral designs waarbij correcte informatie belangrijk is, bijvoorbeeld met wetenschappelijke, medische of technische inhoud.
 • We hebben waardevolle tips voor het snel en gemakkelijk optimaliseren van je designs in deze blog-artikelen verzameld. Onze designexperts helpen je ook graag: laat je designideeën professioneel en voordelig door de Spreadshirt grafische service realiseren.

Marktplaats-richtlijnen

 • Upload op de Marktplaats geen designs met heel persoonlijke of heel specifieke inhoud zoals bv. een naam, een geboortedatum, een web- of e-mailadres. Dergelijke designs zijn niet interessant voor de Marktplaats en de kans is laag dat iemand ze koopt. Voor zulke designs is je Spreadshop beter geschikt.
 • De kwaliteit van de zoekresultaten op de Marktplaats wordt grotendeels bepaald door tags, beschrijvingen, titels en categorieën. Als deze voor meer dan 50% niet bij het design passen, behouden we ons het recht voor om het niet op de Marktplaats te publiceren.