Menu

Redenen voor weigeren van ontwerpen

Om een design goed te kunnen verkopen, moet het een goede kwaliteit hebben en een groot publiek aanspreken. Daarom weigeren we designs al voor we ze publiceren om een van de volgende redenen. Als je nog vragen hebt over waarom je design is geweigerd, neem dan contact op met onze Legal Service onder legal@spreadshirt.net.

Slechte resolutie

Voor de marktplaats moeten pixelafbeeldingen van voldoende kwaliteit zijn, zodat we het best mogelijke afdrukresultaat kunnen bereiken. Zorg ervoor dat jouw motieven een goede resolutie hebben en niet korrelig zijn. Meer informatie over onze eisen voor pixelafbeeldingen vınd je hier .

Niet (volledig) zonder achtergrond

Voor de Marktplaats accepteren we geen designs met een achtergrond (tenzij voor producten die niet van textiel zijn). Let er bij de achtergrond op dat je deze compleet verwijdert en geen pixelresten of lelijke randen achterblijven.

Sterk gepersonaliseerde inhoud

Gelieve geen motieven op te laden met een zeer persoonlijke of zeer specifieke inhoud, zoals een naam, een geboortedatum, een web- of e-mailadres. Dergelijke motieven zijn niet interessant voor marktplaatskopers en de verkoopvooruitzichten zijn dus navenant laag.

Copyright

Designs die door rechten van derden zijn beschermd, kunnen we alleen drukken als je kunt aantonen dat je hiervoor toestemming hebt. Dit geldt ook voor door jou ontworpen designs waarin je elementen van beschermde designs verwerkt. Meer lezen

Rechten onbekend

We weigeren je design als we het op internet vinden zonder dat het duidelijk met jou in verbinding kan worden gebracht. Ook als een design bij een derde als ‘vrij van auteursrechten’ wordt beschreven, weigeren wij het voor het gebruik op onze Marktplaats. Aan de ene kant zijn gebruiksrechten of auteurschap bij derden vaak niet grondig onderzocht en ook niet zomaar te controleren. Aan de andere kant willen we een meervoudig aanbod vermijden. Indien je de daadwerkelijke auteur bent van een design dat om deze reden is geweigerd, neem dan contact met ons op.

Semi-transparantie

Semi-transparanties geven ​​bij een digitaal drukproces op donkere en gekleurde producten, geen goed drukresultaat. Bij het digitaal printen, wordt onder het eigenlijk drukmotief een voorverneveling aangebracht, dat o.a. voor een betere uitstraling van de kleuren zorgt. Bij semi-transparantie zou deze voorverneveling doorschijnen en voor een lelijke, grijze waas zorgen. Probeer in plaats daarvan de relevante gebieden van jouw ontwerp te spuiten.

Woordmerken

We kunnen geen ontwerpen aanvaarden met daarin geregistreerde woordmerken, omdat dit kan leiden tot officiële waarschuwingen en hoge geldboetes. Op het online platform TMview kan je controleren of jouw idee reeds als woordmerk geregistreerd staat in de voor ons relevante Nice-classificatie 25 (kleding en schoeisel).

Foto

Onze marktplaats kenmerkt zich vooral door zelf ontworpen motieven. Daardoor willen we ons van andere platformen, die zich in het afdrukken van foto's hebben gespecialiseerd, onderscheiden. Daarom hebben eenvoudige fotomotieven geen kans, tenzij ze de basis vormen van een een door u gemaakt ontwerp dat verder bewerkt is. Een uitzondering vormen designs voor gsm-hoesjes en posters.

Het ontwerp is wazig

Onscherpe of onduidelijke marktplaatsmotieven kunnen we helaas niet vrijgeven, omdat het afdrukresultaat meer dan waarschijnlijk slecht zou uitvallen. Meer informatie over onze eisen voor pixelafbeeldingen vind je hier .

Logo's

We kunnen geen ontwerpen aanvaarden met daarin geregistreerde beeldmerken, omdat dit kan leiden tot officiële waarschuwingen en hoge geldboetes. Dit geldt ook voor parodiën die, omwille van verwarring, schade kunnen aanrichten aan bestaande merkrechten. De registratie van een merk in de Nice-classificatie 25 (kleding en schoenen) is hierbij relevant.

Persoonlijkheidsrechten

Ontwerpen met foto's of namen van echt bestaande personen, kunnen bestaande persoonlijksheidrechten schenden. Dergelijke ontwerpen moeten wij daarom helaas afwijzen. Persoonlijkheidsrechten gelden tot 10 jaar na de dood van een persoon.

Designseries

We weigeren series van designs waarin slechts een enkel element varieert. Hiertoe behoren bv. designseries zoals ‘Vintage since JAARGETAL’ met alle jaargetallen van 1901 tot 2015 of ‘5 sterren BEROEP’ met alle ‘beroepen’ van arts tot timmerman.

Onjuiste omschrijving

Ben je op zoek naar "Verjaardag" en verwacht je een taartmotief, maar kan je alleen de namen van de steden, barbecues of gekko's vinden? Geen wonder, want de ontwerpen werden verkeerd gelabeld of gecategoriseerd. Voor betere zoekresultaten en verkoopkansen vergelijken wij labels, beschrijvingen, titels en categorieën met de inhoud van jouw design. Als dit voor meer dan 50% niet past bij jouw ontwerp of als u wettelijk bedenkelijke woorden hebt gebruikt, behouden wij ons het recht voor om dit niet op marktplaats te publiceren.

Vectorisatie met fouten

Indien je jouw ontwerp automatisch gevectorizeerd hebt, is het heel goed mogelijk dat sommige elementen van het motief niet zuiver werden omgezet. Soms worden hoeken afgerond, voorwerpen vervormd of ankerpunten volledig opnieuw ingesteld. Dit kan soms leiden tot onzuivere vormen of ongelijkmatige belettering.

Schrijffout

Als we een spelfout opmerken, waarvan we denken dat het niet de bedoeling is, weigeren we het desbetreffende ontwerp. Zo heb je de mogelijkheid om het te corrigeren en opnieuw te uploaden.

Contrastproblemen

Designs met weinig contrast zijn na het drukken vaak moeilijk te herkennen. Upload daarom alleen designs met een goed contrast en krachtige kleuren.

Wettelijke bescherming

Inhoud die door de wet verboden is, kan ook bij ons niet worden afgedrukt.

In strijd met de community-richtlijnen

We weigeren designs die in strijd zijn met onze community-richtlijnen omdat ze een illegale of ophitsende inhoud (hate speech) verbreiden, tot geweld oproepen of pornografisch zijn. We behouden ons bovendien voor, andere gevoelige inhoud te verwijderen of in de zichtbaarheid te beperken als dit de kinderbeveiliging of de behoeften van een veelzijdige community dient.

Nieuwe juridische situatie

Soms verandert het wettelijk kader en moeten we ontwerpen na lange tijd opnieuw van ons platform verwijderen. Helaas is er geen garantie dat ontwerpen, die eenmaal zijn vrijgegeven, voor altijd op ons platform te koop zijn.

Heeft dit artikel je geholpen?